Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Se Israel-relaterte spørsmål i Stortinget 2009-2013

Last ned Excel-filen med oversikten over Israel-relaterte spørsmål.
Last ned Excel-filen med oversikten over Israel-relaterte spørsmål.
FrP og KrF dominerer de Israel-relaterte skriftlige spørsmålene i Stortingets siste periode. Venstre har stilt to spørsmål som er negativt ladet mot Israel.

MIFF har laget en oversikt som viser de aller fleste Israel-relaterte spørsmål som stortingsrepresentanter har sendt skriftlig til regjeringen i stortingsperioden 2009-2013. Til sammen listes 55 spørsmål hvor ordet «israel» er inkludert i spørsmål eller svar. Noen ytterst få tilfeller er utelatt, hvor Israel er nevnt i svar med en perifer tilknytning.

Viktig presisering: Spørsmål som knytter seg til Israels naboer generelt, og palestinerne spesielt, men hvor Israel ikke er nevnt i teksten, er ikke med. Derfor vil en del spørsmål blant annet om palestinernes fangelønnsordning ikke være med på oversikten. MIFF beklager at vi ikke har hatt tid til å lage en mer fullstendig oversikt.

Last ned oversikten her i Excel-format.

FrPs representanter har til sammen reist Israel-relaterte spørsmål minst 33 ganger. Øyvind Vaksdal (8), Jørund Rytman (6), Morten Høglund (6) og Peter N. Myhre (5) har vært de mest aktive. Rytman ledet Israels venner på Stortinget i toårsperioden 2011-2013. Vaksdal var særlig ivrig med å stille spørsmål til regjeringen om situasjonen til Gilad Shalit da han satt i fangenskap hos Hamas på Gaza-stripen.

KrFs representanter har til sammen reist Israel-relaterte spørsmål minst 15 ganger. Hans Olav Syversen (8) og Dagfinn Høybråten (5) har vært de mest aktive. Syversen ledet Israels venner på Stortinget i toårsperioden 2009-2011, og var siden nestleder i vennskapsforeningen.

Venstres Trine Skei Grande har stilt to Israel-relaterte spørsmål. Hun var opptatt av hva Norge gjør for den israelske landssvikeren Mordechai Vanunu og hvordan regjeringen kunne hindre Israel fra å få våpen fra norskeide bedrifter.

To representanter for Arbeiderpartiet har stilt spørsmål til sin egen regjering. I mai 2010 lurte Stine Renate Håheim på hva Norge ville gjøre for å sikre at Gaza-flåten kunne bryte Israels sjøblokade. I august 2012 var Lise Christoffersen opptatt av hva Norge kunne gjøre for å få opphevet Israels internering av en palestinsk fotballspiller.

Høyre har stilt spørsmål ved støtten til palestinske områder, om israelske selskap er nektet å levere anbud til Forsvaret og hvorvidt utelukkelse av to israelske selskaper fra pensjonsfondet innebærer en endring i forvaltning. Alle disse spørsmålene ble stilt i 2010.

Det har skjedd mye på Stortinget relatert til Israel som ikke er nevnt her. Dette er kun bygd på en rask gjennomgang av de skriftlige spørsmålene i perioden.

Last ned oversikten her i Excel-format.


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart