NB! Mindre enn 90 ledige billetter til Gamle Logen onsdag kveld

Bestill din billett nå for å få plass, det vil ikke bli solgt billetter ved inngangen!

NTBs Ole Kristian Bjellaanes. (Foto: Nordiske Mediedager / Flickr.com / CC)
NTBs Ole Kristian Bjellaanes. (Foto: Nordiske Mediedager / Flickr.com / CC)

NTB beklager feilaktige opplysninger i faktaramme, men ikke alle

NTB roter med sine «fakta».

Onsdag 29. november kl. 18.00-20.30 blir det stor solidaritetskveld med ofrene og gislene etter 7. oktober-massakren i Gamle Logen (Grev Wedels plass 2) i Oslo. Ta med venner og familie for å vise din solidaritet!

Se program og bestill billetter her

7. oktober 2023 gjennomførte Hamas og Islamsk Jihad, støttet av Iran, den største massakren på sivile jøder siden Holocaust. Over 1400 israelere ble drept, 240 kidnappet og over 4.800 skadet. Flere er fortsatt savnet.

Iran og Hizbollah truer også Israel med 150.000 raketter i Sør-Libanon. Helt siden etableringen i 1988 har Hamas uttrykt drømmen om å utslette Israel og begå massakrer mot jøder. Bare israelske sikkerhetstiltak har forhindret dette tidligere. Bare israelske forsvarstiltak mot Hamas kan hindre at det skjer igjen. Hamas sier at de vil gjenta slike massakrer inntil Israel er utslettet.

I 2014 påpekte MIFF de mange likhetene mellom Hamas og Islamsk Stat. Dessverre ble varslene ignorert av de fleste politikere og medier i Norge. Det ultimale målet til Hamas er systematisk blitt fordreid av for eksempel NRK.

Omkring 1500 terrorister deltok i massakrene på israelske sivile 7. oktober. Allerede denne første måneden kommer en belønning på 20.000 kroner til deres etterlatte, senere kommer 3.800 kroner i måneden på livstid. Belønningen av terror er sponset av dine skattepenger.

De palestinske terroristene rykket inn i israelske landsbyer på en sabbatsmorgen, og israelske grensevakter ble tatt på sengen. De drepte et stort antall sivile – eldre, kvinner, barn – dødstallene har nå oversteget 1400, og fortsetter å vokse. Som Islamsk Stat dokumenterte de sine egne krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i videoklipp. Et ukjent antall israelere og andre utenlandske statsborgere, over 200, er tatt som gisler av Hamas.

MIFF vet nøyaktig hvordan massakren på 1.400 israelere ble forberedt – og vi kjenner Norges rolle. Etter 7. oktober er det tid for en ny norsk tilnærming til konflikten! De store demokratiene gir klar støtte til Israels forsvarskamp, det samme må Norge gjøre.

At Hamas løslater gislene er det viktigste skrittet for å få til en raskest mulig avslutning på krigen. Se her hvordan du kan hjelpe.

Den redselsfulle krigen i dagene og ukene fremover er alene ansvaret til Hamas, Iran og deres allierte. Hamas ønsker sivile tap på Gazastripen, sier en tidligere norsk forsvarssjef. Vi skulle så inderlig ønske for de sivile palestinernes skyld, at de fikk være med på fred og normalisering med israelerne. Men deres nasjonale bevegelse er blitt kuppet av de mørkeste, mest destruktive kreftene i verden.

For mer om krigen, se alle MIFFs siste nyhetsartikler

Vis din støtte til Israels folk ved å bli medlem av MIFF nå!

For å gi en gave til MIFFs arbeid: Vipps 39881 | Send SMS med kodeordet GAVE + beløp til 1948. Standard: 250 kroner.

Kom på lokale MIFF-møter og den nasjonale konferansen MIFF Forum på Sola 11.-12. november

15. oktober arrangerte MIFF og tolv andre en stor støttemarkering for Israel utenfor Stortinget. Se og hør alle talene. Les MIFFs taler

MIFFs nye bok Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme. Klikk her for å bestille boken

22. mars sendte nyhetsbyrået ut en artikkel med overskriften Palestinerne i Øst-Jerusalem får ikke stemme. Til saken fulgte også en såkalt «faktaramme», men denne var full av feil.

Det er standard i alle demokratier at de som ikke er statsborgere heller ikke har stemmerett ved valg til nasjonalforsamling. Derfor er artikkelen i utgangspunktet en ikke-sak. Det som har nyhetsverdi i saken, kommer langt ned i brødteksten, og det er at antallet arabere i Øst-Jerusalem som søkte israelsk statsborgerskap økte med 60 prosent fra 2018 til 2020.

Men så til «faktarammen», som vi gjengir i sin helhet, slik den for eksempel ble publisert av Vårt Land. Tallene i hakeparentes er kobling til MIFFs faktasjekk under.

Palestinere i Israel
Utgjør 21 prosent av Israels befolkning, ca. 1,9 millioner mennesker (tall fra 2019).
Omtales offisielt som israelske arabere. De fleste identifiserer seg selv som palestinere med israelsk statsborgerskap. [1]
Er etterkommere av palestinere som takket ja til israelsk statsborgerskap i 1948. [2]
Rundt 84 prosent er muslimer, de øvrige er kristne (8 prosent) og drusere (8 prosent).
Har politiske rettigheter, men får ikke tjenestegjøre i forsvaret (med unntak for drusere) og nyter ikke godt av de samme sosiale godene som andre israelere. [3]
Enkelte israelske høyrepartier ønsker å frata denne gruppen statsborgerskap, andre ønsker å tvangsflytte dem til naboland eller de palestinske selvstyreområdene. [4]
(Kilde: MJB Institute, Foreign Policy, Wikipedia)

Faktasjekk på NTBs «faktaramme»

  1. Ifølge en måling utført av Tel Aviv University i 2020 definerer 23 prosent av minoritetene i Israel seg først og fremst som «israelere» og 51 prosent definerer seg som «israelske arabere». Andelen ikke-jødiske som definerte seg først og fremst som «palestinere» var på 7 prosent, ned fra 18 prosent i 2019, ifølge Jerusalem Post. 61 prosent av muslimske arabere i Israel sier at de «føler seg» israelske. I en 2017-måling definerte 14,6 prosent seg som palestinere (Shaharit-måling, gjengitt av The Jewish People Policy).

    Oppdatering 25. mars: MIFF hadde opprinnelig skrevet at NTB hadde feil på dette punktet. 25. mars mottok vi fra NTB henvisning til denne saken fra Foreign Policy, hvor en israelsk forsker ved Universitet i Haifa underbygger NTBs påstand om at de «fleste [israelske arabere] identifiserer seg selv som palestinere med israelsk statsborgerskap. NTB henviste også til denne Reuters-saken fra 2019. As’ad Ghanem, en arabisk forsker ved Universitetet i Haifa sier at «flertallet ønsker å bli identifisert som palestinere». Samtidig sier han at «israelske arabere setter pris på sitt israelske statsborgerskap og vil gå imot forsøk på å overføre dem til Gaza eller Vestbredden», fordi «de se alle problemene på den andre siden».
    Vi samtykker med NTBs etikkredaktør Ole Kristian Bjellaanes: «I dette tilfelle kan det se ut som det ikke er et entydig svar. Begrepsbruken ser ut til å være avgjørende. «Palestiner» er kanskje ikke en tilstrekkelig variabel.» [Oppdatering slutt]
  2. NTB formidler anakronisme. I 1948 var det flest jødiske palestinere som fikk israelsk statsborgerskap. Før Israel ble erklært uavhengig hadde de vært jødiske borgere i det britiske mandatområdet. I 1948 gang var det ikke snakk om palestinere som en egen arabisk identitet. Araberne i Israel er etterkommere av arabere som takket ja til israelsk statsborgerskap i 1948.
  3. NTB tar feil. Araberne i Israel får tjenestegjøre i det israelske forsvaret og de har en lovfestet rett til de samme sosiale godene som andre israelere. I 2020 tjenestegjorde mer enn tusen israelske arabere i IDF, og de kom fra mange ulike arabiske samfunn i Israel. Som Vebjørn Selbekk, sjefsredaktør i Dagen, påpekte i artikkelen NTBs fakta trenger faktasjekk 23. mars, har de arabiske israelerne det privilegium å kunne velge bort verneplikt. «Det forholdet som NTB fremstiller som en diskriminering, er altså en særrettighet for denne minoriteten,» skriver Selbekk. 24. mars kom NTB med en innrømmelse på dette punktet: «Vi beklager at vi har publisert feilaktige opplysninger,» skrev NTBs nyhetsredaktør Sarah Sørheim og etikkansvarlig Ole Kristian Bjellaanes i Medier24.
  4. Mandag 22. mars sendte MIFF følgende spørsmål til NTB om dette punktet:

Hvilke partier ønsker å ta statsborgerskapet fra israelske arabere?
Hvilke partier ønsker å tvangsflytte dem til naboland eller de palestinske selvstyreområdene?
Ber også om henvisninger til partiprogram/ uttalelser.

Onsdag 24. mars mottok MIFF slikt svar fra Bjellaanes som vi gjengir i sin helhet:

Den kanskje mest profilerte politikeren som har ytret seg i retning av å behandle palestinske borgere annerledes enn israelske, er vel Avigdor Lieberman. Dette sa han i 2015, ifølge Haaretz: «Those who are against us, there’s nothing to be done – we need to pick up an ax and cut off his head,» Lieberman said. «Otherwise we won’t survive here.»

Videre i artikkelen siteres han på følgende: «There is no reason for Umm al-Fahm to be part of the State of Israel,» Lieberman said about a northern Israeli town populated by Arab citizens of Israel, according to the Channel 2 report. «Citizens of the State of Israel who raise a black flag on Nakba Day – from my perspective, they can leave, and I’m very happily willing to donate them to Abu Mazen,» he said, referring to Palestinian Authority President Mahmoud Abbas.
https://www.haaretz.com/lieberman-disloyal-israeli-arabs-should-be-beheaded-1.5334458

Lieberman hadde statsrådsposter i ulike israelske regjeringer fra 2001 til 2018, og han var utenriksminister da de siterte uttalelsene falt.
Om et annet parti, Religious Zionism, referert av https://israelpolicyforum.org/, og som består av Bezalel Smotrich’s National Union, Itamar Ben-Gvir’s Otzma Yehudit (Jewish Power), og Avi Moaz’s Noam:
Ben Gvir’s Otzma Yehudit is the ideological successor of Rabbi Meir Kahane’s Kach Party, a racist, Jewish supremacist party which endorsed revoking Israeli citizenship of non-Jews and supported acts of terror against Palestinians.

NTBs sitater av Lieberman er ikke bevis for at han ønsker å frata alle israelske arabere statsborgerskap som en kollektiv gruppe, heller ikke at han ønsker å tvangsflytte dem.

I sin tale, gjengitt av Ha’aretz, sa Lieberman: «Enhver som støtter oss [den israelske staten] må få alt – opp til halve kongeriket.» Lieberman går altså inn for like rettigheter for araberne i Israel, men han snakker om «de som er imot oss». Blant eksempler på disse er radikale islamister, og hvis NTB leter så vil de nok finne ganske mange ytterliggående uttalelser mot hva man ønsker å gjøre med slike også fra norske og europeiske politikere.

Lieberman går ikke inn for å tvangsflytte arabere i Israel, men han har foreslått en grensedragning mellom en palestinsk og en israelsk stat som gjør Israel mindre, at arabiske byer i Israel blir en del av en framtidig palestinsk stat. Det sier mye, men NTB forteller det aldri til sine lesere, at de aktuelle arabere protesterer mot en slik overføring på det aller sterkeste. De ønsker å forbli en del av Israel!

Itamar Ben Gvir representerer ytre-høyre partiet Otsma Yehudit (Jewish Power). NTB nevner ikke at to av hans partikamerater er blitt nektet av israelsk høyesterett å stille til valg (selv om NTB selv skrev om det i 2019). NTB legger heller ikke fram noen sitater som underbygger at Ben Gvir eller partiet hans per i dag går inn for å frata israelske arabere som kollektiv gruppe statsborgerskap eller å tvangsflytte dem.

Etter valget 23. mars kommer Ben Gvir nå for første gang inn i Knesset gjennom valglisten Religious Zionism. Otsma Yehudits partiplattform i 2021-valget tar til orde for å «fjerne Israels fiender fra dets midte», og de ønsker å etablere en myndighet for å oppmuntre til utflytting. For mange år siden var det et israelsk parti som foreslå å oppmuntre arabere til å flytte frivillig fra Israel, de ville til og med betale dem for å gjøre det. Ingen politiske partier i dag snakker om tvangsflytting, så vidt MIFF kjenner til. Otsma Yehudits forslag gjelder heller ikke kollektivt for Israels 1,9 millioner arabiske statsborgere, men for «fiender av staten». I Europa har flere partier tatt til orde for å frata radikale islamister statsborgerskap, og i Danmark er det tillat ved lov å frata krigere for Islamsk Stat statsborgerskapet.

Partiplattformen til National Union, også de en del av valglisten Religious Zionism i mars 2021-valget, nevner flytting av arabere med samtykke/frivillig. Ikke tvangsflytting.

NTB har ikke klart å finne noen klare sitater som underbygger deres påstand i faktarammen. I den norske parti- og politikerfloraen er det også mange underlige utgaver, inkludert folk som åpent bekjenner klassiske antisemittiske ideer. Hvor seriøst ville vi tatt et internasjonalt nyhetsbyrå som refererte til dette i en faktaramme om et norsk stortingsvalg?


Kom til støttemarkering for Israel 29. november

Hillel Neuer fra UN Watch holder hovedtalen. Vakker musikk.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 12.500 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Siste artikler fra MIFF

Aktuelt etter 7. oktober-massakren

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart