Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Hva er til det beste for Israels natur?

JNF-skog. (Illustrasjonsfoto: Conrad Myrland, MIFF)
JNF-skog. (Illustrasjonsfoto: Conrad Myrland, MIFF)
JNF og SPNI, to av Israels ledende naturorganisasjoner, er dypt uenige om hvordan Israels naturarv bør forvaltes.

Skolebarn over hele Israel kommer til  å plante trær på onsdag for å feire Tu Bishvat, trærnes nyttår. Mange av Israels grøntområder og skoger har vært del av en aktiv dyrkingspolitikk. Nå er det debatt om man skal fortsette å bestemme for naturen hva som skal gro, eller om man skal la det gro uten hjelp. To av Israels ledende økologiske grupper krangler om hva som er best for Israels uberørte områder.

 

JNF og SPNI

I takt med at Israels ble et moderne oppbygget land, var man også opptatt av å bygge opp skogområder og stoppe ørkenspredningen. Israel er det eneste landet i verden som har stoppet ørkenspredning ved hjelp av planlagt og effektivt utført dyrking av skog og mark. Jødisk Nasjonalfond (JNF-KKL) har stått for mye av arbeidet med å opparbeide skoger og redde grøntområder over hele landet. De vil gjerne fortsette det arbeidet de har gjort de siste mange tiårene.

Landet står nå overfor en annen situasjon enn tidligere, mener Selskapet for Beskyttelse av Naturen i Israel (SPNI). De mener JNF har gjort mye for å beskytte åpne områder, men at organisasjonen mangler «juridiske og profesjonelle verktøy som tillater styring av områder under deres kontroll». JNF tar ikke tilstrekkelig hensyn til verneverdige naturområder, mener SPNI. Sistnevnte ønsker å vedlikeholde urørte områder rundt om i Israel som naturreservater, mens JNF ønsker å gjøre skogene større,  melder Ha’aretz.

 

Mer skog eller naturreservat?

Et av eksemplene som viser uenigheten mellom de to organisasjonen kommer til syne ved årets Tu Bishvat-feiring. Det jødiske nasjonalfondet (JNF) har i forbindelse med feiringen av trærnes nyttår i nedre Galilea organisert treplanting i Beit Keshet-skogen. De kommer til å plante eiketrær i skogen, i god tradisjon med tidligere års feiringer ellers i landet.

SPNI vil at naturreservatet fortsetter med å være nettopp dette – et naturreservat, og ikke en plantet skog. De siste to årene har SPNI derfor kjempet mot JNF i det nordlige distriktets plan- og bygningsetat, etter at JNF ba om å få endret bruksretten i områder på Gilboafjellet og Beit Keshet til skog. Inntil nylig har disse områdene vært naturreservater. SPNI har til og med inkludert disse områdene i sin årlige rapport om truede åpne områder i Israel.

For to måneder siden protesterte SPNI mot beskjæring i et skogholt ved Netanya. De sa at beskjæringen ville skade villmarksplanter. JNF avviser anklagene på det sterkeste.

 

Avtale mellom JNF og parkmyndighetene

For seks år siden ble JNFs ansvarsområde utvidet fra å gjelde trær til også å gjelde eksisterende skogsområder. Avtalen mellom JNF og Israels Natur- og Parkmyndigheter sier også at JNF ikke skal motsette seg at naturreservater blir opprettet andre steder. Parkmyndighetene er ansvarlige for 60708 kvadratkilometer, mens JNF er ansvarlige for 1200 kvadratkilometer rundt om i landet.

Ifølge SPNI gjør avtalen mellom JNF og parkmyndighetene det umulig for parkmyndighetene å utøve sine plikter, fordi skogsområder har status som krever mindre beskyttelse enn det naturreservat har.

Etter at avtalen ble gjort for seks år siden, overførte parkmyndighetene områder på Gilboafjellet og i Beit Keshet-området til JNF. SPNI hevder at dette betyr at naturskatter, som Gilboa-irisen og andre villblomster, ikke kommer til å bli tilstrekkelig beskyttet.

 

Forskjellig beskyttelse av naturen i skog og reservat

Det er nemlig forskjell på retningslinjene for skoger og reservater. For eksempel godtar man i et skogsområde at veier blir laget og at det blir installert lekeområder og sitteplasser. Man sier også ok til bruk av sprøytemidler i et skogområde. Det gjør man ikke i et naturreservat.

 

Forsøk på kompromiss

Parkmyndighetene og JNF har lovet at skogen på Gilboafjellet vil bli behandlet som et naturreservat, men det har ikke beroliget SPNI og andre natureksperter. Dr. Yoval Sapir, som er ekspert på iris-blomster, har ikke tiltro til at parkmyndigheten evner å vite forskjell på en skog som blir behandlet etter reglene satt ned for skoger, og en som blir behandlet som naturreservat. Sapir sa bekymret til en komite bestående av vitenskapelige eksperter om parkmyndighetene at «en eller annen skogsvokter som ikke vet hva styringsinstruksene for området er, kunne komme til å pløye eller sprøyte.»

JNF på sin side sier at Gilboa-irisen derimot trives godt for tiden, og at den har spredt seg i skogsområder. JNF sier også at i Beit Keshet-området er det JNF som har forhindret av veier og hus har blitt bygget.

– Det er planer for å gjøre Gilboa og Beit Keshet skogene grønnere, og av alle mulige ting, så er det SPNI som forsinker dem, sier en JNF medarbeider til Ha’aretz.

 

JNF har detaljert skogsplan

JNF sier de følger sine egne planleggings- og juridiske virkemidler for å beskytte naturen. Et av disse er en nasjonal skogsplan. Planen deler skogene opp i forskjellige typer i henhold til hva slags beskyttelsesgrad de skal behandles etter. Det bør derfor ikke være grunn til bekymring, mener JNF.

Forsøk på et kompromiss over Gilboa – nemlig å la en del av området ikke bli definert som skogsområde har så langt ikke blitt akseptert, og planen om å omregulere området venter nå på siste godkjennelse.

– Vi presenterte økologenes syn om at naturreservatstatusen ikke må bli gitt opp. I mellomtiden har ingen motsatte syn blitt presentert, sa Yohanan Darom fra SPNI til Ha’aretz.

 

Ny skogsmyndighet er på vei

For tiden blir et nytt lovforslag om å opprette en egen skogsmyndighet drøftet. Israels landbruksdepartementet støtter lovforslaget. Det er ennå ikke avgjort hvem som eventuelt skal lede instansen. Også her har det blitt krangel mellom de to gruppene. JNF mener de er den beste kandidaten til å lede denne organisasjonen. SPNIs visedirektør Nir Papai har derimot bedt miljøminister Gilad Erdan å gå i mot JNF som leder av den nye instansen.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart