Bli en aktiv Israel-venn nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai for å høre svært aktuelle foredrag. Vær rask med påmelding, begrenset antall plasser.

Viken vil i dag gjøre ulovlig vedtak om boikott av israelske bosetninger

Viken fylkesråd
Viken fylkesråd 2020-2021. (Foto: Morten Brakstad, viken.no)
Venstresidens flertall i Norges mest folkerike fylke vil gjøre ulovlig vedtak for å ramme Israel.

Som forut før alle norske stortingsvalg, trapper enkelte partier opp kampen om stemmene til de norske jødehaterne og de mange flere som tror på løgnbilder av Israel.

Arbeiderpartiet i Bergen vedtok i helgen å gå inn for full boikott av Israel. I dag vedtar Viken fylkeskommune «boikott av varer fra okkupert palestinsk land og Vest-Sahara», rapporterer Klassekampen. Hva det dreier seg om illustreres av Klassekampens toppoppslag på nettsiden: «Viken fylkeskommune: Vedtar Israel-boikott». Et tilhørende bilde med stort kryss over Israel-flagget viser hvilken framtid boikott-tilhengerne ser for seg, selv om de i første omgang kaller det «boikott av varer fra okkupert land».

Oppslag på klassekampen.no 17. februar 2021.

Det er en stor skam om flertallet i Viken, Norges mest folkerike fylke, nå går inn for boikott av israelske bosetninger. Bare Høyre, Fremskrittspartiet og KrF varsler at de vil stemme imot.

Et boikottvedtak er ikke bare dumt og umoralsk, det vil også være ulovlig. Etter at byrådet i Oslo varslet lignende planer i 2019, forklarte Med Israel for fred hvorfor landets hovedstad ikke kan boikotte israelere på Vestbredden. Det er gode grunner til at planene i Oslo fortsatt bare ligger i en skrivebordsskuff.

1) Det er forskjell på landområder som er ulovlig og lovlig okkupert. Vestbredden ble vunnet i en forsvarskrig og er under lovlig okkupasjon. Drift av næringsliv på Vestbredden med tillatelse av israelske myndigheter er også lovlig, slik det er blitt slått fast i Storbritannias Høyesterett i Richardson v DPP [2014] UKSC 8 og av Cour d’Appel de Versailles in AFPS v Alstom.

Ordlyden i det foreslåtte vedtaket i Viken er som følger: «Viken fylkeskommune skal ikke kjøpe varer eller tjenester som er produsert i/på okkupert områder i strid med folkeretten. Aktuelle leverandører skal redegjøre for at de tilfredsstiller disse kravene.» Vestbredden er ikke okkupert i strid med folkeretten, men det er likevel klart at det er israelske bosettere forslagsstillerne først og fremst er ute etter å ramme.

2) Å anvende dette punktet bare mot Israel og Marokko, uten å anvende det på andre omstridte områder vil bryte Lov om likestilling og forbud mot diskriminering.

3) Reguleringer av offentlige anskaffelser krever at kjøpsvurderingen blir tatt bare på økonomisk og teknisk grunnlag, ikke på politiske. Også under grenseverdiene som reguleringene gjelder for, må diskriminering unngås.

Dette ble bekreftet av Statens innkjøpssenter i mai 2020. «Vår anskaffelsesjuridiske vurdering er at vi verken har rett eller plikt til å avvise Egencia fra konkurransen som følge av de omtalte forholdene,» skrev avdelingsdirektør Kjetil Østgård til magasinet Khrono da noen forsøkte å utestenge Egencia fordi deres morselskap hadde økonomisk aktivitet på Vestbredden.

I desember 2016 vedtok Det kristendemokratiske partiet i Tyskland (CDU) en resolusjon hvor alle former for Israel-boikott ble betegnet som antisemittisk. Argumentasjonsmønsteret og metodene til BDS-bevegelsen er antisemittiske, vedtok Tysklands tre ledende partier og to mainstream opposisjonspartier i 2019. All organisert Israel-boikott er jødehat, sa USAs spesialutsending for å bekjempe antisemittisme i 2019. Samme år sa også en FN-rapport at målene, aktivitetene og effektene av boikott-bevegelsen er fundamentalt antisemittiske.

Her kan du lese ti grunner til at Israel-boikott er umoralsk og hindrer fred.

Israel ga det jødiske folket livshåp tre år etter deres histories største tragedie. Israel ble også nødhavn da nesten alle jøder ble tvunget på flukt ut av den arabiske verden. Når noen vil boikotte Israel i støtte til politiske krav som vil omgjøre Israel til arabisk stat nummer 23 og muslimsk stat nummer 58, vil man for all framtid måte finne seg i at MIFF påpeker at denne politikken er jødefiendtlig.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart