Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

– Med usanne anklager misbruker Palestinakomiteen lovgivningen til å kneble ytringsfriheten

MIFFs første styreleder Jan Benjamin Rødner. (Foto: Bjarte Bjellås)
Jan Benjamin Rødner, styremedlem i Med Israel for fred. (Foto: Bjarte Bjellås)
MIFFs advokat Jan Benjamin Rødner har sendt et fyldig tilsvar på Palestinakomiteen Trøndelags klage til Forbrukertilsynet.

Tidligere denne måneden sendte Palestinakomiteen i Trøndelag en klage på MIFFs avisannonser om Operasjon Dagsverk til Forbrukertilsynet. MIFF har foreløpig ikke mottatt noen henvendelse fra Forbrukertilsynet om å gi tilsvar, og det er godt mulig tilsynet forkaster klagen uten å gå videre i prosessen.

MIFFs advokat Jan Benjamin Rødner har likevel laget et 40 siders tilsvar, inkludert bilag, (last ned PDF 11 MB) som er sendt til Forbrukertilsynet.

– Klager hevder at MIFFs annonse mot Operasjon Dagsverk (herefter OD) bryter med Markedsføringsloven. Innledningsvis vil jeg presisere at ingen av klagers anførsler er sanne. De er frikoblet fra så vel det MIFF faktisk har gjort som de faktiske forhold. Klagen er et forsøk på å misbruke lovgivningen til å kneble ytringsfriheten i strid med Grunnlovens § 100, innleder Rødner.

I sin begrunnelse bruker advokaten dokumentasjonen som MIFF gjenga og lenket til allerede 12. november da vi først omtalte Palestinakomiteens klage på miff.no.

– Dersom OD hadde ønsket å hjelpe barn og ungdom i Palestina kunne de konsentrert seg om å forklare behovet og hva de tenker å gjøre. I stedet er OD-kampanjen blitt konsentrert om å fremstille Israel på en demoniserende måte, hvilket fremstår som kampanjens hovedformål. Samtidig blir palestinsk ungdom som oppmuntrer til vold og utslettelse av staten Israel brukt som frontfigurer for kampanjen og det blir benektet at OD tar stilling i konflikten eller er imot staten Israel. Stort mer løgnaktig er det ikke mulig å gjøre det, skriver Rødner.

KFUK-KFUM Global og Operasjon Dagsverk brukte mindreårige palestinske jenter i sin informasjonskampanje mot norske skoleelever. MIFF har avdekket at to av disse jentene har kommet med en rekke ekstreme uttalelser, og MIFF er i ettertid blitt kritisert for å gjengi disse uttalelsene og avbilde den ene jenta i annonsene.

– Det er utrolig at klager vil benytte seg av en argumentasjon som innebærer en svært alvorlig innskrenkning av og forsøk på knebling av ytringsfriheten og samfunnsdebatten. Dersom man legger klagers oppfatning til grunn, kan folk, som vil komme seg unna med løgn, enkelt gjøre det ved å la mindreårige fronte meningene og dermed vil man ikke kunne ta til motmæle. Det er åpenbart feil, kommenterer Rødner.

Advokaten konkluderer sitt tilsvar slik: «MIFF vil sterkt fremholde at det stoffet som MIFF har lagt inn i annonsen og som man kan finne ut mere om ved å gå inn på MIFFs nettsider, er av en slik art at det er forunderlig og foruroligende at ikke dette er kommet frem i den øvrige pressen. Men klimaet i Norge er i dag slik at ingen journalister ser ut til å være interessert i å finne frem til det stoffet som MIFF forteller om. MIFF finner det eksempelvis betenkelig at ingen andre har vist interesse for å avsløre ODs misbruk av Jihad og Tamimi, den sterkt fordreide og stigmatiserende propagandaen mot Israel og det faktum at dette propagandistiske budskapet blir markedsført til 6 årskull med norske skoleungdommer. Dette skjer ved at et stigmatiserende budskap blir spredt under dekke av humanitært arbeide. For å komme til orde har MIFF vært nødt til å bruke penger på en slik opplysningskampanje som MIFFs annonser er. Sett i dette perspektiv er klagen et begredelig eksempel på en totalitær og udemokratisk tankegang og misbruk av et ellers viktig lovverk, ment for å beskytte den almindelige forbruker.»


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart