Klikk for å bli medlem nå!

Regjeringen har gitt en belønning til terror ved å anerkjenne fantasistaten «Palestina». Klikk her for å protestere! 

Palestinian Media Watch svarer Espen Barth Eide

Faksmile av artikkelen i Dagen 22. mai 2013.
Faksmile av artikkelen i Dagen 22. mai 2013.
- Da jeg fikk se hvordan PA forherliger terrorister og mordere, forsto jeg at PA langt fra er lik det enkle glansbildet skandinaver får presentert, skriver Nan Jacques Zilberdik til Norges utenriksminister. Palestinian Media Watchs senioranalytiker har vokst opp i Danmark.

22. mai trykket avisen Dagen følgende kronikk av Nan Jacques Zilberdik, senioranalytiker ved Palestinian Media Watch i Jerusalem. Artikkelen er et svar på intervjuet som Dagen hadde med utenriksminister Espen Barth Eide 20. april. Conrad Myrland, daglig leder i MIFF, kommenterte Barth Eides uttalelse i artikkelen: Vil utenriksministeren miste sin sjanse til å stanse PAs belønningssystem for terrorister?

 

  • Her følger Nan Jacques Zilberdiks artikkel i sin helhet.

 

Kjære utenriksminister Eide

For to måneder siden stilte du til utspørring i Stortingets granskingskommisjon fordi Utenriksdepartementet som du leder har gitt gal informasjon til Stortinget helt siden 2011, ved å benekte at De palestinske selvstyremyndighetene (PA) hver måned utbetaler lønn til palestinske fanger i israelsk fengsel, deriblant mennesker som er dømt for terrorisme. I 2011 avdekket Palestinian Media Watch, der jeg er senioranalytiker, disse PA-lønningene. Disse blir utbetalt via PAs generelle budsjett, som for en stor del er finansiert av Norge og andre giverland.

 

Nektet å anerkjenne

Den gang nektet det norske Utenriksdepartementet å anerkjenne PMWs rapport, og vår dokumentasjon ble avvist på bakgrunn av falske opplysninger UD fikk fra PA. Dersom departementet hadde tatt vår rapport alvorlig, eller tatt kontakt med oss for å avklare saken, ville Norge allerede i 2011 ha forstått at PA har et spesielt program som sørger for lønn til fanger, deriblant slike som har mange menneskeliv på samvittigheten.

 

«Upresise uttalelser»

For to måneder siden erkjente du at den informasjonen UD hadde gitt Stortinget var uriktig. Men det har vært svært skuffende å se hvordan din offentlige håndtering av denne saken har vært i etterkant. I et intervju med den norske avisen Dagen kritiserte du ikke PA for å ha løyet for Norge, og du fordømte dem heller ikke for å bruke giverlandenes penger til å betale lønn til dømte terrorister. Du har ikke satt noe spørsmålstegn ved PAs etiske basis for å støtte og forherlige terrorister og mordere. Du forklarte heller ikke det norske folk at ditt departement har gitt Stortinget «upresise» uttalelser, som du kaller det.

 

Grunnløse beskyldninger

I stedet kritiserer du forskningsinstituttet der jeg arbeider for å komme med falske anklager om at PMW er imot en tostatsløsning og at vi opptrer som «et talerør for den israelske regjering». Slike beskyldninger er fullstendig irrelevante og grunnløse i forhold til det faktum at PA overfører norske penger til terrorister. I stedet for å gi PMW kredit for å avsløre PAs uetiske oppførsel og uetiske bruk av Norges støtte, velger du å angripe forskningsinstituttet som brakte disse opplysningene.

Siden verken du eller noen andre i UD noen gang har kontaktet PMW for å be om dokumentasjon eller gå i dialog med oss, har du ikke noe grunnlag for å komme med slike ubegrunnede angrep på vårt institutt.

 

Fremme hat og terror

Jeg henvender meg nå til deg, ikke som representant for PMW, men som en skandinav fra Danmark. Jeg er ikke selv jøde, men er gift med en israeler. Vi bor få minutter fra Tel Aviv, i et område som ingen på noen måte bestrider er en del av Israel. Alle fredselskende skandinaver ønsker at alle former for hat og terror, som jo står i veien for fred, skal avdekkes. PMW har gjort deg oppmerksom på at PA ikke bare betaler lønn til terrorister, men at den palestinske regjeringen også forherliger terrorister og bidrar til hat ved hjelp av penger som den får fra Norge. Selv om PA forsikrer Norge om at disse pengene ikke går til å lønne disse fangene, er det like fullt et faktum at støtten som Norge gir PA, gjør det mulig å lønne terrorister. Dette er i virkeligheten det samme som å bidra til å betale for fremme og forherligelse av hat og terror.

 

Ansvar for å undersøke

Det at du betingelsesløst fortsetter å gi penger til PAs budsjett, gjør at Norge dermed bidrar til å fremme hat og terror. Din påstand om at den israelske regjering ønsker at du skal støtte PA, slik at det ikke kollapser, er helt sikkert riktig. Men det frir deg ikke fra ansvaret for å undersøke hva pengene fra Norge brukes til, og til offentlig å fordømme PA når de bruker norske penger på en uetisk måte. Som skandinav og en som tror på fred, blir jeg opprørt og bekymret, både på grunn av det du gjør og hva du ikke gjør.

 

Blir sett på som helter

Jeg kom til PMW ved en tilfeldighet etter at min mann overvar et foredrag som ble holdt av denne organisasjonen. Dette fikk meg til å undersøke nærmere hva PMW egentlig hadde avdekket. Da jeg fikk se hvordan PA forherliger terrorister og mordere, forsto jeg at Midtøsten langt fra er lik det enkle glansbildet skandinaver får presentert om et PA som søker fred, samtidig som de får høre at Israel ikke er interessert i noe kompromiss. Den informasjonen jeg vokste opp med var ikke korrekt.

Den palestinske terroristen Ibrahim Hamed er dømt til 54 livstidsdommer for å ha planlagt minst fem selvmordsangrep på det hebraiske universitetet, på kafeer og kjøpesentra, noe som førte til at dusinvis av menn, kvinner og barn mistet livet. Terroristen Abbas Al-Sayid er dømt til 35 livstidsdommer for å ha planlagt selvmordsaksjoner mot et påskeselskap på et hotell, der 30 israelere ble drept, og mot en promenade der fem ble drept og 100 skadet. Dette er bare et par eksempler på palestinske helter. Men de skiller seg ikke fra andre terrorister rundt omkring i verden, som også dreper uskyldige mennesker. Slike drapsmenn burde møte fordømmelse overalt. Men disse to og andre palestinske terrorister blir sett på som helter av det palestinske lederskapet. I tillegg mottar de altså en solid månedlig lønn fra PA, som får sin støtte fra ulike giverland, deriblant Norge.

 

«Sønner av griser»

Jeg vet at for alle som ønsker en tostasløsning er dokumentasjonen PMW har kommet med, en ubehagelig sannhet. Det er imidlertid vanskelig å tro på en tostatsløsning når en ser hvordan den offisielle TV-stasjonen til PA kringkaster sanger som omtaler israelske byer som Haifa, Akko og Jaffa som «palestinske». En kan se palestinske barn som framfører dikt som demoniserer jøder og kaller dem «Satan» eller «Allahs fiender, sønner av griser». Eller en kan se høyere PA-ledere som i varme ordelag omtaler terrorister og drapsmenn som «martyrer» og «helter», som har gjort noe alle palestinere blir oppmuntret til å etterfølge.

 

«Ikke plag meg med fakta»

Den informasjonen jeg fikk da jeg vokste opp i Danmark representerte ikke hele sannheten. Jeg er overbevist om at det å avdekke hva som hindrer fred, enten det er på den ene eller den andre siden, vil bidra til fred. Av den grunn har jeg arbeidet som seniorrådgiver i PMW i nesten fem år, jeg har vært medforfatter i deres tidsskrifter og talt i ulike lands parlamenter der jeg har avdekket hva som hindrer en varig fred.

Det som overrasker og uroer meg er at Norge, i stedet for å fordømme virksomhet som oppfordrer til hat, overser forhold som PMW har avdekket. Uten å fordømme PAs bruk av penger for å lære palestinerne å hate jøder, har du stilltiende akseptert at det er i orden av PA forherliger terrorister og mordere, og at de fremstiller selvmordsbombere som «forbilder». Det er som om du skulle si: «Jeg har bestemt meg, så være så snill å ikke plag meg med fakta.»

 

Kan hindre varig fred

Som et fredselskende land burde Norge være takknemlig for all informasjon som bidrar til et nøyaktig og detaljert bilde av hvordan PA bruker deler av sitt budsjett, det vil si giverlandenes penger. Giverne lovpriser PA for at de har stor framgang i anstrengelsene med å få sin egen stat med institusjoner og infrastruktur, mens det virker som om de ikke bryr seg med en slik stats etiske prinsipper. Som bidragsyter har du en enorm mulighet og, i mine øyne, også en forpliktelse til å kreve at PA skal slutte med en kultur som fremmer hat og terror. Å angripe PMW for å avsløre dette hatet, og ikke PA som står bak hatet, er en feil som kanskje vil hindre varig fred i vår generasjon.

 

Førstehåndsinformasjon

Herr utenriksminster, jeg vil gjerne få møte deg neste gang jeg er i Oslo, slik at jeg kan gi deg førstehånds informasjon om hvor alvorlig og omfattende PAs hatpropaganda er. Den er virkelig et stor hinder på veien mot fred.

Nan Jacques Zilberdik, senioranalytiker Palestinian Media Watch, Jerusalem

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart