Bli en aktiv Israel-venn nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai for å høre svært aktuelle foredrag. Vær rask med påmelding, begrenset antall plasser.

Selskap med aktivitet på Vestbredden og Øst-Jerusalem kan ikke utestenges fra anbud – «vi må følge norsk lov»

Norske togs juridiske vurdering er at Alstom, et fransk selskap som har bygget bybane i Jerusalem, ikke kunne blitt utestengt fra et norsk anbud. (Illustrasjon: Norske tog)
På ny får vi en bekreftelse av at MIFF har kommunisert korrekt juridisk vurdering til norske kommuner som vil boikotte varer og tjenester relatert til israelske bosetninger.

I desember ble det klart at Norske tog kjøper 30 lokaltog fra Alstom, med opsjon på ytterligere 170 tog. Dette er ikke bare en seier for det franske selskapet, men også en seier for alle som motsetter seg boikott av Israel. Det er et nederlag for Fagforbundet, Palestinakomiteen, SV og en rekke andre organisasjoner som kjempet for å utstenge Alstom fra anbudet.

I april 2021 slo MIFF fast: «Det vil (…) være ulovlig for Norske tog AS å utestenge CAF og Alstom fra anbudet. Etter norsk lov skal alle offentlige anskaffelser over 100.000 kroner, og etter EU Directive 2014/24 alle innkjøp over 1,3 millioner kroner, bli basert på økonomiske og tekniske forhold, ikke politiske vurderinger.»

Vi minnet også om hva Statens innkjøpssenter sa i mai 2020: «Vår anskaffelsesjuridiske vurdering er at vi verken har rett eller plikt til å avvise Egencia fra konkurransen som følge av de omtalte forholdene,» skrev avdelingsdirektør Kjetil Østgård til magasinet Khrono da noen forsøkte å utestenge Egencia fordi deres morselskap hadde økonomisk aktivitet på Vestbredden.

Norske tog har gjort en juridisk vurdering som samsvarer med MIFFs vurdering.

– Norske tog har innhentet en ekstern juridisk betenkning og vurdert saken grundig og konkludert med at Alstom ikke kunne vært utelukket fra konkurransen. Norske tog må følge norsk lov. Innenfor rammene av loven skal vi gjøre det vi kan for å sikre at våre leverandører opptrer ansvarlig, sier juridisk direktør i Norske tog, Iren Marugg.

Norske tog skriver også: «Norske tog har vurdert leverandørene på miljø, menneskerettigheter og sosialt ansvar. Blant annet har vi gjennomført aktsomhetsvurderinger som avdekket at et datterselskap av Alstom SA tidligere var engasjert i et samarbeid om å bygge bybane i Øst-Jerusalem. Som følge av prosjektet ble Alstom i februar 2020 satt på en liste av FNs høykommissær for menneskerettigheter over selskaper med aktivitet på okkupert palestinsk territorium. Alstom har informert Norske tog om at et datterselskap for tiden deltar i en konkurranse om å bygge en annen del av bybanen i Øst-Jerusalem. Alstom bekreftet at de foretar løpende aktsomhetsvurderinger knyttet til dette prosjektet, at de følger FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og at selskapet overholder internasjonal menneskerettighetslovgivning der de har virksomhet.»

De norske organisasjonene som motarbeidet Alstom kom også med andre påstander som var langt borte fra virkeligheten. Palestinerne på Vestbredden har fått sin levestandard, utdanning, arbeidsmuligheter, helse og boliger kraftig forbedret etter at Israel begynte å bygge bosetninger på 1970-tallet. Flere hundre tusen palestinere har sitt levebrød fordi deres forsørgere har fått jobb i israelske bosetninger, hvor de får mye bedre betalt enn i tilsvarende palestinske jobber.

Bybanen i Jerusalem er en betydelig positiv faktor når det gjelder utdanning- og jobbmuligheter for araberne i Øst-Jerusalem. Bybanen binder byen sammen og bidrar til å gjøre byen multikulturell og åpne mange nye muligheter for samhandel og sameksistens.

Les MIFFs brev til Oslos byrådsleder Raymond Johansen hvor vi forklarer mer i detalj hvorfor utestengelse av selskap som opererer på Vestbredden er ulovlig. Boikott av varer og tjenester fra israelske bosetninger vil være i strid med dansk lov og EUs rettslige prinsipper, slo juristene i København kommune fast i 2021.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart