Klikk for å bli medlem nå!

Regjeringen har gitt en belønning til terror ved å anerkjenne fantasistaten «Palestina». Klikk her for å protestere! 

Er rabbineren Messias?

Menachem Mendel Schneerson ble født i Ukraina i 1902. Faren var rabbiner. Menachem selv var vidunderbarn, og allerede som tenåring korresponderte han med framstående jødiske lærde, fordi ingen lærer i lokalmiljøet hadde noe mer å gi ham.

Menachem Mendel Schneerson ble født i Ukraina i 1902. Faren var rabbiner. Menachem selv var vidunderbarn, og allerede som tenåring korresponderte han med framstående jødiske lærde, fordi ingen lærer i lokalmiljøet hadde noe mer å gi ham. I 1928 ble han gift med datteren av lederen for Lubavitcher-retningen innenfor jødedommen, den går tilbake til 1796. I 1941 flyttet han til USA, hvor han har bodd siden. Han ble leder for utdanning og sosiale tjenester i chabad, Lubavitcher-retningens organisasjon. Menachem Mendel Schneerson ble leder for Chabad-Lubavich-retningen i 195.

Schneerson har forkynt at Messias vil komme i vår tid. Gud vil få en bolig i den fysiske verden. I vår generasjon vil Messias-tiden komme, en tid med godhet og fullkommenhe.

I dag gjør jøder av chabad-retningen en stor innsats for å vekke til live jødiske samfunn i de tidligere kommunistland. De tar seg også av narkomane, deler ut mat til fattige i Jerusalem og Moskva. De gir rentefrie lån til fattige som trenger det. De konsentrerer seg nok mest om jøder, men skal også nå ut til ikke-jøder. For Messias’ tidsalder er for hele jorde.

Mange av Schneersons tilhengere trodde at han var Messias. Ifølge den oppfatningen mange jøder har, er det i hver generasjon jøder som har potensiale til å bli Messias. Men verden i alminnelighet, og det jødiske folket i særdeleshet, må også fortjene å få en Messias og et fredsrike. Spørsmålet blir da om tiden var moden for en Messia.

Schneerson sa visstnok aldri rett ut at han var Messias, men noen oppfattet ham slik at han hintet om det. Så da han døde i 1994, ble det problematisk for mange av hans tilhengere. Han hadde ikke valgt noen etterfølger, og lederskapet i chabad vedtok at det ikke skulle innsettes noen heller. Messias likevel? Til tross for at den offisielle ledelsen i chabad tar avstand fra det, er det mange medlemmer som tror at Schneerson er Messias. Noen tror at han i virkeligheten ikke er død. Andre tror at han nok er død, men vil bli levende igjen og komme som Messias. Det siste er noe spesielt. For selv om det er klare forskjeller i måten disse "messianistene" betrakter Schneerson på og kristnes oppfatning av Jesus, er det også påfallende likheter. Nå i vår hengte de opp plakater mange steder i Israel hvor man oppfordret folk til å be om en velsignelse fra den avdøde rabbineren – ved å ringe et oppgitt telefonnummer. Den offisielle ledelsen forsøkte å stanse dem, både ved å bruke en religiøs domstol og det vanlige rettsvesenet. Men messianistene lar seg ikke stoppe, de bruker sin ytringsfrihet. Ifølge kritikere av messianistene er det også eksempler på at Schneerson blir omtalt som om han var Gud selv, blant annet som "skaper". I så fall er de langt inne på det området som hittil har skilt jødene fra de kristn.

De rene "messianistene" er kanskje ikke så veldig mange. Og ledelsen er, som nevnt, sterkt imot dem. Den forsøker riktignok å bekjempe deres synspunkter "mykt", i håp om at det skal ordne seg under marsjen. Men mange av medlemmene – kanskje de fleste – lurer nå litt på om ikke Schneerson vil komme tilbake og vise seg å være Messias likevel. Spørsmålet er hvordan dette vil utvikle seg etter hvert som tiden går og han ikke kommer. Vekst likevel Til tross for at det ikke er utpekt noen ny leder, og til tross for de ulike syn som er nevnt, er chabad preget av stor aktivitet og av vekst. Et stort antall sekulære mennesker er blitt nyreligiøse innenfor denne bevegelsen. Og det ser ut for at messianistene har den største gløde.

Noen tror derfor at messianistene etter hvert vil overta chabad, mens de mer tradisjonelle vil gå over i andre ortodokse retninger.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart