Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Norske jøder mener mediene fordreier bildet av Israel

Synagogen i Oslo. (Illustrasjonsfoto: dmt.oslo.no)
Synagogen i Oslo. (Illustrasjonsfoto: dmt.oslo.no)
95 prosent av norske jøder mener norske mediers presentasjon av nyheter om Israel ofte (70 prosent) eller av og til (25 prosent) er fordreid i negativ retning. Kun 3 prosent mener presentasjonen er nøytral.

I forrige uke presenterte Det mosaiske trossamfund i Oslo og Trondheim resultatene av en meningsmåling blant nåværende og tidligere medlemmer. Ikke uventet viser rapporten at norske jøder er uenige om mye, men i synet på medienes behandling av Israel er det tilnærmet unison enighet.

Det er ikke bare slik at nesten alle jødene mener mediene fordreier presentasjonen av Israel i negativ retning. De ser også en klar kobling mellom dette og utslagene av antisemittisme i Norge.

94 prosent av deltakerne i meningsmålingen mener mediedekningen av konflikten i Midtøsten er litt (11 prosent) eller meget (83 prosent) viktig for utviklingen av antisemittisme i Norge de siste ti årene. I Oslo mener 72 prosent av DMTs medlemmer at antisemittismen har økt i omfang, i Trondheim mener 55 prosent det samme.

Et annet spørsmål i tilknytning til dette ble også stilt: Har norske mediers dekning av Midtøsten de siste årene påvirket ditt liv som jøde i Norge? 20 prosent svarte «vanskeligere å være jøde» og 38 prosent «av og til vanskeligere». 38 prosent svarte «omtrent uendret».

Meningsmålingen bekrefter MIFFs kritikk av norske mediers Israel-dekning gjennom mange år. Les for eksempel artikkelen Om ulik mediedekning og annen rasisme fra 2004.

 

Holdninger til Israel

Meningsmålingen målte også holdninger til Israel blant norske jøder. Til påstanden «Jeg føler meg knyttet til Israel», sier 55 prosent av medlemmene i DMT Oslo seg «meget enig». 26 prosent sier «nokså enig». I DMT Trondheim var tilsvarende tall 34 prosent og 41 prosent.

Blant medlemmene i DMT Oslo sier 52 prosent seg «meget enig» og 26 prosent «nokså enig» med uttrykket «det er viktig for meg å vise solidaritet med Israel». 43 prosent sier partienes syn på Israel er meget viktig når de velger parti ved stortingsvalg. 43 prosent ser det som «litt viktig», 11 prosent som «ikke viktig». Blant medlemmer i DMT Trondheim er det 16 prosent som svarer «ikke viktig».

Bør norske jøder kritisere Israels politikk i det offentlige rom? Her er de norske jødene delte i sitt syn. Blant medlemmene i DMT Oslo sier 11 prosent seg «meget enig» i at jøder ikke skal kritisere Israels politikk i det offentlige rom. 20 prosent er «nokså enig». 23 prosent er «nokså uenig og 25 prosent er «meget uenig».

33 prosent sier de vil støtte Israel offentlig uansett hvilken politikk den sittende regjeringen fører. 50 prosent sier seg uenig.

86 prosent mener Israel skal kritiseres på lik linje med andre land dersom de bryter menneskerettighetene. 7 prosent er «verken enig eller uenig», 1 prosent er «nokså uenig» og 1 prosent «meget uenig».

Den siste påstanden om Israel ble presentert slik: «Noen ganger synes jeg Israels politikk og aksjoner rettet mot palestinerne er klart kritikkverdig.» 35 prosent av jødene i DMT Oslo sier seg «meget enig», 32 prosent «nokså enig», 13 prosent «verken enig eller uenig», 10 prosent «nokså uenig» og 5 prosent «meget uenig».

Resultatene for jødene i Trondheim viser at deres medlemmer som har sendt inn svar på spørreundersøkelsen generelt er litt mer kritisk innstilt overfor Israel enn jødene i Oslo.

Jødene er delte i synet på hvorvidt trossamfunnets ledelse bør ha et samlet syn på Midtøsten-konflikten og kommunisere dette synet til media. 45 prosent er enig, 40 prosent er uenig.

 

Holdninger til muslimer

Norske jøder er splittet i synet på Israel-kritikk, og splittet i synet på muslimer i Norge.

43 prosent mener det er berikende med muslimer i Norge, 19 prosent sier seg uenig.

31 prosent mener muslimer utgjør en trussel mot det norske samfunnet, 34 prosent sier seg uenig. Langt flere ser muslimer som en trussel mot jøder i Norge. 18 prosent sier seg «meget enig» i dette, 28 prosent «nokså enig», 27 prosent «verken enig eller uenig», 12 prosent «nokså uenig» og 9 prosent «meget uenig».

Når det gjelder muslimer i global sammenheng, står norske jøder imidlertid mer samlet. Til påstanden «Muslimer bidrar til økt antisemittisme på verdensbasis» sier 43 prosent i DMT Oslo seg «meget enig», 40 prosent «nokså enig». Bare 6 prosent sier seg «nokså uenig» eller «meget uenig».

56 prosent av medlemmer i DMT Oslo sier de har jevnlig kontakt med muslimer.

 

Jødisk identitet

Blant medlemmene i DMT Oslo er det kun 1 prosent som sier de ikke føler seg jødisk. 13 prosent sier «føler meg jødisk, men tenker ikke ofte på det». 27 prosent «føler meg jødisk og tenker ofte på det». 53 prosent krysset av for «sterk bevissthet om at jeg er jøde, og det er meget viktig for meg». Tilsvarende tall for DMT Trondheim er 34 prosent.

Den religiøse praksisen blant norske jøder er generelt lite streng og ortodoks, og noe tilpasset norsk kultur. 85 prosent sier de kjører på sabbaten, og 17 prosent sier at de har juletre hjemme. 91 prosent feirer channuka, 74 prosent tenner sabbatslys på fredag kveld og 73 prosent faster på Jom Kippur.

 

Bakgrunn

Totalt 297 personer deltok i spørreundersøkelsen. Dette utgjorde en svarprosent på 46 prosent i forhold til antall spørreskjema som ble sendt ut. Antallet svar fra Oslo var 246, 51 fra Trondheim.

 

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart