Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Lovlig bruk av hvitt fosfor

Israel blir stadig beskyldt for å ha brukt hvitt fosfor i den siste konfrontasjonen mot Hamas på Gaza. Bruk av hvitt fosfor er en krigsforbrytelse, hevdes det. Det sies også at Israel lenge har benektet bruken, men "i kjølvannet av økende internasjonal kritikk og stadig flere beviser, innrømmet israelske myndigheter at hvitt fosfor ble benyttet", for å sitere en artikkel fra NTB 25. januar 2009. Jeg mener at jeg til og med hørte vår utenriksminister si noe om at "nå som Israel har innrømmet bruk av hvitt fosfor", må det granskes for krigsforbrytelser.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Israel blir stadig beskyldt for å ha brukt hvitt fosfor i den siste konfrontasjonen mot Hamas på Gaza. Bruk av hvitt fosfor er en krigsforbrytelse, hevdes det. Det sies også at Israel lenge har benektet bruken, men «i kjølvannet av økende internasjonal kritikk og stadig flere beviser, innrømmet israelske myndigheter at hvitt fosfor ble benyttet», for å sitere en artikkel fra NTB 25. januar 2009. Jeg mener at jeg til og med hørte vår utenriksminister si noe om at «nå som Israel har innrømmet bruk av hvitt fosfor», må det granskes for krigsforbrytelser.

Et raskt søk på nettet («hvitt fosfor» på Google, norske steder) avslører andre sider av saken.

Brukes også av norsk forsvar
12. mai 2006 sendte Norges naturvernforbund ut en protest mot at hvitt fosfor brukes av det norske forsvaret. Det brukes i røykgranater og for å sette fyr på fiendtlig materiell, står det. Etter en midlertidig stans i øving med dette fordi hvitt fosfor ikke forbrenner ordentlig i vann og derfor kan bli liggende i norsk natur, ønsket Forsvaret å gjenoppta øvingen.

Hvitt fosfor brukes altså også av det norske forsvaret. Antakelig bruker norske soldater og deres allierte også hvitt fosfor i Afghanistan. Jeg har ikke registrert snakk om «krigsforbrytelser» i denne sammenheng.

Ikke benektet
14. januar 2009 sendte Palestinakomiteen (som jo er en av Israels sterkeste motstandere i Norge) ut en erklæring fra Human Rights Watch om at bruk av hvitt fosfor er en «krigsforbrytelse». Fra denne siden kan man også starte en videosnutt fra den arabiske TV-stasjonen Al-Jazeera, som er tilgjengelig på You Tube her.

I klippet fra Al-Jazeera (som tilsynelatende er sendt før 14. januar) blir det meldt, altså minst 11 dager før Israel skulle ha «innrømmet» bruk av hvitt fosfor, at Israel ikke benekter bruken. Det Israel benekter, er å bruke hvitt fosfor i strid med internasjonale regler.

Al-Jazeera intervjuer også våpenekspert John Pike, som drar i tvil at Israel har benyttet hvitt fosfor mot personell. «Hvis du hadde brukt [hvitt fosfor] i omfattende grad og udiskriminert [uten å skille mellom militære og sivile], hadde det hatt potensiale til å skape store tapstall, men det ser vi ganske enkelt ikke», sier Pipe.

– Hvitt fosfor er blitt brukt lovlig i krigssoner gjennom flere tiår, sier Al-Jazeeras journalist.

Røde Kors: Ikke ulovlig og uforsvarlig
Den Internasjonale Røde Kors-komiteen bekrefter at dette er situasjonen også på Gaza-stripen i januar 2009: Israel bruker hvitt fosfor, men komiteen har «ikke funnet bevis for at bruken er ulovlig eller uforsvarlig». Altså akkurat det Israel har hevdet hele tiden. Dette stod i en melding på aftenposten.no 13. januar.

Røyklegging
Ammunisjon som inneholder hvitt fosfor, blir brukt av Israel (som av andre land) til å lyse opp slagmarken i mørke, til røyklegging av slagmarken og til å antenne fiendtlig materiell. Så vidt jeg har kunnet forstå av israelske meldinger, er en utstrakt røyklegging en hovedårsak til at Israel kunne gjennomføre krigen med minimale egne tap (bare 10 drepte). Etter israelsk oppfatning og mange andres er slik ammunisjon brukt fullt ut i samsvar med internasjonale lover for krigføring.

Ett uklart tilfelle
Israelske myndigheter har innrømmet at i ett enkelt tilfelle kan israelske soldater ha brutt reglene. Det er i så fall et grensetilfelle, hvor det er tvil om det er brudd eller ikke. Israel gransker dette.

Tillit?
Ellers er dekningen om hvitt fosfor en klar indikasjon på hva slags tillit man bør ha til norske medier i alt som angår Israel generelt og israelske «krigsforbrytelser» spesielt.

 

 

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart