Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

– Akademisk boikott av Israel er både autoritært og prinsippløst

(Illustrasjonsfoto: GPO)
(Illustrasjonsfoto: GPO)
Hans Petter Graver, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, går kraftig ut mot akademisk boikott.

Flere norske universiteter har den siste tiden sagt opp sine avtaler med israelske universiteter, selv om dette er avtaler som gir «stor faglig verdi» for studentene.

Heldigvis kommer det protester far deler av akademia på dette. religionsprofessor Torkel Brekke har oppmuntret amerikanske universiteter til å boikotte norske universiteter.

– Universitetene har kjerneverdier som akademisk frihet, vitenskapelig redelighet og objektivitet. Disse kjerneverdiene må beskyttes og forsvares. (…) Vi har vår legitimitet og troverdighet ut fra at vi er en uavhengig og nøytral institusjon. Det setter vi på spill hvis vi driver med høylytt aktivisme, advarer Rolf Reber, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo.

Sist ute med advarsler mot akademisk boikott er Hans Petter Graver, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

– Boikott er et dypt problematisk virkemiddel sett ut fra prinsipper og idealer om akademisk frihet. Vedtak om boikott er både autoritært og prinsippløst. Samarbeid mellom forskere og vitenskapelige institusjoner, er en av vitenskapens grunnpilarer. Det mest autoritative uttrykket for akademisk frihet er artikkel 15 i FN-konvensjonen om økonomiske og sosiale rettigheter, skriver Graver i Aftenposten.

Senere i innlegget skriver han: «Universitetene har ikke noe med å drive politisk sensur av ansatte og studenters valg av partnere. Det er et direkte og alvorlig inngrep i den enkeltes frihet til å bestemme innhold og metoder i egen forskning. Når et universitet sier opp avtaler med universiteter i andre land ut fra politiske grunner, er det nettopp politisk sensur. Boikott er dermed direkte i strid med den akademiske friheten, og et brudd på den lovfestede plikten til å fremme den.»

For 15 år siden var dette et budskap som også ble formidlet klart fra regjeringen i Norge.

– Et vedtak om vitenskapelig og kulturell boikott av Israel bryter med lovfestede prinsipper om akademisk frihet, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV) i Stortinget i 2009. I dag har vi en regjering som stilltiende ser på at aktivistgrupper ved universitetene kjører det akademiske samarbeidet med Israel i senk.


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart