Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Regjeringen siterer resolusjon 242 feil

Bengt-Ove Nordgård, nestleder i MIFFs hovedstyre, på NRK Dagsrevyen 19. juli 2014. (Skjermdump fra NRK)
Bengt-Ove Nordgård, nestleder i MIFFs hovedstyre, på NRK Dagsrevyen 19. juli 2014. (Skjermdump fra NRK)
De rødgrønnes artikkel om "Fred og forsoning i Midtøsten" ligger fortsatt ute på regjeringen.no. Her blir FNs resolusjon 242 gjengikk ukorrekt, påpeker Bengt-Ove Nordgård, nestleder i MIFF.
  • Bengt-Ove Nordgård, nestleder i MIFFs hovedstyre, har sendt følgende brev til utenriksminister Børge Brende, utenriksdepartementet og utenrikskomiteen på Stortinget.

Det har dannet seg et feilaktig inntrykk i den norske offentlighet av at et samlet verdenssamfunn med FN i spissen krever full israelsk tilbaketrekking fra alle de områder som Israel erobret i Seksdagerskrigen i 1967, det vil si hele Sinai, Vestbredden, Øst-Jerusalem, Gaza og Golanhøydene.

Denne misoppfattelsen av FN-resolusjon 242 gjentas hyppig i ulike norske media – både i gjengivelser av saker fra NTB, av kommentatorer, akademikere og politikere. Den nye blå-blå regjeringen har gjort tidligere regjeringers formuleringer til sin egen, og gjengir eksplisitt en åpenbar feiltolking av resolusjon 242 på sine hjemmesider, og understreker at dette er offisiell norsk politikk.

Allerede i første avsnitt i artikkelen «Fred og forsoning i Midtøsten» demonstrerer regjeringen sin feiltolkning ved at de skriver at FNs Sikkerhetsråds resolusjon 242 slår fast «at Israel skal trekke seg tilbake fra landområdene som ble okkupert i 1967.»

Dette er ikke hva resolusjonsteksten faktisk sier, og jeg forventer at UD korrigerer denne feilen.

Det er i hovedsak tre mangler ved denne feilaktige tolkningen av resolusjon 242:

  1. Man overser at teksten i res. 242 faktisk sier noe annet enn den tolkningen norsk UD gir.
  2. Man overser at Israel langt på vei har oppfylt sin viktigste forpliktelse, og
  3. Man overser forpliktelsene som rettes mot den palestinske/arabiske siden.

For det første overses det at teksten krever tilbaketrekking av israelske styrker fra «okkuperte territorier» i ubestemt form, og ikke fra «de okkuperte territoriene».  Forskjellen er vesentlig og ikke tilfeldig! Den ble til etter hard tautrekking i FN hvor man var meget bevisst forskjellen. Man var bevisst at det var behov for å justere de våpenhvilelinjene som hadde vært i forkant av krigen. For Vestbreddens del ble våpenhvilelinjen kalt «den grønne linje» og våpenstillstandsavtalen fra 1949, artikkel 5 punkt 2 slår fast at den ikke var en grense, verken politisk eller territoriell.

Mange glemmer at Seksdagerskrigen var en forsvarskrig der Egypts president Gamal Abdul Nasser eksplisitt uttalte at målet var ødeleggelse av Israel. Under krigen erobret Israel Vestbredden, Øst-Jerusalem, Golanhøydene, Gaza og Sinaihalvøyen og forsatte fra den tid en lovlig okkupasjon, da områdene var vunnet i en forsvarskrig. Knapt en uke etterpå tilbød Israel tilbaketrekking i bytte mot en fredsavtale, men svaret fra den arabiske siden var de velkjente «tre nei fra Khartoum» – nei til fred med Israel, nei til forhandlinger med Israel, og nei til anerkjennelse av Israel. I påvente av en fredsavtale er Israels okkupasjon derfor like lovlig etter folkeretten som de alliertes okkupasjon av Tyskland etter 2. verdenskrig.

Som et ledd i fredsavtalen mellom Israel og Egypt i 1979 trakk Israel seg ut fra Sinaihalvøyen, som alene utgjorde ca 90 prosent av de okkuperte områdene fra 1967. Som kjent trakk Israel seg også ut fra Gaza i 2005, og har dermed langt på vei oppfylt sine viktigste forpliktelser i res. 242.

Dessverre har den palestinske/arabiske siden fullstendig unnlatt å oppfylle sine forpliktelser, som blant annet er «opphør av alle krav og tilstander av fiendtlighet og respekt for og anerkjennelse av suverenitet, territoriell integritet og politiske uavhengighet av enhver stat i området, og deres rett til å leve i fred innenfor sikre og anerkjente grenser, fri fra trusler eller maktbruk

De palestinske selvstyremyndighetene (PA) har siden Oslo-avtalen systematisk bygget en kultur av hat og vold mot jøder og staten Israel ved bruk av massemedia, skolevesen og moskéer, der Israel blir omtalt som «okkupert Palestina», jødenes historiske tilknytning til landet blir benektet, og terrorister med jødisk blod på hendene blir fremstilt som rollemodeller og forbilder for den oppvoksende slekt.

Norge må derfor rette fokus mot PAs og president Mahmoud Abbas` manglende vilje til å rette seg etter FN-resolusjon 242, og ikke bruke en feil framstilling av resolusjonen til ensidig kritikk mot Israel.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart