Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Vil utenriksministeren miste sin sjanse til å stanse PAs belønningssystem for terrorister?

Utenriksminister Espen Barth Eide. (Skjermdump fra TV2)
Utenriksminister Espen Barth Eide. (Skjermdump fra TV2)
Utenriksminister Espen Barth Eide svarer på et krav ingen har framsatt og kommer med et nytt angrep på Palestinian Media Watch. Vil historien kunne tilgi dersom Norge misbruker sin mulighet til å få en stans i palestinernes storstilte pengestrøm til menn og kvinner som drepte flest mulig sivile israelere?

Lørdag 20. april ble utenriksminister Espen Barth Eide intervjuet av Dagens journalist Silje Rognsvåg omkring palestinske selvstyremyndigheters lønnsutbetalinger til dømte terrorister i israelske fengsler. Denne saken har fått oppmerksomhet i Norge etter at Tormod Strand i NRK Dagrevyen tok fatt i saken 28. februar. MIFF har rapportert om saken en rekke ganger tidligere. 15. februar skrev vi at PA lyver om lønn til terrorister.

 

Svarer på krav ingen har framsatt

Selv om Barth Eide tidligere har uttalt seg forsiktig kritisk til PAs lønnssystem for sikkerhetsfanger, indikerer uttalelsene til Dagen at han ikke vil gripe muligheten NRKs avsløringer gir ham til å gi et utrolig viktig bidrag til fred og sameksistens i Midtøsten.

Det kommer fram ved at utenriksministeren svarer på et krav som aldri er blitt fremsatt. Han argumenterer som om noen i denne saken har krevd at all internasjonal bistand til PA skal opphøre.

Barth Eide argumenterer med at den israelske regjering selv ber det internasjonale samfunn og Norge fortsette sin økonomiske bistand til de palestinske selvstyremyndigheter (PA). Giverlandenes støtte har bidratt til å stanse terrorangrepene fra Vestbredden, framholder utenriksministeren.

Nye palestinske sikkerhetsstyrker er bygd opp med utenlandske midler, og deres samarbeid og koordinering med israelske sikkerhetsstyrker har de siste årene bidratt til relativt stor grad av ro på Vestbredden. Utenriksministeren har rett i det. Han har også rett i at Israel ønsker fortsatt internasjonal bistand til PA, og ønsker ikke å gå tilbake til en situasjon som var før PA ble opprettet under Oslo-prosessen på 1990-tallet.

Men MIFF har ikke registrert noen israelere som ber Norge eller andre land stanse all bistanden til palestinerne. Palestinian Media Watch (PMW) eller MIFF har på ingen måte framsatt noe slikt krav. PMWs anbefaling til internasjonale bistandsgivere er å finansiere enkeltprosjekter, og ikke gi generell budsjettstøtte som PA misbruker på en rekke måter, ikke bare i form av belønning til terrorister. Norge må følge nøye med på hvordan pengene blir brukt og stanse bruk av dem som motarbeider fred. De milliarder av kroner som Norge samler inn som leder av Giverlandsgruppen kan vi bruke til å hjelpe PA i riktig retning – mot fred.

 

Barth Eide uttrykker mistillit til PA

PA har lenge forsøkt å kamuflere sitt belønningssystem for dømte terrorister som sosialstønad. Bløffen er blitt avslørt, så de prøver seg nå med å si at pengene blir tatt av palestinernes egne midler, ikke av internasjonal bistand.

Det er skuffende å se at Barth Eide ser ut til å gå på denne finten. Han gjentar til Dagen at PA bruker sine egne midler til å lønne fanger, ikke pengene de får fra Norge og andre land.

– Det skal vi nå sørge for å passe på at er riktig, sier Barth Eide. PAs ledere hevder internasjonal bistand aldri er brukt som lønn til dømte terrorister, men utenriksministeren «vil likevel være forsiktig med å garantere at det ikke har skjedd».

– Fordi vi har gitt budsjettstøtte har våre penger gått i et helhetlig budsjett. Jeg vil vite litt mer før jeg sier at det ikke har skjedd, men jeg er i hvert fall veldig trygg på at vi har en prosess som sikrer at det ikke skal skje i framtiden, sier utenriksministeren.

Barth Eide skal ha honnør for så åpent å uttrykke sin mistillit til PAs disposisjoner. Årsaken til at denne saken i det hele tatt har vekket interessen til Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget er at Barth Eides forgjenger, Jonas Gahr Støre, ukritisk gjenga PAs sminkede rapporter om lønn til fanger. Barth Eide har fått denne saken i fanget bare fordi Støre, med stortingsrepresentant Peter S. Gitmarks (Høyre) ord, «informerte Stortinget på feil måte».

 

Vil utenriksministeren gå på PAs finte?

Barth Eide kan ikke gjøre noe med Støres feil. Utenriksministerens store test blir hva som nå skjer videre. Hva hjelper det om PA ikke bruker norske bistandspenger til å belønne terrorister, dersom de store utbetalingene til drapsmennene fortsetter? Vil den norske regjering slå seg til ro med litt mer avansert og kreativ bokføring på palestinsk side, eller vil den reagere og ta avstand fra den redselsfulle ordningen? Norge må innse at pengene vi sender til andre av PAs budsjettposter frigjør andre penger for dem til å belønne terrorister.

Som stort giverland og leder av giverlandsgruppen har Norge mulighet til å utøve press på PA. Det er fordømmelse og press som må til. Dette moralske ansvaret kan ikke avvises med å si at internasjonal bistand til palestinerne må fortsette. At palestinerne trenger økonomisk bistand forstår alle, i sær når de har bygd et samfunn som nesten utelukkende baserer seg på offentlige lønninger og velferdsgoder. Men at terrorister med titalls liv på samvittigheten blir betalt månedslønner som er mange ganger større enn palestinske tjenestemenn er noe ingen burde kunne ha forståelse for.

 

Nytt angrep på PA

Også Barth Eides angrep på PMW i Dagen indikerer at han ikke vil gripe muligheten som denne saken har gitt ham. Her følger han opp linjen til sin forgjenger Gahr Støre og sin statssekretær Torgeir Larsen. Utenriksdepartementet angriper varsleren i stedet for roten til problemet.

Barth Eide hevder til Dagen at PMW er imot en tostatsløsning, og sier organisasjonen «står godt til høyre for den israelske regjeringen i forhold til synspunktet på at det faktisk er viktig at vi støtter opp om tostatsløsningen».

– Det er en vill anklage. Vi har aldri skrevet et ord om våre tanker om tostatsløsningen. Vi avslører det største hinderet for fred, som er PAs stadige hyllest av terror, sier senioranalytiker Nan Jacques Zilberdik i PMW. Organisasjonen er politisk nøytral og jobber utelukkende med å avdekke på engelsk hva palestinerne sier til sine egne på arabisk.

– Det er utrolig at Eide slår seg til ro med at norske penger ikke betaler lønningene, i stedet for å reise spørsmål ved selve saken – at terrorister blir belønnet, legger Jacques Zilberdik til.

PMW opplyser at det norsk utenriksdepartement aldri har kontaktet dem for å be om mer innsyn i deres mange rapporter. Heller ikke palestinske myndigheter har noen gang reist tvil om PMWs oversettelser eller rapporter.

– Det norske utenriksdepartementet har heller aldri spurt oss om vår mening om tostatsløsningen, avslutter Jacques Zilberdik.

  • I boken Dobbeltspill, Sviket mot fredsprosessen avslører PMW grundig at det er palestinske selvstyremyndigheter som motarbeider en løsning med to stater for to folk. MIFF utga boken på norsk sommeren 2012, og du kan bestille den ved å trykke her.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart