En liten sak kan gjøres stor og betydningsfull med propaganda. To nye propagandafrimerker fra de palestinske selvstyremyndigheter.
En liten sak kan gjøres stor og betydningsfull med propaganda. To nye propagandafrimerker fra de palestinske selvstyremyndigheter.

Solens port – palestinske nybyggere

Mens det stadig meldes om palestinsk terror i Jerusalem og opptøyer på Tempelplassen, kan det vel være litt oppbyggelig med en historie om en fredelig palestinsk demonstrasjon.

Nær Ma’ale Adumin øst for Jerusalem ligger området E1, som Israel hadde planer om å bygge ut, men som foreløpig er lagt på is etter palestinske og internasjonale protester. 11. januar 2013 ble området inntatt av ca 250 palestinere og sympatiserer. For å vise at området ikke var Israelsk, opptrådte de som ulovlige israelske nybyggere og satte opp en teltleir. Den kalte de Bab al-Shams – Solens port; det er navnet på en roman som fremhever palestinernes kjærlighet til landet.

Leiren ble kortvarig. «Nybyggerne» ble fjernet i løpet av et par dager og teltleiren etter en uke. En liten sak som ikke fikk så stor oppmerksomhet i våre hjemmelige media, men New York Times omtalte saken.

En liten sak kan gjøres stor og betydningsfull med propaganda. Året etter ble «Den folkelige motstanden» hedret med to frimerker (se over) og et miniark (se under), med den fiktive myntenheten mil fra britisk Palestina. 920 m: Solen skinner over teltleiren. 60 m: Solstrålene danner en port av palestinakart over fremtidsbyen, der Palestina-flagget vaier.

Miniarket.
Miniarket.
Miniarket fra palestinske selvstyremyndigheter.
Førstedagskonvolutten.

Merkene har klar brodd mot Israel siden de er utgitt av State of Palestine, noe som gjøre at de ikke kan brukes internasjonalt; de er snarere rene proapandamerker selv om de formelt er frimerker. Førstedagsstemplet er betydningsfullt: 15. mai, datoen da Israel ble angrepet i 1948. Datoen er tidligere markert som Palestinadagen på frimerker, første gang av Egypt (inkl. Gaza) i 1961; se boken Israel under lupen, s. 59.

Neste politiske merke fra palestinske selvstyremyndigheter skal komme 29. november, datoen for FNs delingsplan.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart