Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Ingen rett til å vende tilbake

Palestinerne og deres talsmenn framstiller det som en helt opplagt, udiskutabel menneskerett at de arabiske flyktningene fra 1948 skal kunne vende tilbake til sine hjem og eiendommer i selve Israel. Det er en ganske oppsiktsvekkende påstand, tatt i betraktning at det finnes en lang rekke andre flyktningetragedier hvor flyktningene ikke har noen slik rett til å vende tilbake.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Når det gjelder de arabiske flyktningene og Israel, må man også ta hensyn til at ikke bare flyktet ca. 700.000 arabere fra Israel til arabiske land. Men fra 1948 og i noen år etter flyktet over 900.000 jøder fra arabiske land, over 600.000 av dem til Israel. Disse menneskene har ingen andre steder å gjøre av seg enn Israel, forholdene for jøder er ikke slik i arabiske land at de har noe å reise tilbake til.

17. juni hadde Erik Schechter en artikkel i Jerusalem Post om «rett til å vende tilbake». Han har snakket med en talsmann for FNs høykommissær for flyktninger, Rupert Colville. Ifølge Colville er det tre faktorer som forhindrer at flyktninger kan få vende tilbake til området de kom fra:

a) Tiden som er gått.
b) At den opprinnelige konflikten fortsetter og
c) om nye innbyggere har flyttet inn i områdene hvor flyktningene bodde.

For eksempel, sier Colville, vil ingen åpne opp saken om de greske flyktningene [fra Tyrkia] på 1920-tallet.

Blant flyktninger som ikke har kunnet vende tilbake til områder hvor deres slekt hadde bodd i lang tid, nevnes de etniske tyskerne i naboland. Sommeren 1945, altså etter at krigen i Europa var over, vedtok de allierte i Potsdam at de etniske tyskerne som hadde bodd i europeiske naboland i århundrer skulle sendes «på en ordnet måte» tilbake til Tyskland. Over tre millioner ble flyktninger bare fra Tsjekkoslovakia, og millioner fra Polen og andre land. De har ikke kunnet flytte tilbake og ikke fått noen erstatning.

Gresk-kypriotene er også nevnt. Dette temaet har vi tatt opp i artikkelenIsrael og Kypros: Europeisk dobbelstandard.

Irakiske kurdere: I 1970 startet Saddam Hussein en 30-års-kampanje for å «arabisere» det kurdiske området. Hundretusener av kurdere ble fordrevet, og arabiske bosettere ble brakt inn i stedet. USA har «motarbeidet» at irakiske kurdere skal kunne vende tilbake av frykt for arabere og tyrkisk-talende.

Andre flyktningegrupper som ikke er nevnt i vår kilde-artikkel:

Finner som flyktet fra Karelen under 2. verdenskrig. Antallet var mer enn 400.000.

Ca. 8 millioner hinduer som flyktet fra Pakistan og ca. 6 millioner muslimer fra India i 1947. Ca. en million mennesker døde i prosessen. Det var en befolkningsutveksling, og den var ansett som rimelig i vide kretser.

Og, som nevnt: Over 900.000 jøder flyktet fra det arabiske området.

Vi må konstatere at den vanlige praksisen med hensyn til gamle flyktningeproblemer (særlig når det også er en pågående konflikt og de opprinnelige bostedene er overtatt av flyktninger som kom den andre veien) ikke gir de arabiske flyktningene noen slags «rett» til å vende tilbake.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart