Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Edvard Dæhlin, Eirik Semb og Ole Jacob Grøgaard fra MIFF Oslo var med på markeringen utenfor Filmens hus lørdag ettermiddag. (Foto: Vigdis Wilhelmsen)
Edvard Dæhlin, Eirik Semb og Ole Jacob Grøgaard fra MIFF Oslo var med på markeringen utenfor Filmens hus lørdag ettermiddag. (Foto: Vigdis Wilhelmsen)

Utfordret boikottfestivalens deltakere

Frivillige fra MIFF Oslo utfordret deltakere på dokumentarfilmfestivalen Human Rights Human Wrongs til å ta avstand fra festivalledelsens Israel-boikott. Her kan du lese hva som er galt med boikottaksjonen.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Lørdag ettermiddag stilte en gruppe fra MIFFs lokallag i Oslo opp foran Filmens hus for å dele ut informasjonsmateriell til deltakere på dokumentarfilmfestivalen Human Rights Human Wrongs. Utdelingen foregikk i forkant av et av festivalens arrangementer.

Bakgrunnen var at festivalledelsen har flagget støtte til kulturell og akademisk boikott av Israel. Til årets festival har festivalsjef Ketil Magnus­sen avvist den israelske filmen ”The Other Dreamers” bare fordi den er laget i Israel. Den rørende filmen gir større forståelse for barn med spesielle behov. Israel-vennene fra MIFF delte ut et informasjonsark der de oppfordret festivalens deltakere til å ta avstand fra festivalledelsens Israel-boikott.

– Jeg opplevde at vi hadde en veldig trygg sak, og at vi hadde god grunn til å protestere mot festivalens boikott. Vi fikk dele ut mye informativ tekst. Mange tok imot og sa takk, mens noen avviste å ta imot, sier en av de frivillige, Eirik Semb.

På informasjonsarket fortelles det: ”Av alle verdens mange land som er involvert i territorielle konflikter, har filmfestivalen Hu­man Rights Human Wrongs valgt ut kun ver­dens eneste jødiske stat som boikottmål. Vi vil ikke akseptere at våre skattepenger blir mis­brukt til en slik demonisering.”

 

Derfor bør du ta avstand fra festivalens Israel-boikott:

– Boikott av Israel er ulovlig. Da flertallet i Sør-Trøndelag fylkeskommune ville boikotte Israel i 2005, slo Utenriksdepartementet fast at slike lokale boikottaksjoner “er i strid med folkeret­ten, norsk lov, EØS-avtalen og WTO-avtalen”. En kulturell Israel-boikott av en festival som er finansiert med norske skattepenger må sna­rest stoppes på samme måte.

– Oppfordring til boikott kan i seg selv være brudd på lover mot diskriminering. En fransk ordfører fra et kommunistisk parti erklærte i oktober 2002 at han ville innføre boikott av israelske varer i sin kommune. Ordføreren ble innklaget for retten, først frikjent, men siden bøtlagt i en høyere fransk rettsinstans for dis­kriminering på nasjonalt, rasemessig eller reli­giøst grunnlag. EUs domstol for menneskeret­tigheter fant siden at den franske dommen ikke var noe brudd på ytringsfriheten.

Human Rights Human Wrongs har vist filmer fra land som de siste par tiårene har deltatt i kriger med mange ganger større dødstall enn i Israels kriger (Storbritannia, Frankrike, USA, Norge, Danmark for å nevne noen), land som har territorielle konflikter med naboer (for ek­sempel Spania, Sør-Afrika, Russland, India) og land hvor det blir begått omfattende mennes­kerettighetsbrudd (for eksempel Mexico, Aser­bajdsjan, Hviterussland og Guatemala). Men det er bare når det gjelder den jødiske staten Israel at en regissør blir avvist på grunn av sitt hjemland. Det er bare israelske regissø­rer som får filmer refusert uten at disse er vur­dert etter vanlige kvalitetskriterier.

 

Tirsdag 23. februar kl. 20.00 viser MIFF fil­men ”The Other Dreamers” på Saga kino (Stortingsgata 28). Kom for å vise din protest mot kulturell boikott av israelske filmskapere!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart