Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

KFUK-KFUM går seg vill i egne ord

"Selv de yngste barna i KFUMs fotballklubber vil forstå at her har ledelsen blitt fanget i sine egne ord," skriver Conrad Myrland, daglig leder i MIFF. (Illustrasjonsfoto: Iyap, flickr.com)
"Selv de yngste barna i KFUMs fotballklubber vil forstå at her har ledelsen blitt fanget i sine egne ord," skriver Conrad Myrland, daglig leder i MIFF. (Illustrasjonsfoto: Iyap, flickr.com)
Norges KFUK-KFUM pakker sin boikott av Israel inn i så mange og så fine ord at de ikke oppdager hvor langt de har kommet på villspor.

Når organisasjonen har mottatt protester på e-post, har de flere ganger sendt et standard svar i retur. Her vil jeg kommentere noen av påstandene i boikottforsvaret.

KFUM begynner med noen fine ord om at de «anerkjenner Israels rettigheter som stat», de sier til og med at de vil «kjempe» for å sikre Israels eksistens. «Israel er en legitim nasjon med klar forankring i folkeretten,» heter det også.

Når KFUM i neste avsnitt skal forsvare «bred økonomiske boikott av Israel» stokker det seg. «Vi boikotter ikke et folk,» erklærer første setning. Like før har KFUM skrevet om Israel som nasjon, et folk. Selv de yngste barna i KFUMs fotballklubber vil forstå at her er man blitt fanget i sine egne ord. Israel er en nasjon, et folk. KFUM boikotter Israel, ergo boikotter KFUM et folk.

KFUM bekrefter selv at boikotten gjelder varer fra hele Israel i neste setning. «Vår kampanje er ikke basert på diskriminering av jødene,» hevder de så. Vi venter fortsatt på kampanjene for boikott av andre land. Russland? Storbritannia? Tyrkia? Norge? Enn så lenge skriker KFUMs ensidige boikott av verdens eneste jødiske stat om umoral og dyp forakt for det jødiske folkets nasjonale lengsler.

«Vår kampanje er basert på internasjonal lov,» hevder KFUM. Snarere tvert imot! Da Sør-Trøndelag fylkesting vedtok boikott av israelske varer i 2005, skrev det norske utenriksdepartementet at “boikott av Israel er i strid med folkeretten, norsk lov, EØS-avtalen og WTO-avtalen”.

KFUM fortsetter: «Israel må implementere vedtakene fra FN, slik at varig og rettferdig fred kan sikres.» KFUM glemmer at FN også har gjort vedtak rettet mot arabisk side. Israel har gjentatte ganger kommet med tilbud som ville avklart grensespørsmålet mot Vestbredden. Det er blitt avvist av palestinske ledere senest i 2001 og 2008.

Folkeforbundet ga i 1922 enstemmig mandat til å legge til rette for et jødisk nasjonalt hjemland i området. I FNs delingsforslag fra 1947 blir det foreslått en jødisk stat og en arabisk stat. Det grunnleggende problem er at arabisk side fortsatt ikke har godtatt at en jødisk stat er kommet for å forbli. «Absolutt og kategorisk avvisning av å anerkjenne Israel som jødisk stat,» heter det i en resolusjon fra Den arabiske liga senest denne uken. De såkalte «moderate» palestinske lederne sier det samme.

«Vi har ingen sympati for de kreftene som ønsker å utslette Israel,» skriver KFUM. Med sin boikott har de ikke bare vist sympati, men også gått i kompaniskap med dem som ønsker å fjerne Israel som en jødisk stat i området.

«Israel og det israelske folk kan ikke få varig fred, frihet og sikkerhet, uten at okkupasjonen avsluttes.» KFUM bør gå tilbake i historiebøkene og lese om situasjonen fra 1948 til 1967, da Israel ikke okkuperte Vestbredden. Et stort antall israelere ble drept i infiltrasjonsangrep og terror. KFUM bør oppdatere seg på hva som har skjedd etter at Israel avsluttet okkupasjonen av Gaza i 2005.

KFUM prøver å fremstille sin boikott som hjelp for Israel. «Dette er en aktiv støtte til de kreftene i Israel som kjemper for fred.» Her tar KFUM igjen grunnleggende feil. Dersom israelerne opplever seg isolert i Europa, vil det redusere, ikke øke, deres vilje til å gjøre kompromisser.

Norges KFUK-KFUMs boikott av Israel har heldigvis ført til sterke reaksjoner fra hele landet. Motstand kommer også internt. Oslo KFUM og KFUM-kameratene Oslo er blant lokallagene som tar avstand fra boikotten. Andre lag bør følge etter. Fra Oslo kommer det også tøff kritikk mot sentralledelsen for saksbehandlingen – boikottkampanjen skal ha blitt startet uten at organisasjonen var orientert på forhånd.

Det er svært viktig at presset mot den kristne barne- og ungdomsorganisasjonen fortsetter i form av protester, utmeldinger og stans i økonomisk støtte. De som ønsker bred økonomisk boikott av Israel må selv forvente å bli boikottet av alle nordmenn som støtter demokrati og frihet.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart