Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

PFU vil gi grønt lys til NRKs oppfordring til boikott av Israel

Skjermdump fra nrk.no 9. juni 2024.
Sekretariatet i Pressens Faglige Utvalg mener NRK ikke brøt god presseskikk da de laget en liste for aksjoner med politisk og økonomisk kamp mot Israel.

8. juni publiserte NRK en sakhvor det blir oppfordret til politisk kamp mot Israel på mange plan – blant annet å gi penger til anti-israelske organisasjoner, mobilisere til motstand mot Israel på arbeidsplassen og skole, få politikere til å engasjere seg mot Israel og å boikotte Israel.

NRK pisker opp folket til kamp mot den jødiske staten, skrev MIFF 9. juni. Med sin oppfordring til boikott av Israel har NRK mistet «troverdighet som uavhengig nyhetsformidler», skrev MIFF 10. juni. I etterkant har MIFF klaget saken inn til Kringkastingsrådet og Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Sekretariatet i PFU har nå vurdert klagen. De mener NRK ikke brøt god presseskikk, og har laget slik innstilling til utvalget (gjengitt i sin helhet):

«Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at den påklagede artikkelen vinkler på og omtaler hva folk som ønsker å engasjere seg og hjelpe mennesker som lider under krigen i Gaza kan gjøre, og at NRK har vært i kontakt med ulike kilder som uttaler seg om forskjellige tiltak. Utvalget kan ikke se at det å referere disse innebærer at NRK tar stilling, verken til selve krigen eller de ulike tiltakene. PFU minner om at det er en del av pressens samfunnsrolle å informere om det som foregår i samfunnet.

Videre understreker PFU at ansvaret for å la ulike syn komme til utrykk, ikke betyr at enhver enkeltpublisering må inneholde ulike syn. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.2 handler derimot om at pressen som institusjon har et ansvar for å la ulike syn komme til uttrykk. Utvalget merker seg for øvrig at det også ligger lenker i artikkelen til andre publiseringer som blant annet setter krigen og konflikten inn i en større kontekst og et bredere perspektiv.

Dessuten minner PFU om at det alltid vil være mulig å vinkle saker annerledes, velge andre kilder, og ta med andre moment og opplysninger enn det som er publisert. I journalistikken må man gjøre valg, alt kan ikke tas med. Det sentrale er imidlertid om det er utelatt opplysninger eller kilder som er helt avgjørende for den aktuelle fremstillingen og saken. Det finner ikke PFU her. PFU understreker dessuten at det er ansvarlig redaktør for mediet som har det personlige og fulle ansvar for eget medium, og som derfor også er den suverene til å avgjøre hva som skal omtales, jf. VVP 2.1. Det vil altså være opp til NRK om de på et annet tidspunkt, i en annen publisering, vil belyse utfordringene klager peker på, knyttet til den jødiske minoriteten.

Utvalget kan heller ikke se at NRK har blandet fakta og kommentar, eller at artikkelen på noe vis fremstår som reklame. Det er heller ikke publisert sterke beskyldninger som utløser imøtegåelsesrett.

På generelt grunnlag vil PFU minne om at mediene skal sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle. Utvalget oppfordrer derfor enhver som har synspunkter på det mediene publiserer, til å sende sine synspunkter til den aktuelle redaksjonen, eventuelt andre medier, for eksempel i form av et leserinnlegg.

NRK har ikke brutt god presseskikk.»

Sekretariatets innstilling avgjør ikke saken. Dersom medlemmene i PFU ikke slutter seg til innstillingen, vil det bli innledet tilsvarsrunde, hvor NRK og MIFF får komme med innspill – og utvalget vil deretter ta klagen opp til ny behandling.

La oss håpe PFU-medlemmene leser MIFFs klage en gang til og ser alle punktene hvor NRK forbrøt seg både mot NRK-plakaten og Vær Varsom-plakaten. I alle andre konflikter ville nok både NRK og PFUs sekretariat forstått at allmennkringkasteren, som er finansiert av skattepengene, ikke skal oppflamme til politisk og økonomisk kamp mot et land. Særlig ikke når det er snakk om en demokratisk og fri rettstat som forsvarer seg mot islamister som sier de vil utrydde landet.

 

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart