Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Utdanningsdirektoratet nekter innsyn og svarer ikke på MIFFs spørsmål

Utdanningsdirektoratet gjenga Mads Gilberts Israel-demoniserende SMS til 50.000 avgangselever, men klarer ikke å dokumentere at hendelsen fant sted. Faksmile fra norskeksamen 28. mai 2014.
Utdanningsdirektoratet gjenga Mads Gilberts Israel-demoniserende SMS til 50.000 avgangselever, men klarer ikke å dokumentere at hendelsen fant sted. Faksmile fra norskeksamen 28. mai 2014.
Utdanningsdirektoratet nekter å gi innsyn i hvordan norskeksamen ble til og unngår å svare på MIFFs avsløring av faktafeil. 300 ansatte har ikke kunnet finne dokumentasjon for Gilberts anklage mot Israel i SMS fra 4. januar 2009. Og det er jo ikke rart.

Først en kort oppsummering av «eksamenssaken«.

28. mai ble usannhet om Israels «mur» og Mads Gilberts mest bloddryppende SMS fra Gaza i januar 2009 servert på avsluttende norskeksamen i norsk hovedmål i videregående skole. Eksamensoppgaven og faktafeilene vakte sterke reaksjoner hos elever, lærere og politikere.

1. juni kunne MIFF avsløre lekkasjer fra elevbesvarelser som illustrerte hvordan mange elever falt for propagandastuntet til Utdanningsdirektoratet. Siden forsøkte Utdanningsdirektoratet å få MIFF til å fjerne sitatene, men MIFF har fått støtte fra Norsk Presseforbund for offentliggjøringen.

Utdanningsdirektoratet har med sin diskriminering av Israel brutt Opplæringslova. Ved å gjengi Mads Gilbert ukritisk har direktoratet gjort stikk i strid med anbefalingen som OSSE ga norske myndigheter i 2012, skrev MIFF i vår klage til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 3. juni.

6. juni kom Utdanningsdirektoratet med et standard svar til alle som hadde klaget på norskeksamen, uten å berøre faktafeilene og uten å ta selvkritikk.

19. juni kunne MIFF avsløre at det ikke finnes spor av anklagen Mads Gilbert serverte i sin SMS 4. januar 2009 verken i Goldstone-rapportenAmnesty-rapporten, B’Tselems oversikt over alle drepte eller rapporten til Palestinian Centre for Human Rights. Samme dag sendte MIFF brev til Utdanningsdirektoratet med krav om innsyn i hvordan eksamen ble til, og syv konkrete spørsmål. Foruten spørsmål knyttet til faktafeilene, spurte vi også om Utdanningsdirektoratet har undersøkt om den sentrale påstanden i SMS-en fra Gilbert om bombing av grønnsaksmarkedet 4. januar kan dokumenteres av andre kilder.

Gilbert har aldri vært et sannhetsvitne om det som skjer utenfor sykehuset på Gaza-stripen.

 

Utdanningsdirektoratet nekter innsyn

28. august kom svaret fra Utdanningsdirektoratet. Last ned brev i PDF. [Offentliggjøring av direktoratets svarbrev er blitt en drøy uke forsinket på grunn av ferie i MIFFs redaksjon.]

Divisjonsdirektør Kjersti Flåten og avdelingsdirektør Sissel Skillinghaug bruker unntaksregelen i Offentlighetsloven (§ 14) til å nekte MIFF innsyn i de interne dokumentene til fagnemden som utarbeidet oppgaven. Nemdens møter er det ikke laget referater fra, og «oppgaveutkast med kommentarer underveis er å betrakte som interne dokumenter», skriver direktørene.

MIFF vil komme tilbake til hvordan vi forfølger denne saken videre.

Som vedlegg til sitt brev sendte Utdanningsdirektoratet et dokument som viser tilbakemelding fra sensorer på eksamensoppgaven. “Tekstene er valgt ut ensidig og kan få enkelte elever til å få hjerteflimmer,” skriver en sensor for norskeksamen. Elevene ble “tvunget til å lire av seg subjektivt politisk korrekt pjatt”, skriver en annen. Et stort antall sensorer slakter eksamensoppgaven som ble gitt 28. mai.

 

Utdanningsdirektoratet svarer ikke

Svarene på de syv konkrete spørsmålene MIFF sendte 19. juni lar vente på seg. MIFFs spørsmål var som følger:

1. Mener direktoratet det er korrekt å hevde at en åtte meter høy mur “omringer (…) byen Betlehem”?

2. Mener direktoratet det er korrekt å hevde at Mads Gilbert jobbet for det palestinske helsevesenet da det brøt ut en konflikt i 2008-2009?

3. Vil direktoratet gjøre noe for å rette opp sine egne faktafeil før årets avgangselever tar sommerferie?

4. Vil direktoratet gjøre noe for å rette opp sine egne faktafeil i forbindelse med kunngjøring av sensuren?

5. Mener direktoratet at en fem år gammel tekstmelding og en ni år gammel graffiti er “dagsaktuell”?

 

Spørsmål vedrørende Mads Gilberts SMS

Mads Gilbert jobbet på Shifa-sykehuset på Gaza 4. januar 2009, da han sendte SMS-en som er gjengitt i ressursheftet. (Vi har grunn til å tro at SMS-en var datomerket feil i oppgaveheftet.) Opplysninger om hva som eventuelt skjedde på det sentrale grønnsaksmarkedet i Gaza by den dagen må Gilbert ha fått fra andre.

6. Har Utdanningsdirektoratet undersøkt om den sentrale påstanden i SMS-en fra Gilbert om bombing av grønnsaksmarkedet den 4. januar 2009 kan dokumenteres av andre kilder?

7. Dersom Utdanningsdirektoratet har slik dokumentasjon som nevnt i punkt 6, ber MIFF om å få denne tilsendt.

Slik svarer direktoratet:

«Dere ber også om svar på syv konkrete spørsmål som i hovedsak dreier seg om formuleringer i opplysningene i tilknytning til de to tekstene vedlagt kortsvarsoppgaven, og innholdet i vedleggene. Når vi gjengir tekster, bilder eller andre typer dokumenter i eksamensoppgaver er det vanlig å gi noen opplysninger knyttet til dette. Vi erkjenner at forholdene i Midt-Østen er slik at det blir diskusjoner også om innholdet i vedleggene og opplysningene som følger. Samtidig understreker vi at temaet for selve eksamensoppgaven ikke knyttet seg til disse opplysningene, men hvordan de to tekstene kommuniserte: hvilke virkemidler de brukte, og hva elevene mente at var formålet med tekstene. Vi henviser derfor til vårt tidligere svar av 6. juni 2014.»

Av dette kan vi dra minst to konklusjoner.

For det første tar ikke Utdanningsdirektoratet  inn over seg faktafeilene som de selv la inn i sine forklarende tekster. Så lenge de ikke tar selvkritikk, vil feilene fortsette å bli kopiert og spredt av lærere som ukritisk bruker og videreformidler direktoratets materiale. Såvidt MIFF kjenner til ble eksamensoppgaven gitt på ny til tredjeklasseelever ved Oslo Handelsgymnasium senest nå i august.

For det andre har ikke Utdanningsdirektoratets over 300 ansatte kunnet finne dokumentasjon for Gilberts påstand i SMS fra 4. januar 2009. Og det er ikke rart, for det er det heller ingen andre som har gjort.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart