Er NRKs offentlige støtte berettiget?

Demokrati kan ikke bare besluttes gjennom vedtekter, det må vinnes. Og, det må vinnes daglig gjennom at folk engasjerer seg i konkrete saker og overfor konkrete institusjoner for at deres stemme skal bli hørt. Vi deler alle et ansvar for den grad av demokrati vi til daglig opplever, eller ikke opplever.

I den siste tiden har vi vært vitne til om mulig en enda skjevere dekning fra NRK av begivenhetene i Midtøsten enn det vi har opplevd tidligere de siste par tiår. Siden konflikten nå har blusset opp igjen rundt Tempelhøyden i Jerusalem, har vi opplevd flere nyhets- og debatt-programmer i NRK der viktige faktaopplysninger systematisk har blitt underslått og der ensidige følelsesladede reaksjoner mot Israel har fått fritt spillerom. Særlig påtagelig var dette da journalist Knut Olsen stilte følgende spørsmål to ganger under annonseringen av Redaksjon 21 den 9. oktober: «Bør ikke Jagland nå si rett ut at jødene har skylden»? Det er vanskelig å unngå å høre et ekko her fra 30-årenes Europa.

I dette programmet deltok Torbjørn Jagland, sammen med Kåre Willoch. I P4 nyhetene dagen derpå kom det fram Jagland ikke ønsket å møte sammen med Anita Apeltun Sæle, som opprinnelig var invitert av NRK. Denne type politisk styring av vår rikskringkasting, og som vi har ant konturene av mange ganger tidligere, kan umulig være et demokrati verdig. Og debatten mellom Jagland og Willoch ble som vi kunne vente: En skinndebatt der de to syntes enige om det meste, og der israelerne ble ensidig kritisert.

Flere andre nyhets- og debattinnslag gjennom NRK føyer seg inn i rekken, som da journalist Skavland i Redaksjon 21 fredag 6. oktober bent fram nektet Leif Røssaak, som var invitert sammen med Kåre Willoch, å komme til orde når han ønsket å svare på Willochs innlegg. Willoch selv, derimot, tok ordet gjentatte ganger og fikk snakke ut så lenge han ønsket det hver gang.

Disse debattprogrammene har blitt etterfulgt av radio-programmer der NRK har invitert lyttere til å komme med kommentarer. Flere av lytterne som har sluppet igjennom nåløyet har kommet med til dels sterke antisemittiske utsagn, som det påhviler NRK en klar plikt å stoppe. En lytter sa rett ut at «problemet er at jødene styrer verden». En annen lytter fra Voss, med erfaring fra FN-battaljonen i sør-Libanon, uttrykte en rekke formuleringer som kan beskrives i følgende sammenheng: Jødene styrer Amerika, som styrer israelerne, som dreper palestinske barn.

Senere har vi fått vite at biler tilhørende norske jøder i Bærum er blitt tilgriset med ordet «Jøde» spray-lakkert på panseret. Vi kan selvsagt ikke vite hvilken innflytelse våre massemedia her har hatt. Det vi vet, er at de ensidige anti-israelske (og til dels anti-jødiske) innslagene i NRK den siste tiden ikke er representativt for holdningene i hele det norske folk. Det kan neppe herske tvil om at NRK i lang tid har vært i utakt med store deler av den norske befolkningen. Dette bør vi gjøre noe med. Det er på høy tid at vi får en politisk debatt på følgende spørsmål: Er vårt demokrati tjent med at NRK skal beholde retten til å innkreve lisenspenger?

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart