Søk
Faksmile fra Kvinnheringen fredag 4. mai 2012. Referatet av Mads Gilberts foredrag 1. mai er skrevet av desksjef Ivar Vaage. Den lokale lederen i Palestinakomiteen er Egil Vaage. Ja, de er brødre.
Faksmile fra Kvinnheringen fredag 4. mai 2012. Referatet av Mads Gilberts foredrag 1. mai er skrevet av desksjef Ivar Vaage. Den lokale lederen i Palestinakomiteen er Egil Vaage. Ja, de er brødre.

Faktasjekk på Mads Gilbert i Rosendal og USA

Mads Gilbert fortsetter å hetse Israel, nå på begge sider av Atlanterhavet. Han framstiller situasjonen på Gaza-stripen som "verre enn noen gang", et mantra Gilbert har gjentatt i hvert fall siden 2006.

Onsdag 29. november kl. 18.00-20.30 blir det stor solidaritetskveld med ofrene og gislene etter 7. oktober-massakren i Gamle Logen (Grev Wedels plass 2) i Oslo. Ta med venner og familie for å vise din solidaritet!

Se program og bestill billetter her

7. oktober 2023 gjennomførte Hamas og Islamsk Jihad, støttet av Iran, den største massakren på sivile jøder siden Holocaust. Over 1400 israelere ble drept, 240 kidnappet og over 4.800 skadet. Flere er fortsatt savnet.

Iran og Hizbollah truer også Israel med 150.000 raketter i Sør-Libanon. Helt siden etableringen i 1988 har Hamas uttrykt drømmen om å utslette Israel og begå massakrer mot jøder. Bare israelske sikkerhetstiltak har forhindret dette tidligere. Bare israelske forsvarstiltak mot Hamas kan hindre at det skjer igjen. Hamas sier at de vil gjenta slike massakrer inntil Israel er utslettet.

I 2014 påpekte MIFF de mange likhetene mellom Hamas og Islamsk Stat. Dessverre ble varslene ignorert av de fleste politikere og medier i Norge. Det ultimale målet til Hamas er systematisk blitt fordreid av for eksempel NRK.

Omkring 1500 terrorister deltok i massakrene på israelske sivile 7. oktober. Allerede denne første måneden kommer en belønning på 20.000 kroner til deres etterlatte, senere kommer 3.800 kroner i måneden på livstid. Belønningen av terror er sponset av dine skattepenger.

De palestinske terroristene rykket inn i israelske landsbyer på en sabbatsmorgen, og israelske grensevakter ble tatt på sengen. De drepte et stort antall sivile – eldre, kvinner, barn – dødstallene har nå oversteget 1400, og fortsetter å vokse. Som Islamsk Stat dokumenterte de sine egne krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i videoklipp. Et ukjent antall israelere og andre utenlandske statsborgere, over 200, er tatt som gisler av Hamas.

MIFF vet nøyaktig hvordan massakren på 1.400 israelere ble forberedt – og vi kjenner Norges rolle. Etter 7. oktober er det tid for en ny norsk tilnærming til konflikten! De store demokratiene gir klar støtte til Israels forsvarskamp, det samme må Norge gjøre.

At Hamas løslater gislene er det viktigste skrittet for å få til en raskest mulig avslutning på krigen. Se her hvordan du kan hjelpe.

Den redselsfulle krigen i dagene og ukene fremover er alene ansvaret til Hamas, Iran og deres allierte. Hamas ønsker sivile tap på Gazastripen, sier en tidligere norsk forsvarssjef. Vi skulle så inderlig ønske for de sivile palestinernes skyld, at de fikk være med på fred og normalisering med israelerne. Men deres nasjonale bevegelse er blitt kuppet av de mørkeste, mest destruktive kreftene i verden.

For mer om krigen, se alle MIFFs siste nyhetsartikler

Vis din støtte til Israels folk ved å bli medlem av MIFF nå!

For å gi en gave til MIFFs arbeid: Vipps 39881 | Send SMS med kodeordet GAVE + beløp til 1948. Standard: 250 kroner.

Kom på lokale MIFF-møter og den nasjonale konferansen MIFF Forum på Sola 11.-12. november

15. oktober arrangerte MIFF og tolv andre en stor støttemarkering for Israel utenfor Stortinget. Se og hør alle talene. Les MIFFs taler

MIFFs nye bok Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme. Klikk her for å bestille boken

– Jeg er lei for å si det, men fra mitt besøk i Gaza tidligere i år kan jeg si at situasjonen nå er mer alvorlig enn noen gang, sa Gilbert til det amerikanske nyhetsbyrået IPA 11. april. Gilbert sa det samme om Gaza til VG fire måneder etter Gaza-krigen i 31. mai 2009. Han sa det under Gaza-krigen i januar 2009, og han sa det til Klassekampen allerede 8. juli 2006. Det var ett år før Hamas tok makten i området i et blodig kupp.

Hvor mange ganger kan man rope ulv, ulv før folk slutter å bry seg? Gilbert glemmer å nevne at Gaza-stripen hadde «eksepsjonell høy» økonomisk vekst i 2011, ifølge Verdensbanken (gjengitt i The Economist 24. september 2011). Han overser korrupsjonen til Hamas, og retter alle anklagende pekefingre mot Israel. «Vi har blitt en politistat,» sier Ahmed Yousef, en tidligere rådgiver til Hamas-statsminister Ismail Haniyeh, til Washington Post 19. april 2012. Gilbert vil nok ikke høre på det øret.

 

Sivilbefolkningen ble varslet

Befolkningen på Gaza er fanget, hevdet Gilbert. «Normalt når sivile blir angrepet, finnes det et trygt sted hvor de kan søke tilflukt og så komme tilbake til sine hjem når kampene har gitt seg. Det finnes ikke for folk på Gaza siden de blir effektivt innestengt av den israelske beleiringen,» sa Gilbert til IPA.

Med en slik påstand overser han et stort antall vitnemål fra Gaza-krigen, hvor det framgår at sivile kunne gå til områder hvor de visste det ikke ville bli kamphandlinger. Det var aldri slik at krigen raste over hele Gaza-stripen på en gang. Israel sendte ut et stort antall advarsler til sivilbefolkningen både på telefon og som flyveblad.

 

Total skivebom

«Anemi og proteinmangel er utbredt,» hevdet Gilbert. Legen framsatte liknende påstander i Dagsnytt 18 på NRK 1. juni 2010. Israel står «ene og alene ansvarlig» for «underernæring på barn», hevdet Gilbert den gang. Anklagen underbygget han med å vise til artikler i det medisinske tidsskriftet The Lancet.

Gilbert har neppe lest debatten som fulgte i The Lancet. I en av artiklene fra 30. mai 2010 ble det vist til at andelen boliger med innlagt vann i Gaza økte fra 14 prosent i 1972-74 til 93 prosent i 1992, og at forventet levealder i Gaza og på Vestbredden økte fra 54 år i 1970 til 68 år i 1990 og 73 år i 2007. Områdene har vært polio-frie siden midten av 1990-tallet. UNICEF-tall viste at ti prosent av palestinske barn under fem år led av feilernæring. Men det eneste tiltaket UNICEF iverksatte for å bekjempe dette, var informasjonsarbeid! Det var altså ikke mangel på mat som var problemet. Det er det heller ikke. Det eksporteres mat fra Gaza til Vestbredden. Gilberts anklage mot Israel er total skivebom.

Til IPA fortalte Gilbert også hvordan utviklingen har vært i Norge.

– Mitt eget land Norge pleide å være veldig pro-Israel, men på grunn av realiteten i den israelske politikken og fordi nordmenn ble klar over dem – gjennom fredsbevarende soldater i området og solidaritetsarbeidere som meg selv – har den palestinske narrativen (historiefortellingen) festet seg. Det tok tiår, men den festet seg, sa Gilbert.

 

Bommer stygt om Gazas befolkningstetthet

Støtte til palestinernes sak har ikke festet seg mer enn at Gilbert fortsatt kjemper i Norge. 1. mai holdt han foredrag for Palestinakomiteen i Rosendal. Ifølge lokalavisen Kvinnheringen holdt Gilbert en fullsatt sal «fengslet» i to og en halv time. Han «bombarderte» med «grufulle bilder», ga «detaljerte skildringer» over hvordan «vanlige folk i Gaza» ble rammet og serverte «klare analyser av årsaken til den israelske aggresjonen».

Gilbert skal ha fortalt at Gaza er «et av de tettest befolkede områdene i verden». Gaza har 1,6 millioner innbyggere, opplyste han. Arealet er 360 kvadratkilometer. Folketettheten er altså 4444 personer per kvadratkilometer. Det stemmer ikke, slik Gilbert hevder, at folk på Gaza bor tettere enn i Singapore (tetthet 7300) eller Hong Kong (tetthet 6400). Innenfor kommunegrensene til Paris bor det over 2,2 millioner mennesker på mindre enn en tredel av Gazas areal. Paris er 105 kvadratkilometer  og tettheten er nesten fem ganger større enn på Gaza-stripen. Det finnes et stort antall byer i verden hvor mennesker bor mye tettere enn på Gaza-stripen.

 

Bruk av fosfor er lovlig

Dessverre er Gilberts historiefortelling like ustø som hans statistikk. «Fosforbomber, splintgranater og nye våpentyper som lemlestet sivile, ble tatt i bruk i stor stil inne i de tett befolkede områdene,» gjengir Kvinnheringen fra legens historie om krigen i 2009.

Hvitt fosfor er blitt lovlig brukt i krigssoner gjennom flere tiår. Israel brukte det til å røyklegge områder under framrykning med bakkesoldater. Røde Kors-komitéen fant ikke bevis for at bruken var ulovlig eller uforsvarlig. «Hvitt fosfor ble brukt i svært utstrakt grad av særlig britiske styrker utenfor Bosra i Irak i 2003/ 2004. Det var ikke veldig store ramaskrik på grunn av det. Og da snakker vi om at det ble brukt på helt andre måter, som fikk mye større konsekvenser enn det faktisk gjorde under Gaza-krigen,» sa forsker Cecilie Hellestveit under et foredrag på NTNU 2. september 2009. I samme foredrag konkluderte hun: I forhold til hva som er vanlig ellers i verden, fulgte Israel reglene for krigføring «godt over gjennomsnittlig».

De nye våpentypene som Gilbert omtaler, er i hovedsak våpentyper som er utviklet nettopp for å begrense skader på sivile under strid i tettbefolkede områder. Gilbert framstiller det som om Israel var ute etter å drepe flest mulig sivile. Den britiske obersten Richard Kemp, som nok har mer erfaring med krig enn legen Gilbert, er av motsatt oppfatning. «Jeg tror ikke det har vært noe tilfelle i krigshistorien hvor noen hær har gjort mer innsats for å redusere sivile tap og drap på uskyldige mennesker enn det IDF gjør på Gaza-stripen,» sa han til BBC under krigen.

 

Sivile dødstall relativt lave

Kvinnheringen gjengir villig de palestinske dødstallene som Gilbert serverte, tallene som Hamas-regimet kom med like etter krigen. 1. november 2010 kom Fahti Hamad, daværende innenriksminister for Hamas, med justerte tall, og innrømmet at Hamas og allierte militsbevegelser mistet 700 stridende. Dette bekreftet langt på vei de tall som Israel lenge hadde hevdet. I Gaza-krigen var forholdet mellom sivile og stridende drepte mindre enn 1 til 1, langt lavere sivile tap enn i Afghanistan, Irak og Kosovo. Da Norge deltok i NATO-bombingen av Serbia i 1999 var forholdet mellom sivile og stridende 1 til 9.

Halvparten av 1455 drepte var kvinner og barn, hevdet Gilbert. 114 var kvinner og 431 var barn sier det Hamas-kontrollerte helsedepartementet. Det er 38 prosent, ikke halvparten. Israel hevder 49 drepte var kvinner, 89 barn og 295 andre ikke-stridende palestinere. Totalt har IDF anslått palestinske dødstall å være 1166 (61 prosent stridende). Alle tap av menneskeliv er tragiske, men Gilberts historiefortelling mangler enhver nyanse som kan skape det minste snev av forståelse for Israel.

Gilbert hevdet Israels angrep var planlagt i lang tid. I mye lengre tid var Israel utsatt for nesten daglige rakett- og granatangrep. Disse angrepene intensiverte seg etter tilbaketrekningen i 2005, og rakettene fikk stadig lengre rekkevidde til å ramme større israelske byer.

Gilbert fortalte at 31 personer var drept av Israel på Gaza-stripen hittil i år. Han unnlot kanskje å nevne at nesten alle disse var stridende, en stor andel av dem drept i det de deltok i rakettangrep mot Israel? Kvinnheringen nevner det i hvert fall ikke i sitt referat.

Bare de aller mest nødvendige varer slipper gjennom blokaden av Gaza, hevdet Gilbert. La oss håpe han snakker mot bedre vitende. Israel leverer vann og strøm, og alle varer som ikke kan misbrukes til militære formål flyter fritt gjennom israelske grensestasjoner.

 

Til å gråte av

«Hele Gaza ble lagt i grus.» Vi får håpe Kvinnheringens journalist gjengir Gilbert korrekt, men det lyder kjent fra legens munn. I januar 2009 ble «hele Gaza lagt i grus», hevdet Gilbert, men nå, tre år senere, er situasjonen «verre enn noen gang». Forstå det den som kan. Ødeleggelsene på Gaza-stripen var helt klart store, men ikke så store som i irakiske byer som ble inntatt av amerikanske og britiske styrker, sa den britiske obersten Tim Collins på BBC.

Det hører med til historien at Kvinnheringens utsendte referent er bror til lederen i den lokale Palestinakomiteen. Slike interessekonflikter kan nok være vanskelig å unngå i et lite lokalsamfunn. Det er mer alvorlig at avisen roser Palestinakomiteen for å ha fått Gilbert til kommunen, som om han skulle være noe sannhetsvitne om situasjonen på Gaza-stripen. Det er til å gråte av, for å sitere tittelen på lederartikkelen.


 

Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Siste artikler fra MIFF

Aktuelt etter 7. oktober-massakren

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart