Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

Palestinakomiteen melder MIFFs annonse til Forbrukertilsynet

Faksimile av annonsen slik den kom på trykk i Aftenposten og Bergens Tidende.
Faksimile av annonsen slik den kom på trykk i Aftenposten og Bergens Tidende.
Palestinakomiteen i Trøndelag mener MIFFs annonse mot Operasjon Dagsverk bryter med markedsføringsloven.

I dagene før Operasjon Dagsverk 1. november rykket MIFF inn helsides annonser i åtte aviser med over 1,3 millioner lesere.

Nå ønsker Palestinakomiteen i Trøndelag at annonsen skal få enda flere lesere. De har nemlig meldt annonsen til Forbrukertilsynet, ifølge en oppdatering på organisasjonens Facebook-side.

«Annonsene presenterer organisasjonene Operasjon Dagsverk (OD) og KFUM/KFUK Global på en svært negativ måte. Gjennom koblinger mellom KFUM/KFUK Global sin støtte til kampanjen om boikott av Israel (BDS) og utsagn fra CDU/Tysklands sikkerhetstjeneste impliseres det at disse organisasjonene er antisemittiske. Dette er en grov beskyldning, uten dekning i fakta,» skriver Palestinakomiteen Trøndelag.

De nevner ikke at annonsen henviser til miff.no/od for kildehenvisninger. Der vil alle kunne se at CDU, Tysklands største parti, anser alle former for Israel-boikott som antisemittisme. Der vil alle kunne se at den tyske sikkerhetstjenesten i Berlin drøfter Israel-boikott i et eget kapittel om antisemittisme. Særlig når boikott kombineres med kravet om en uinnskrenket «rett til å vende tilbake» (flytte 7 millioner palestinere inn i Israel), slik mottakerne av OD-pengene gjør, er det antisemittisme, konkluderer sikkerhetstjenesten.

Palestinakomiteen Trøndelag skriver videre: «Her er det nok å nevne at Irlands nasjonalforsamling også har vedtatt boikott av israelske varer sammen med en rekke internasjonale og norske organisasjoner som LO samt norske kommuner som Tromsø, Trondheim og Hamar.»

Her er det Palestinakomiteen som roter. Vedtakene i Irland, Tromsø, Trondheim og Hamar gjelder boikott av varer fra israelske bosetninger. LO ønsker full boikott, akkurat som KFUK-KFUM Globals palestinske partnere og Palestinakomiteen selv. De nevner heller ikke at Irlands og Norges regjering er imot vedtakene. KFUK-KFUM Global blir ikke mer eller mindre antisemittiske selv om noen norske bystyrer er enige med dem.

Palestinakomiteen Trøndelag fortsetter: «Annonsene bruker også henvisning til Arnulf Øverlands dikt «Du må ikke sove». Dette diktet regnes som en av de sterkeste advarslene mot nazistenes fremmarsj i Europa før 2 verdenskrig. Gjennom denne referansen antyder annonsen at organisasjonene bak OD står for de samme holdninger.»

Når man er imot en jødisk stat i Midtøsten, og bidrar til at jøder i Europa blir mobbet og trakassert, har man minst to fellestrekk med nazistene. Rapporten om antisemittisme fra 2012 viste en klar kobling mellom holdninger til konflikten mellom Israel og palestinerne og holdninger til jøder generelt. Graden av antisemittisme er størst blant de ivrigste støttespillerne til palestinerne.

Palestinakomiteen Trøndelag: «Videre henviser annonsen til to palestinske tenåringer, Janna Jihad og Ahed Tamini. Disse er brukt i ODs informasjonsmateriell. Annonsen påstår, uten å dokumentere dette at disse to «kjemper for å fjerne Israel». Dette er grove påstander, uten dekning i fakta beregnet for å demonisere disse tenåringsjentene.»

Igjen burde Palestinakomiteen Trøndelag sjekket miff.no/od. Der skriver MIFF:

«Janna Jihad blir brukt blant annet i denne filmen publisert 13. august av OD. På slutten av dette klippet kan du høre henne lede an i kampropet “Fra elven til havet skal Palestina frigjøres”. Se flere eksempler i artikkelen Operasjon Dagsverk bruker Janna Jihad fra voldelig palestinsk klan som stemme for “fred”. I en annen film publisert av OD viser Janna Jihad fram “det palestinske kartet” uten Israel.

Ahed Tamimi blir avbildet i en OD-film publisert 19. september, og det sies at palestinsk ungdom ønsker “fred”.

– Vårt mål er ikke bare å fjerne den israelske bosetningen i Nabi Saleh [på Vestbredden], men vårt mål er å stanse okkupasjonen, den storstilte bosetningen, som er Israel, sa Tamimi under en reise i Frankrike i september 2018.

– Jeg skulle ønske alle over hele verden kunne forene seg slik at vi kan frigjøre Palestina, (…) enten det er med knivstikkinger, martyroperasjoner [selvmordsbombinger] eller steinkasting, sa Tamimi vinteren 2017/2018.

– Vi støtter ham og er stolte av ham, sier Tamimi om Hassan Nasrallah. Han er leder for den shia-muslimske og Iran-kontrollerte Hizbollah-organisasjonen. Hizbollah er regnet som en terrororganisasjon av USA, Canada, Den arabiske liga og deres militære styrker blir sett på som en terrororganisasjon av Australia, Storbritannia og EU.

Senest denne måneden oppmuntret Tamimi til voldsbruk og understreket at hun ikke kjemper for en tostatsløsning, men for å “frigjøre hele Palestina” – altså opprette en arabisk og muslimsk stat på bekostning av verdens eneste jødiske stat.»

Palestinakomiteen Trøndelag skriver videre:

«Disse grove, feilaktige påstandene er uvedkommende i forhold til det tilbud om medlemskap og kjøp av bok som annonsen fremmer.

Vi mener at disse punktene strider mot markedsføringsloven på følgende punkter.

  • 2 : God markedsføringsskikk mv.

Markedsføring må ikke stride mot god markedsføringsskikk. Ved vurderingen legges det vekt på om markedsføringen krenker allmenne etikk- og moraloppfatninger, eller om det tas i bruk støtende virkemidler.

  • 3 : Presentasjon og dokumentasjon av markedsføring

Påstander i markedsføring om faktiske forhold, herunder om ytelsers egenskaper eller virkning, skal kunne dokumenteres. Dokumentasjonen skal foreligge på annonsørens hånd når markedsføringen skjer.

  • 26 : Villedende forretningsmetoder

I næringsvirksomhet er det forbudt å anvende uriktig eller av annen grunn villedende fremstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser.

  • 27 : Utilstrekkelig veiledning mv.

I næringsvirksomhet er det forbudt å anvende fremstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser, når fremstillingen ikke gir forsvarlig eller tilstrekkelig veiledning eller trekker inn uvedkommende forhold, og derfor må anses urimelig.

Det er også verdt å bemerke den kritikk redaktøren i VG Gard Steiro i etterkant har kommet med i forhold til publisering av disse annonsene i egen avis. «Reklame med politisk budskap er legitimt, men annonsen burde ikke vært publisert i denne form. Forklaringen er en rutinesvikt. Vi følger nå opp saken for å unngå at noe lignende skjer igjen»

Basert på dette ønsker vi at Forbrukertilsynet vurderer om disse annonsene bryter mot markedsføringsloven.

06.11.2018 Styret i Palestinakomiteen Trøndelag»

 

Hva synes du? Har MIFF brutt markedsføringsloven? – Skriv ditt svar i kommentarfeltet.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart