Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Slakter ny anti-israelsk FN-rapport

Palestinere på Gazastripen forsøker å rive ned sikkerhetsbarrieren mellom Gaza og Israel. (Foto: IDF)a
Palestinere på Gazastripen forsøker å rive ned deler av sikkerhetsbarrieren mellom Gaza og Israel. (Foto: IDF)
FNs menneskerettighetsråd kommer med nok en ensidig rapport som forsøker å demonisere Israel.

Torsdag 28. februar presenterte en granskningskomité av opprørene langs grensen mellom Israel og Gaza (COI) en rapport som påstår at «israelske soldater brøt internasjonale menneskerettigheter og humanitær folkerett, som kan utgjøre krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten».

Rapporten er bestilt av det omtridte FNs Menneskerettighetsråd, som blant annet ledes av Saudi-Arabia. Den israelske ikke-statlige organisasjonen NGO Monitor har gjennomgått rapporten og slakter den.

NGO-monitor peker på flere metodiske feil i rapporten. Her er noen:

 • I motsetning til profesjonelle faktasøkende-standarder, har COI uten tvil hatt en forhåndsbestemt konklusjon og bare samlet «bevis» som passer inn for å understreke det ønskede resultatet.
 • Rapporten er i hovedsak basert på palestinske kilder, som inkluderer Hamas og andre terror-tilknyttede ikke-statlige organisasjoner (NGOs).
 • Rapporten er basert på anonyme og uverifiserbare «vitnesbyrd». COI kunne ikke, under pressekonferansen 28. februar, svare på hvor mange av de 325 intervjuene i rapporten de har gjennomført selv.
 • Informasjonen i det publisert sammendraget er i all hovedsak klipp og lim av hva ulike NGOer har sendt inn til COI. For eksempel kommer alle navnene til drepte palestinske barn fra Defense for Children International – Palestine (DCI-P), en NGO med bånd til terrorgruppen Folkefronten for Palestinas frigjøring (PFLP). Det vil si en av partene som er en del av konflikten.

I tillegg til mange metodiske feil minimerer rapporten også den palestinske volden, og palestinsk terrorisme er i all hovedsak helt utelatt:

 • COI skriver lite om omfanget til den palestinske volden langs Gaza-grensen, i tillegg til Hamas’ ledende rolle i organiseringen av angrepene. NGO Monitor sendte inn detaljert informasjon om voldsbruken – som inkluderte bruk av våpen, molotov-cocktails, steiner, brennende dekk og lignende – langs grensen. NGO Monitor dokumenterte også hvordan barn ble brukt til å gjennomføre disse handlingene. COI ignorerte og minimaliserte disse væpnede angrepene og fremstilte opptøyene som «fredelige protester».
 • COI fokuserte fokuserte bevisst på fem av stedene hvor opptøyene foregikk. Det betyr at COI har ignorert å se ting i en større sammenheng, blant annet at opptøyene ble brukt som avsporing for angrep som skjedde andre steder på nøyaktig samme tid. I tillegg fokuserer de ikke på militære angrep, skytinger og annen vold som skjedde på andre tidspunkt, spesielt om natten.
 • Selv om COI anerkjenner at terrororganisasjoner var involvert i bråket langs grensen, gjør de noe så absurd som å insistere på at «de væpnede fløyene av disse organisasjonene ikke var representert i planleggingen». I Gaza spesielt er det helt meningsløst å forsøke å skille mellom «væpnede fløyer» og andre deler av terrorgrupper.
 • COI hvitvasker uttalelser fra Hamas om deres rolle i opptøyene. Blant annet undergraver de at Hamas, Islamsk Jihad, Folkefronten for Palestinas frigjøring og andre terrorgrupper selv har sagt at de fleste drepte var medlemmer av deres organisasjon. En av de drepte var 16 år gamle Ahmad al-Shaer, som var medlem av Islamsk Jihad. Det viser at terrorgruppen rekrutterer barn.

Til slutt peker NGO Monitor på rapportens grunnløse konklusjoner.

 • COI påstår at Israel «bevisst skjøt barn, helsearbeidere, journalister og funksjonshemmede» og at soldatene hadde identifisert dem som dette da de ble skutt. Det er uklart hvordan COI kan kjenne til hensikten til IDF-soldatene, eller hva slags informasjon de satt med, ved en gitt hendelse.
 • For eksempel blir en av funksjonshemmet identifisert som døv. En israelsk soldat på andre siden av grensen kan naturligvis ikke vite at personen er døv.

NGO Monitor mener COI heller ikke har legitimiteten som trengs.

 • Ingen av medlemmene i COI har ekspertise innen internasjonal rett eller militære operasjoner. Da er det ikke overraskende at rapporten ignorerer gjeldende lovverk og istedenfor bare refererer til menneskerettigheter. De kommer med absurde påstander om at «demonstrasjonene var sivile i utgangspunktet, og til tross for noen handlinger med betydelig vold, så utgjorde de ikke kamper eller en militær kampanje».
 • COI ble skjemmet av mangel på åpenhet og ansvarlighet. De ble tildelt hele 13 millioner kroner for å fullføre rapporten. Likevel er det en hemmelighet hvordan disse pengene ble brukt. Identiteten til de ansatte og deres konsulenter er ikke offentliggjort, som gjør det umulig å kunne verifisere deres profesjonelle kvalifikasjoner.
 • COI ble opprettet av det beryktede FNs Menneskerettighetsråd. Det er et FN-byrå som er kontrollert av diktaturer og autoritære regimer, og som er kjent for å være ekstremt anti-israelsk. Derfor er ikke dette en ekte «granskning», men heller et rigget forsøk på å resirkulere påstander fra partiske NGOer for å gi dem legitimitet hos FN. Dette er nok et forsøk på å angripe Israel via pseudo-granskninger, som ved notoriske Goldstone-rapporten fra 2009.

Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

 1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
 2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
 3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
 4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart