Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Kvinner i Midtøsten

I Midtøsten er det ekstremt stor forskjell på kvinners rettigheter, alt fra restriktive land som Iran og strenge sunni-muslimske land til friheten i Israel. I forbindelse med kvinnedagen 8. mars har Memri laget en samling videoklipp som viser hvordan den arabiske og muslimske verden forholder seg til kvinner.

Palestinske kvinner

Journalist Åshild Eidem forteller om situasjonen for kvinner på Gaza-stripen i sin bok Spillet om Gaza:

«Gazas strafferett diskriminerer kvinner på en rekke områder. For eksempel er strafferammen for utroskap to år for kvinner og seks måneder for menn. Menn kan dessuten bare straffes dersom handlingen blir begått utenfor ekteparets hjem, mens kvinner kan straffes uansett hvor handlingen skjer. Et annet eksempel er voldtektssaker: Dersom voldtektsmannen går med på å gifte seg med offeret, slipper han straff. I tillegg er strafferammen for æresdrap i Gaza maksimum to år, betydelig lavere enn for andre drap. I mange tilfeller slipper gjerningsmannen etterforskning. Denne muligheten til redusert straff har drapsmannen utnyttet ved å bruke ære som et dekke for andre motiver.»

Vold mot palestinske kvinner

Ifølge Eidem er familievold ikke straffbart på Gaza-stripen. Hun siterer statistikk fra Det palestinske statistiske sentralbyrå som viser at nesten 60 prosent av kvinnene i Gaza by ble utsatt for vold av sine ektemenn i 2011. Skilsmisselovene er slik at kvinner som blir mishandlet i praksis må gi opp all økonomisk trygghet for å løse seg fra ekteskapet.

Det er ikke flere saker å vise
0

Your Cart