Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Forklarer hva som hendte da hjelpearbeidere ble drept

En palestiner inspiserer en av bilene som ble truffet i droneangrepet 2. april. (Foto: Flash90)
Det var en serie av feil som førte til det fatale angrepet mot World Central Kitchen. To israelske offiserer er sparket etter hendelsen.

Et uavhengig militært organ har publisert en gjennomgang av hva som skjedde da sju hjelpearbeidere fra organisasjonen World Central Kitchens (WCK) ved en feiltakelse ble drept i et israelsk droneangrep på natten tirsdag 2. april.

Det israelske forsvaret (IDF) har tidligere beklaget hendelsen, som ifølge IDF-sjef Herzi Halevi skjedde under komplekse forhold på natten. – Men det skulle aldri ha skjedd og vi beklager dypt, sier han.

Det var en serie av feil som førte til det fatale angrepet. Undersøkelsen peker på sju viktige hendelser som ledet opp til den feilaktige beslutningen. Droneenheten som fulgte kjøretøyene fra luften skal ha registrert det de oppfattet som flere mistenkelige handlinger i forkant av angrepet.

Ved et av punktene så droneenheten at en Hamas-terrorist gikk ombord en av bilene og skjøt i luften. Ifølge IDF er dette en vanlig taktikk som brukes av Hamas for å sende et signal til andre Hamas-terrorister i området.

Ved et annet punkt delte konvoien seg opp før den senere kjørte inn i et varehus. Dette gjorde at droneenheten ikke lenger hadde oversikt over hvem eller hva som gikk inn og ut av bilene, men på utsiden av varehuset ble det observert flere mennesker, hvorav noen var bevæpnet. De ansvarlige offiserene konkludert med at det var Hamas-terrorister.

Likevel ble det ikke gitt ordre om å angripe, på grunn av nærheten til nødhjelpskonvoien. Det hadde brigadegeneral Itzik Cohen gitt ordre om.

Mens hendelsen pågikk forsøkte IDF å komme i kontakt med hjelpearbeiderne ute i feltet, uten at de fikk svar fra dem. IDF kontaktet også hovedkvarteret til WCK, som heller ikke lykkes med å få kontakt med hjelpearbeiderne.

Da kjøretøyene forlot hangaren igjen oppfattet ikke droneopperatørene at det var de samme kjøretøyene som hadde entret hangaren. De trodde at det de nå observerte var kjøretøy som tilhørte Hamas og terroristene som var observert. IDF sier dette var en «feilidentifikasjon» som førte til den fatale hendelsen.

IDF har publisert en grafikk som skal vise hendelsesforløpet med sju avgjørende punkter.

Siden droneenheten trodde de nå fulgte et Hamas-kjøretøy, og ikke en nødhjelpskonvoi, tolket de det slik at ordren om å ikke angripe ikke lenger gjaldt. Etter at bilene hadde kjørt rundt én kilometer mente droneoperatørene at det var riktig tidspunkt å angripe det de trodde var Hamas-terrorister.

Mange har pekt på at bilene var skiltet med logoen til hjelpeorganisasjonen, men hendelsen skjedde på natten og droneenheten så bildene gjennom termiske kameraer. Det gjorde at de ikke så WCK-skiltet på taket av bilene, ifølge IDF. Enheten angrep tre ganger for å ta ut det de mente var Hamas.

Hjelpeorganisasjonen hadde koordinert ruten de skulle kjøre med IDF, men informasjonen hadde ikke nådd offiserene som tok beslutningen om å angripe.

IDF mener gjennomgangen av hendelsen viser at angrepet ikke ble begått med overlegg mot hjelpearbeiderne, og at det derfor ikke er snakk om en kriminell handling. Likevel har IDF gitt en oberst og en major sparken, da de mener de burde tatt mer høyde for at det var hjelpearbeidere og ikke Hamas-terrorister.

Angrepet skal ikke ha vært i tråd med det israelske forsvarets reglement.

I tillegg får brigadegeneral Cohen og generalmajor Yoel Finkleman reprimande for å ikke ha hatt en stående ordre, som ville ført til mer tilbakeholdenhet fra droneoperatørene og mindre sjanse for at angrepet ville blitt gjennomført.

Organet som har undersøkt hendelsen mener også at bare angrepet på den første bilen ville vært noe berettiget, fordi man der hadde hatt en positiv identifisering av en Hamas-terrorist. Angrepene mot de to andre bilene var i større grad basert på mistanker og formodning om at det var Hamas-kjøretøy.

Bilene som ble angrepet var pickuper fra Toyota, som er et vanlig Hamas-kjøretøy. Det er ikke like vanlig at de brukes av hjelpearbeidere.

Det israelske forsvaret sier de vil ta lærdom av hendelsen og at de allerede har iverksatt tiltak for å forhindre at en lignende hendelse skal skje igjen. Blant annet vil nødhjelpkonvoier utstyres med et merke som er synlig om natten.

IDF sier videre at de har delt funnene sine med WCK, som har innstilt alle sine aktiviteter på Gazastripen inntil videre. De har også informert landene som hjelpearbeiderne kom fra. WCK sier at de ønsker en uavhengig gransking.

Les mer: Høyre-politiker reagerer på medienes dekning av hendelsen.

Brigadegeneral Itzik Cohen og generalmajor Yaron Finkelman får reprimande etter hendelsen. (Foto: IDF)

Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart