Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

Verving til MIFF er en kontinuerlig prosess

Frivillige fra MIFF Østfold på stand lørdag 11. juni 2016. (Foto: Privat)
Frivillige fra MIFF Østfold på stand lørdag 11. juni 2016. (Foto: Privat)
Glem for all del ikke å la vervearbeidet inngå som en del av den daglige virksomhet.

Jan Benjamin Rødner var MIFFs første styreleder. Tidlig i organisasjonens historie skrev han flere veiledninger til aktivitet for Israel-venner. Førti år senere er Rødner fortsatt medlem av hovedstyret. I anledning Rødners 70-årsdag 23. mars 2018 publiserer MIFF lett oppdaterte versjoner av tre av hans veiledninger.

Glem for all del ikke å la vervearbeidet inngå som en del av den daglige virksomhet. Målsettingen for den kontinuerlige verving er å holde medlemstallet oppe og øke det. Hvert år mister MIFF medlemmer av naturlige årsaker, f.eks. dødsfall. Denne avgangen må kompenseres ved en tilsvarende tilgang.

HVORFOR VERVE?
Hovedformålet med MIFFs virksomhet er å vinne stadig flere venner for Israel. Kort sagt skal vi ved tenkelige tiltak spørre oss selv: Blir det direkte eller indirekte positive Israel-venner av det?

En av organisasjonens beste aktiviteter på det praktiske plan er å verve nye medlemmer. Det er tre hovedgrunner til dette:

a) Innad betyr medlemskapet at vedkommende får forpliktende del i ansvaret for organisasjonens ve og vel.

b) Utad har overgangen fra passiv sympatisør til bekjennende, organisert medlem stor meningsdannende virkning i den omgangskrets vedkommende har.

c) Endelig styrker det MIFFs stilling generelt å ha et høyt medlemstall og å være i fremgang. Det gjør at våre representanter kan opptre med større tyngde og at økonomien blir bedre.

HVORFOR MEDLEMSKAP?

Overfor dem vi skal verve kan medlemskapet begrunnes slik:

a) Du kan støtte MIFFs arbeide:
* Økonomisk ved å betale kontingent.
* Arbeidsmessig ved å påta deg oppgaver.
* I det daglige ved å stå fram som erklært MIFF-kvinne/mann.

b) Du får informasjon og medinnflytelse:
* Ved å delta i kurs- og møtevirksomhet.
* Ved å bli med i utformingen av MIFFs materiell, kursopplegg m.v.
* Ved å engasjere deg på medlemsmøter.

HVILKE ”UNNSKYLDNINGER” MØTER VI?

1. Jeg har ikke tid. Arbeidet, familien, hobbyer og annet frivillig arbeid tar all min tid.
Svar: Litt tid har de fleste. Særlig hvis man har for øye den betydning MIFFs arbeide kan få for hver enkelt av oss. Og dessuten: Politisk og organisasjonsmessig arbeide er lærerikt, utviklende og verdifullt å ta med seg i sitt yrke og i annet foreningsliv.

2. Det er uheldig for meg å tone flagg – å si at jeg er MIFF-medlem.
Svar: Denne frykten er vanligvis – og heldigvis – overdrevet. Mennesker er stort sett ikke så små. Tvert imot viser det seg ofte at det er en fordel å vise at man tør å ha meninger.

3. Det må være nok at jeg sympatiserer med Israel. Ett medlem fra eller til kan ikke spille noen rolle.
Svar: Det er ingen tvil om at MIFF og MIFFs synspunkter står sterkere jo flere medlemmer vi har. Det er ikke bare sympatien som teller, men også organisasjonens styrke. Og dine egne meninger om MIFF og om Israel teller også sterkere dersom du er medlem.

4. Jeg har vært på et MIFF-møte, men likte meg ikke.
Svar: Det beklager vi selvfølgelig, for vi er meget opptatt av at møtene skal være verdifulle og hyggelige. Vi er takknemlige for gode råd også i denne sammenheng. Vi føler oss sikre på at vi ved å trekke flere med i arbeidet kan skape et godt og allsidig miljø.

5. Jeg har ikke råd.
Svar: Medlemskontingenten er ikke mer enn kr 325,- for enkeltmedlemmer inkl. abonnement og kr 440,- for familier. Et abonnement koster bare kr 295,- pr. år. Hvis man tenker over hva man ellers bruker penger til, er vel dette overkommelige beløp.

6. Jeg har ikke fordeler av medlemskap. Hvorfor skal jeg melde meg inn?
Svar: Først og fremst av politiske grunner. Fordi det er MIFFs medlemmer som trekker opp hovedlinjene for hvordan MIFF skal arbeide. Men medlemskapet åpner også for studiearbeide, for å delta i diskusjoner, for informasjon generelt og om spesielle saker.

7. Jeg vil ikke bli pådyttet meninger.
Svar: Det er intet krav til MIFFs medlemmer at de skal være enige i ett og alt. Det finnes ikke to mennesker som er 100% enige i enhver sak. Men er du enig med MIFF i hovedsak, så er det også en naturlig plass for deg der.

8. Jeg har ikke greie på konflikten.
Svar: Hvem av oss føler egentlig at vi har greie på dette vanskelige tema? Medlemskapet gir mulighet for å få vite mer om det man er særlig interessert i. Og dessuten – det er ingen grunn til å overlate dette til ”ekspertene”. Dertil er det for viktig.

9. Jeg er ikke interessert i konflikten.
Svar: Konflikten mellom Israel og naboene angår oss alle. Et angrep på det jødiske folk er til syvende og sist et angrep på oss selv – på våre verdinormer og kultur. Uansett om vi engasjerer oss i konflikten eller ei, vil utfallet få stor betydning for oss – såvel utenrikspolitisk og økonomisk som moralsk og kulturelt. Etter Holocaust kan vi ikke lenger si at dette ikke angår oss.

Disse spørsmålene og innvendingene vil du kunne møte i mange varianter. Vi understreker at vi bare har gitt eksempler på svar. Du vil også uten tvil møte noen som er engasjert til fordel for anti-israelske meninger. Styrken i engasjementet vil avgjøre om det har noen hensikt å fortsette samtalen.

Du vil også møte noen som ikke vil melde seg inn på grunn av skuffelse eller irritasjon over en enkelt tillitsmann i MIFF. Det være seg på grunn av et bestemt standpunkt i en sak hun eller han har tatt, eller at man ikke liker ”trynet” på vedkommende. Til det er det å si at vi selvfølgelig er klar over at ikke alle MIFF-folk er perfekte – heldigvis. De gjør feil og de har mangler uten at du dermed behøver å ta standpunkt til den eller de som er nevnt.

Husk at medlemskap gir innflytelse på valg av tillitsmenn og det gir innflytelse på standpunktene.

Husk også at det er uhyre viktig til enhver tid å sørge for en god rekruttering av nye medlemmer og folk som kan være villige til å ta et tak med i arbeidet. Når vi er på stands osv. – husk den aktive og kontinuerlige vervingen.

PRAKTISKE TIPS

Den frykt man har, ved verving eller på stands, for å bli satt fast i politiske og andre spørsmål er sterkt overdrevet. I regelen vet du mere om politikk enn den du snakker med. Dessuten er konflikten så komplisert at ingen kan vite svaret på alt. Skulle det dukke opp spørsmål du ikke kan svare på, er det derfor den naturligste ting i verden å innrømme det. Om det er mulig, notér spørsmålet og si at du skal undersøke saken og komme tilbake med svar.

Gi spørsmålet til MIFF som vil sørge for at det blir besvart. Som oftest skjer dette skriftlig. Får du et spørsmål du ikke kan svare på – forsøk for all del ikke å ”konstruere” et svar.

Du bør på forhånd ha bestemt deg for en sak/tema som du kan snakke om. Det må være et tema som du er ganske sikker på at den du snakker med er opptatt av. En aktuell sak eller et emne som du tror vedkommende er interessert i.

Av emner av allmenn interesse, nevner vi: Kibbutzene, fredsforhandlingene, zionismen, jødenes rett til Israel, flyktningene (husk jødene fra de arabiske landene). Velg et emne du spesialiserer deg på.

Press ikke til medlemskap. Er vedkommende usikker, legg igjen materiell og tilby fornyet kontakt. Gjør oppmerksom på at han når som helst kan melde seg inn via miff.no. Notér telefonnummer – og ring etter en tid og hør om han/hun har bestemt seg.

VEL MØTT I MIFF

Mange av dem du verver vil være motivert for en aktiv innsats i MIFF. Disse må vi ta godt vare på. Innby derfor nye medlemmer til å delta i studieopplegg, møter, praktisk arbeide m.v.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart