Klikk for å bli medlem nå!

Regjeringen har gitt en belønning til terror ved å anerkjenne fantasistaten «Palestina». Klikk her for å protestere! 

MIFF ber idrettspresident Tom Tvedt ta avstand fra palestinsk kollegas terrorstøtte

Idrettspresident Tom Tvedt. (Foto: Barne- og likestillingsdepartementet, flickr)
Idrettspresident Tom Tvedt. (Foto: Barne- og likestillingsdepartementet, flickr)
Norge må sørge for at Jibril Rajoubs krenkelse av olympiske idealer opphører.

Jibril Rajoub er leder for palestinernes olympiske komité. Samtidig hyller han terror og nekter palestinere å delta på fredsskapende sportsarrangement. Det ble dokumentert i en rapport fra Palestinian Media Watch som ble publisert 27. juli.

Torsdag 28. juli har Med Israel for fred (MIFF), på vegne av våre over ti tusen medlemmer, sendt følgende brev til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ved idrettspresident Tom Tvedt. Se brevet med vedlegg her.

Stans misbruket av olympisk rolle til hyllest og støtte av terror

De olympiske idealene til Pierre de Coubertin er strålende. Palestinernes leder for den olympiske komité krenker idealene ved å hylle terror og ved å nekte palestinere å delta på brobyggende idrettssarrangement.
Coubertins idealer er formulert slik i Det Olympiske Charter:
Olympismen er en livsfilosofi som forsterker og kombinerer kvalitetene i kropp, vilje og sjel til et balansert hele. Ved å blande sport med kultur og utdanning søker olympismen å skape en livsform som er basert på gleden i anstrengelsen , dannelsesverdien i det gode eksempel og respekt for universelle, fundamentale etiske prinsipper.
Olympismens mål er at idretten overalt skal tjene den harmoniske utviklingen av mennesket og underbygge utviklingen av et fredelig samfunn som er opptatt av å ivareta menneskelig verdighet.
Olympismens mål er å bidra til å bygge en fredelig og bedre verden gjennom å utdanne ungdom gjennom idrett som praktiseres uten diskriminering av noe slag, og i den olympiske ånd som krever gjensidig forståelse og vennskap, solidaritet og fair play.
De palestinske selvstyremyndighetenes øverste sjef for idrettssaker, Jibril Rajoub, er også leder for palestinernes olympiske komité.

17. oktober 2015 sa han i et intervju på palestinsk TV om de pågående knivangrepene mot israelske sivile og soldater:

”Dette er individuelle handlinger av heltemot, og jeg er stolt av dem. Jeg gratulerer alle som har utført dem. Jeg sier til dere: Vi er stolte av dere!”
2. januar 2016 uttalte han seg igjen.
”Jeg sier til enhver som gjennomførte individuelle heltemodige handlinger(knivterror): Vi i Fatah-bevegelsen velsigner og oppmuntrer dere. Vi ser på dere som helter og en krone på hodet til enhver palestiner.”
Rajoub er negativ til idrettsarrangementer som bidrar til å bygge ned fiendebilder mellom palestinere og israelere. Etter Gaza-krigen i 2014, fordømte Rajoub et fredsskapende idrettsarrangement for ungdom som ”en forbrytelse mot menneskeheten”. Arrangementet, hvor israelere og palestinere deltok, var i regi av Peres Center for Peace, fredsorganisasjonen til Nobelprisvinner Shimon Peres.

For andre uttalelser fra Jibril Rajoub, viser vi til den fyldige rapporten fra Palestinian Media Watch som er vedlagt.

Med Israel for fred (MIFF) ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ta opp Rajoubs krenkelse av de olympiske idealer med Den internasjonale olympiske komité. Fra Norges side må det fremmes krav om Rajoubs avgang og utestengelse fra alle olympiske arrangementer. Det må velges en ny palestinsk olympisk leder som avviser terror og legger til rette for fredsskapende arbeid gjennom idrett.

MIFF ser fram til svar fra idrettspresidenten på hvilke tiltak som vil bli tatt fra norsk side.

Med vennlig hilsen,
Morten Fjell Rasmussen, styreleder MIFF
Bengt-Ove Nordgård, nestleder MIFF
Conrad Myrland, daglig leder MIFF

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart