Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Hvem av dem har gitt mest bistand gjennom norske anti-israelske organisasjoner?

Jonas Gahr Støre var Arbeiderpartiets utenriksminister fra 2005 til 2012. Børge Brende har vært utenriksminister for Høyre fra høsten 2013. (Foto: Arbeiderpartiet og Clarissa Villondo, Verdensbanken, flickr)
Jonas Gahr Støre var Arbeiderpartiets utenriksminister fra 2005 til 2012. Børge Brende har vært utenriksminister for Høyre fra høsten 2013. (Foto: Arbeiderpartiet og Clarissa Villondo, Verdensbanken, flickr)
Hvem har gitt mest bistand til palestinerne gjennom norske anti-israelske organisasjoner? Jonas Gahr Støre eller Børge Brende?

Norske anti-israelske organisasjoner som er partnere for «Palestina-bistand» får nå rekordlave bevilgninger, viser en ny analyse utført av MIFF. Men fortsatt blir boikott og demonisering av verdens eneste jødiske stat smurt med dine skattekroner.

Norsk bistand til palestinerne blir kanalisert gjennom FN-systemet, palestinske myndigheter og ulike organisasjoner. En betydelig del av bistanden går gjennom ulike norske organisasjoner.

MIFF kan i dag presentere full oversikt over bevilgningene som er gitt til norske bistandspartnerne knyttet opp til «Palestina» i perioden 2009-2016. (Se tabellen og les om MIFFs metode under.)

Etter eget skjønn har MIFF delt bistandspartnerne i to grupper:

A) Anti-israelske organisasjoner som over tid har vist en sterk og klar anti-israelsk agenda i uttalelser eller politikk (f.eks. støtte til boikott i ulike former eller støtte til «rett til å vende tilbake»).

B) Andre organisasjoner som driver hjelpearbeid for palestinerne med en mindre åpenbar politisk agenda eller fiendtlig retorikk mot Israel.

 

Tall å glede seg over

For to år siden påpekte MIFF at Høyre-Frp-regjeringen i 2014 ga minst 94 millioner kroner i bistand til palestinerne gjennom norske anti-israelske organisasjoner.

Støtten til disse anti-israelske organisasjonene ble redusert til 65 millioner kroner i 2015 og videre ned til 47 millioner kroner i 2016. På grunn av krigen som Hamas kjempet mot Israel var 2014 et år med ekstra stort behov for humanitær krisehjelp på Gaza-stripen, og året skiller seg derfor ut med et høyt støttenivå både til anti-israelske og andre organisasjoner. Det ble gitt flere ekstrabevilgninger det året.

Men 2016-bevilgningene til anti-israelske organisasjoner er også rekordlave for hele tidsperioden, 10 millioner lavere enn i 2013. Alle de største anti-israelske bistandspartnerne – Norsk Folkehjelp, Norwac og Kirkens Nødhjelp – mottok rekordlave bevilgninger i 2016.

Andelen som blir kanalisert gjennom anti-israelske organisasjoner kom ned i rekordlave 39 prosent i 2016. Andelen lå på samme nivå det siste året til den rød-grønne regjeringen i 2013 (40 prosent), men varierte mellom 48 og 61 prosent i tidsrommet 2009-2012.

En markert forskjell på bevilgningene under Høyre-Frp-regjeringen og den rød-grønne regjeringen er at antallet norske bistandspartnere er redusert. Palestinakomiteen har ikke kommet tilbake som partner etter 2011, Norges KFUK/KFUM, Industri Energi og Fellesutvalget for Palestina ser også ut til å være ute av bildet. (Disse organisasjonene kan selvsagt motta andre offentlige støttemidler. Denne analysen gjelder kun bistandsprosjekter rettet mot «Palestina».)

 

Tall å bli fortvilet over

Når Utenriksdepartementet skal velge norske bistandspartnere til palestinerne, kan de velge mellom organisasjoner som driver nøytralt hjelpearbeid eller organisasjoner som kombinerer hjelpearbeid med en politisk agenda og retorikk som på ulikt vis skader Israel.

Høyre-Frp-regjeringen sier den ønsker en “fremforhandlet løsning som innebærer at Israel og Palestina, som to stater, eksisterer i fred innenfor sikre og internasjonalt anerkjente grenser”. For å best mulig styrke regjeringens politikk, burde utenriksdepartementet velge norske og internasjonale bistandspartnere som fremmer dette målet.

Slik er det ikke.

Organisasjonene som MIFF har klassifisert som anti-israelske, støtter palestinernes strategiske valg om å holde seg borte fra forhandlinger, avvise israelske kompromisstilbud og å jobbe internasjonalt for å delegitimere og demonisere Israel. Regjeringen brukte derfor 47 millioner kroner i fjor på norske organisasjoner som motarbeider regjeringens politiske mål. (I tillegg kommer selvsagt flere hundre millioner kroner til palestinske og internasjonale organisasjoner som heller ikke bidrar til å løse konflikten.)

Bistandspengene som går gjennom de anti-israelske organisasjonene, kommer ikke bare palestinerne til gode i form av helse og utviklingshjelp. Hvis det stanset der, ville det være flott. Men våre skattepenger finansierer også – direkte og indirekte – et stort antall stillinger i disse organisasjonene til folk som jobber deltid eller heltid med å sverte Israel og legge til rette for boikott av landet.

Norge burde følge eksempelet til Sveits og innføre en ny lov som forbyr statlig støtte til organisasjoner som deltar i demonisering og boikott av Israel.

Norsk bistand til palestinerne kanalisert gjennom norske bistandspartnere i perioden 2009-2016. (Kilde: Norad, UD)
Norsk bistand til palestinerne kanalisert gjennom norske bistandspartnere i perioden 2009-2016. Klikk på tabellen for å se den i større format. (Kilde: Norad, UD)

 

De anti-israelske organisasjonene i 2016

Den anti-israelske norske bistandspartneren som mottok aller mest prosjektstøtte i 2016, var Norsk Folkehjelp. Deres arbeid for palestinerne skjer i nær allianse med, og finansiering fra Fagforbundet (LOs største arbeidstakerorganisasjon med over 350.000 medlemmer). Fagforbundet går inn for full boikott av Israel. Norsk Folkehjelp er også selv aktiv deltaker i boikottkampanjer. Senest i august 2016 tok MIFF fatt i en usannhet formidlet i en pressemelding fra Norsk Folkehjelp. Regjeringen ga 19,4 millioner kroner til Norsk Folkehjelp i 2016.

Organisasjonen Norwac – Norwegian Aid Committee – fikk 11,5 millioner kroner i støtte til drift og helsearbeid i palestinske områder i 2016. President for Norwac er Erik Fosse. Rødt-politiker Mads Gilbert jobber også for Norwac under sine opphold i Gaza. Disse to legenes anti-israelske retorikk og kampanjer bør være velkjent.

KFUK-KFUM Global går inn for bred økonomisk boikott av Israel. Høyre-Frp-regjeringen har som mål å øke den økonomiske samhandelen med Israel, men det hindret dem ikke i å gi KFUK-KFUM Global støtte til prosjekter på til sammen 3 millioner kroner i 2016.

Kirkens Nødhjelp står på ingen måte tilbake for Norsk Folkehjelp i anti-israelsk retorikk. Begge organisasjonene gir også støtte til palestinernes krav om å flytte millioner av arabere inn i Israel, slik at verdens eneste jødiske stat opphører å eksistere. Til tross for dette, ga regjeringen 10,4 millioner kroner av våre skattepenger til prosjekter for palestinere i Kirkens Nødhjelp-regi.

De tre siste organisasjonene som vi klassifiserer blant anti-Israel mottakerne, er Kvekerhjelpen (1,2 millioner kroner), LO (1 million kroner) og Mellomkirkelig råd (1 million kroner). Kvekerne går på internasjonalt plan inn for boikott av Israel. Sterke krefter i LO gjør det samme. Mellomkirkelig råd står i bresjen for en rekke anti-israelske kampanjer.

 

 

Metode

MIFF har hentet 2016-tallene i tabellen fra Utenriksdepartementets tilskuddsportal. Tallene for 2009-2015 er hentet ut fra Norads oversikt Norsk bistand i tall. I begge oversiktene er bevilgninger til bistandspartnerne i flere tilfeller fordelt på flere ulike prosjekter. MIFF har summert bistanden som er bevilget til hver enkelt partner.

 

Relaterte artikler

Gir millioner i forhandlingsstøtte til noen som nekter å forhandle (2016).

 

Oppdatering 24. mars 2017

Etter at denne artikkelen ble publisert, er MIFF gjort oppmerksom på at Redd Barna Norge i 2014 stilte seg bak et brev til den norske regjeringen hvor det fremsettes krav om sanksjoner mot Israel og at «muren» blir «revet straks». På denne bakgrunn vil kategoriseringen av Redd Barna Norge bli endret ved neste gjennomgang som MIFF gjør.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart