Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

MIFF utgir boken i samarbeid med forlaget Dreyer. MIFFs versjon av boken inneholder et eget forord og etterord av MIFFs styreleder Morten Fjell Rasmussen.
MIFF utgir boken i samarbeid med forlaget Dreyer. MIFFs versjon av boken inneholder et eget forord og etterord av MIFFs styreleder Morten Fjell Rasmussen.

«1948» av Benny Morris

I 2014 utga MIFF boken "1948 - Den første arabisk-israelske krigen" av professor Benny Morris.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Bokens forfatter Benny Morris (f. 1948) er professor i historie ved avdeling for Midtøsten-studier ved Ben Gurion-universitetet i Israel. Da boken kom ut på engelsk i 2008, uttalte Aftenpostens anmelder at den er bedre enn noen annen beretning om denne delen av Midtøstens historie.

«Både Morris’ meningsfeller og -motstandere lovpriser hans grundighet og nøyaktighet i fremstillingen av fakta. Denne boken, som langt på vei er en oppsummering av over 25 års forskning på opprettelsen av Israel i 1948, vil derfor være interessant for en vid leserkrets. I den norske offentlige debatten males det dessverre så altfor ofte med bred pensel i en følelsesladet agitasjon mot Israel. Undertegnedes håp er at denne boken kan være et bidrag i retning av en mer nyansert og rettferdig debatt.»
Morten Fjell Rasmussen, styreleder Med Israel for fred

Helt siden staten Israel så dagens lys i mai 1948 har det vært debatt om hva som egentlig skjedde da staten ble etablert i det britiske mandatet Palestina, og om krigshandlingene før, under og etter dette.

På 1980-tallet ble tidligere lukkede israelske arkiver åpnet, og dette ga historikerne nytt og verdifullt materiale. Av de som har gransket disse arkivene, regnes Benny Morris som den fremste. Morris ble kjent da han i 1988 utga The Birth of the Palestinian Refugee Problem, en bok som mer enn noen annen har preget forståelsen av hva som skjedde da staten Israel ble etablert. Boken om det palestinske flyktningproblemet ga likevel ikke et fullstendig bilde av alle sentrale forhold ved 1948-krigen. Derfor så Morris behov for å skrive den boken du holder i nå.

Bak denne boken ligger over 25 års forskning fra den ledende historikeren innenfor sitt felt. Morris beskriver historien i detalj, i tillegg til å kommentere deler av debatten rundt historien. Morris, som selv er tilhenger av en tostatsløsning, mener konflikten dypest sett skyldes manglende arabisk anerkjennelse av en jødisk stat.

 

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart