Morten Fjell Rasmussen. (Foto: Tor-Bjørn Nordgaard)
Morten Fjell Rasmussen. (Foto: Tor-Bjørn Nordgaard)

Bergens Tidendes kommentator tar feil om husriving i Jerusalem

Les Morten Fjell Rasmussens svar på BTs lederartikkel.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Morten Fjell Rasmussen er styreleder i MIFF Bergen. Han har tidligere vært styreleder og nestleder i MIFFs hovedstyre. I går, torsdag 1. august, publiserte Bergens Tidende (BT) i sin papirutgave dette innlegget der Rasmussen svarer på avisens lederartikkel fra 24. juli, og som hadde tittelen «Israel riv Palestina». Vi gjengir hele svarinnlegget slik det er publisert på BTs nettside:

En journalists oppgave er å gjøre ting så enkelt at det blir mulig for leserne å forstå et komplekst bilde – men uten at bildet blir så enkelt at det blir feil. BT klarte ikke dette i sin lederartikkel 24. juli. Bildet ble for enkelt, og konklusjonen ble feil.

Bakgrunnen for artikkelen er at Israel har gått i gang med å rive bolighus langs Jerusalems sørøstlige hjørne, i Sur Baher:

«Israelske styresmakter meiner at bygningane utgjer ei fare fordi dei ligg for nære muren. Palestinarane seier på si side at Israel gjer dette for å utvide eigne busetjingar og med det utvide den folkerettsstridige okkupasjonen. Den skuldinga er truverdig.»

Nei, en slik beskyldning er ikke troverdig, den faller på sin egen urimelighet. For å forstå den siste tidens hendelser, må vi tilbake til 2003. På denne tiden drev befolkningen i Sur Baher aktiv lobbyvirksomhet for å få endret den planlagte sikkerhetsbarrierens trase langs denne delen av Jerusalem.

Ifølge Forsvarsdepartementets plan skulle traseen gå langs kommunegrensen, men Sur Baher hadde i årenes løp vokst utover Jerusalems kommunegrense. Dermed ville landsbyboere i områdene Wadi al-Ain og Wadi al-Humus avskjæres både fra resten av Sur Baher og fra Jerusalem.

Landsbyboerne protesterte og vant frem. Barrieren ble skjøvet østover, slik at områder formelt under palestinske myndigheters jurisdiksjon ble inkludert på Jerusalem-siden av barrieren.

Nå dreier det seg om et lite område i Wadi al-Humus, som ligger i utkanten av/mellom Sur Baher og sikkerhetsbarrieren. Med andre ord er det ikke et sted hvor noen bosetning kan ekspandere til.

Det er selvsagt vondt å se mennesker miste hjemmet sitt, og det stemmer at landsbyboerne i Sur Baher ikke har mye tomteland å ekspandere på.

Men å beskylde israelsk høyesterett for å ha andre motiver enn sikkerhet i denne saken, bidrar ikke til å klargjøre sakens fakta.

Bildet viser israelske sikkerhetsstyrker som river ulovlig oppførte bygninger i Sur Baher mandag 22. juli. (Skjermdump fra Twitter)

Faksimile av lederartikkelen i Bergens Tidende 24. juli.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart