Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Skjermdump fra Nrk.no 21. desember 2011.
Skjermdump fra Nrk.no 21. desember 2011.

NRK forklarer hvorfor sivile kan bli drept i luftangrep

"Ingen bekreftede sivile tap," slik oppsummerte NATO bombingen i Libya. Men selvsagt ble sivile drept da 5900 mål ble bombet.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Norske politikere og journalister reagerer svært ulikt når Israel angriper fra luften, og når Norge og våre NATO-allierte gjør det samme.

Vi vet alle hva reaksjonene blir når Israel bruker sine fly og kamphelikopter. Det blir krigsoverskrifter om Israels brutalitet og nærbilder av ofrene. Det blir fordømmelser, internasjonale granskninger og propagandafilmer som Vibeke Løkkebergs Gazas tårer.

Bildet er et helt annet når Norge deltar i luftkrig, enten det er i Kosovo, Afghanistan eller Libya. I sistnevnte krigsområde har norske styrker stått for en betydelig andel av bombeoppdragene, rundt ti prosent.

 

New York Times dokumenterer sivile tap

NATO opplyser at 5900 mål ble ødelagt  i løpet av syv måneder. 7.700 bomber eller raketter skal ha blitt brukt. Generalsekretær Anders Fogh Rasmussen oppsummerte operasjonen slik i november: ”Vi har gjennomført denne operasjonen med varsomhet, uten bekreftede sivile tap.»

New York Times har sendt journalister til flere områder som ble utsatt for NATOs bombeangrep, og rapporterer om et annet virkelighetsbilde.

– Vi har funnet troverdige historier om titalls sivile drept av NATO i flere ulike angrep, skriver journalistene. Ofrene lå ofte og sov i sine hus da rakettene eksploderte, legger de til. Den svært begrensede granskningen som New York Times har gjort, viser at minst 29 kvinner og barn er drept av NATO. Tallet kan være betydelig større, og en rekke bombede mål er ikke inkludert i granskningen.

– Det virker som om sivile kan være drept eller såret, trass i all forsiktigheten og presisjonen, sier en talskvinne for NATO etter å ha sett de amerikanske journalistens dokumentasjon.

– Dette var en meget intens militær kampanje, hvor man hadde flere tusen flyoperasjoner, og brukte mange tusen avanserte bomber. Det er nesten utenkelig at en slik operasjon kan skje uten feilskjær og sivile tap, sier forsvarsminister Espen Barth Eide til NRK.no.

– Jeg har ingen grunn til å trekke den undersøkelsen New York Times har gjort i tvil. Jeg har ikke selvstendig militær informasjon som tilsier at noen av våre bombetokter har tatt sivile liv, men jeg har heller ikke noe grunnlag for å si at det ikke er sånn, legger han til.

 

Forklaring om luftkrig

Det er interessant å se NRKs journalist Gro Holm forklare hvorfor sivile kan bli drept i militære luftoperasjoner. NRK har aldri utmerket seg med å få fram slike militære argumenter og formildende omstendigheter fra Israels  side.

NATOs argumenter, som også israelske talsmenn så ofte har brukt for døve ører, blir gjengitt grundig av Holm: Bombemålene ble grundig analysert av operasjonsledelsen. «I mange tilfeller ble de overvåket i lengre tid før det ble tatt endelig beslutning om å angripe og om type bombe som skulle benyttes.» Senere ble angrepene mer «improviserte» eller «dynamiske».

– Det innebar for eksempel angrep på kjøretøy som ble oppdaget av NATO fly på rekognosering. Da er risikoen for feilbombing større, men faren for feilvurderinger og våpen som ikke fungerer som de skal er der i alle faser, skriver Holm.

Etter at hun har gjengitt noen opplysninger om sivile tap fra New York Times, fortsetter Holm med å forklare hva som kan gå galt med bombing fra luften.

Det kan ha flere årsaker når bomber treffer feil mål. Etterretningen kan være gal, det vil si at operasjonsledelsen velger ut mål på feilaktig grunnlag, for eksempel feil opplysninger om den militære betydningen av et konkret hus.

Pilotene kan ta feil, både av hva det de ser faktisk er, av risikoen for å treffe sivile i tillegg til et militært mål, eller de kan ta feil av venn og fiende.

Det siste skjedde flere ganger i Libya. Væpnede Gaddafimotstandere ble bombet av NATO-fly. The New York Times skriver også om flere tilfeller der NATOs fly vendte tilbake til mål de allerede hadde bombet og traff sivile i andre runde.

De sivile var blant annet folk som var kommet for å hjelpe sårede på stedet.

 

Barth Eide forteller at NATO kommer til å evaluere sin innsats i Libya.

– Men det er ingen krav om at man skal etterforske hver enkelt påstand om et sivilt tap, sier han.

– Humanitærretten er ikke brutt fordi sivile har blitt drept, da må det ha skjedd noe kritikkverdig i tillegg, sier Barth Eide.

Dette siste bør norske journalister og politikere merke seg før de starter hylekoret mot Israel neste gang.

 

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart