Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Kjemper fortsatt for å få LO med på full boikott

Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL og IT Forbundet, og Fagforbundet har ikke gitt opp å få LO-kongressen med på å støtte full boikott av Israel. (Foto: Nei til EU, flickr)
Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL og IT Forbundet, og Fagforbundet har ikke gitt opp å få LO-kongressen med på å støtte full boikott av Israel. (Foto: Nei til EU, flickr)
Sekretariatets forslag til uttalelse er forverret og mindretall i redaksjonskomiteen går inn for full boikott av Israel. I dag må LO-delegatene bestemme seg.

Før LO-kongressen som avsluttes i dag kom det forslag om full Israel-boikott fra EL og IT Forbundet og LO-Oslo. Venner av Israel i norsk arbeiderbevegelse (VINA) tok avstand fra forslagene og sa at de «vitner sterkt om en dobbel standard».

LO Sekretariatets forslag til uttalelse røper at arbeidstakerorganisasjonen med over 900.000 medlemmer går inn for en politikk der verdens eneste jødiske stat forsvinner. MIFF har også påpekt at uttalelsen bygger på fake news og vi har foreslått hva LO BURDE si om Israel.

I dag – på LO-kongressens siste dag – skal delegatene ta stilling til en redigert versjon av sekretariatets forslag. I løpet av kongressen er det lagt til et nytt avsnitt om palestinske fanger i israelske fengsler (se under). I tillegg kommer det fram at et mindretall bestående av Mette Henriksen Aas (Fagforbundet i Vestfold), Jan Olav Andersen (Forbundsleder EL og IT Forbundet) og Tove Elise Frøland (Fagforbundet i Rogaland) fortsatt kjemper for å få en uttalelse om full boikott.

De vil at første avsnitt i uttalelsen skal lyde slik:

«LO krever at norske myndigheter fører en politikk som bidrar til at Israel avslutter okkupasjonen av Vestbredden og annekteringen av palestinsk land. Blokaden av Gaza må oppheves, muren rives, palestinske flyktningers rett til å vende hjem må respekteres og det må arbeides for en demokratisk statsløsning med like rettigheter for alle. Siden dialog og resolusjoner har hatt liten effekt må det heretter arbeides for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel for å nå disse målene.»

Det nye avsnittet om palestinske fanger som hele redaksjonskomiteen er samlet om lyder slik:

«Flere tusen palestinske fanger sitter i israelske fengsler. Den siste måneden har 1600 fanger gått til sultestreik for å protestere mot umenneskelig behandling. LO krever at palestinske fanger blir behandlet i tråd med internasjonale standarder og får medisinsk tilsyn, tilgang på mat og kommunikasjon med sine familier. Israels folkerettsstridige bruk av langvarig forvaring uten lov og dom må opphøre. LO tar avstand fra at israelske myndigheter arresterer og fengsler barn fra 12 år og oppover, som ofte blir mishandlet og isolert fra foreldrene i månedsvis. LO kritiserer Israel for brudd på FNs barnekonvensjon for fengsling av mindreårige.»

 

Kommentarer fra MIFF angående fanger

Palestinske fanger i Israel har bedre soningsforhold enn de aller fleste steder i verden. I kamp mot terror er det mange land som bruker langvarig forvaring uten lov og dom. LO velger å være selektive og bruke dobbeltstandard, og kritiserer bare Israel.

– Palestinske fanger får alt de trenger – mat, klær, medisinsk behandling. De får bedre forhold enn noen andre terrorister i verden, kanskje med unntak av Skandinavia, sier tidligere fengselssjef Orit Adato til Times of Israel 11. mai 2017. Hamas-lederen Yahya Sinwar er for eksempel i live i dag fordi han fikk en hjerneoperasjon mens han satt i israelsk fengsel.

Før den andre intifadaen begynte var det bare 600 palestinere som satt i fengsel for sikkerhetsbrudd. Når antallet fanger er økt, er det fordi palestinske grupper har valgt å bekjempe Israel med vold og terror.

Palestinske barn i israelske fengsler kunne vårt unngått på to grunnleggende måter:

For det første ville det vært unngått dersom det palestinske lederskapet hadde akseptert å dele området mellom Middelhavet og Jordan-elven med en jødisk stat. Palestinerne kjemper for arabisk stat nummer 22 og muslimsk stat nummer 57, men de har avvist en jødisk stat på 1920-tallet, i 1937, i 1947, 2001, 2010, 2014 og avviser fremdeles en jødisk stat frem til i dag. Senest i mars 2016 kom den siste avvisningen fra president Mahmoud Abbas i møte med USAs visepresident Joe Biden.

Hvis ikke palestinerne aksepterer å leve side om side med en jødisk stat vil konflikten fortsette. Mange palestinere dyrker fortsatt drømmen om å få bort den eneste staten i verden som alltid gir en nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

Palestinske barn i fengsel kunne, for det andre, vært unngått dersom det ble skapt en kultur i det palestinske samfunnet for å holde barn utenfor den væpnede kampen mot Israel. La oss se fakta i øynene. La oss ikke frita palestinske foreldre, organisasjoner, skolesystem, medier for det ansvar de har med å bruke barn i kampen mot Israel – enten det er som speidere og kurerer eller steinkastere, geværmenn eller selvmordsbombere. En stor del av oppvigleriet av palestinske mindreårige barn til vold blir finansiert av palestinske myndigheter eller andre offentlige institusjoner og medier. Norske myndigheter og norske organisasjoner er derfor direkte og indirekte delaktig i dette. “Barn har rett til å bli beskyttet fra å bli skadet og mishandlet, fysisk og mentalt,” heter det i FN-konvensjonen for beskyttelse av barn. Da må det være en primæroppgave for foreldre og et samfunn å hindre at barn deltar i opptøyer og konfrontasjoner som man vet har potensial til å bli voldelige. Internasjonal lov forbyr ikke-statlige væpnede grupper å rekruttere eller bruke barn under 18 år. Her forbryter en rekke av de militante palestinske gruppene seg daglig. De som ikke har sett bilder og film fra de militante barneleirene i det palestinske samfunnet, bør ta en titt på YouTube.

Ifølge tall fra det israelske forsvaret ble 886 mindreårige arrestert i 2015. 300 av disse ble tiltalt for steinkasting, 100 for å lage eller kaste brannbomber. 14 ble tiltalt for mord eller mordforsøk, 3 for skyting, 12 for medlemskap i en terrororganisasjon, 7 for ulovlig besittelse av våpen og 15 for angrep på soldater.

Disse tallene må sees i perspektiv. Det bor langt over 1 million mindreårige palestinere på Vestbredden. Andelen arresterte mindreårige utgjorde dermed ca 0,8 promille. De israelske sikkerhetstiltakene og arrestasjonene retter seg mot dem som deltar i den voldelige kampen, ikke mot det store flertallet palestinske mindreårige som holder seg borte fra jihad.

For det er jihad de mindreårige palestinerne blir oppegget til og sendes ut til. Deres kamp er ikke mindre dødelig enn det som eldre palestinere fører. Hakim Awad var 17 år, og mindreårig, da han sammen med sin ett år eldre fetter, brutalt myrdet familien Fogel mens de sov i mars 2011. En tre måneder gammel babyjente fikk halsen skåret over. To gutter på fire og elleve år og deres foreldre ble også drept med kniv. Angriperne har fortsatt ikke vist noe tegn på anger, snarere tvert imot, de er stolte av det de gjorde. Det er også deres familie. En konferanse her i Oslo som skulle fortelle israelerne at de ikke har lov til å straffe Awad med fengsel, har et stort forklaringsproblem.

Å kaste stein er heller ingen uskyldig fritidssyssel. Det kan ta liv og det har tatt liv, og det kan gi store skader på liv og eiendom. “Steinene var store nok til å drepe”, het det på forsiden av VG Nett da norske observatører i Hebron ble offer for palestinsk steinkasting i 2006. Judah Shoham ble aldri tenåring, han ble drept av palestinere som kastet stein, bare fem måneder gammel. Jonathan Palmer fikk aldri feire sin toårsdag, han ble drept sammen med sin far da palestinere kastet stein mot deres bil i oktober 2010. Vi kunne gitt flere slike eksempler.

Israelske myndigheter ønsker å beskytte de juridiske rettighetene til de palestinske barna, også de som deltar i livstruende angrep. Loven sier klart at tortur eller ydmykelse ikke er lovlig. Det er heller ikke lov å sette mindreårige på enecelle for å tvinge fram en tilståelse. De som er interessert kan få kopi av meg av et dokument fra den israelske militære påtalemyndigheten på Vestbredden hvor de beskriver en rekke tiltak og lovendringer som de siste årene har gitt større rettssikkerhet og beskyttelse for mindreårige.

At mindreårige blir dømt i militærdomstoler, kan høres skummelt ut, men det er artikkel 66 i Den fjerde Genéve-konvensjonen fra 1949 som regulerer dette. De aller fleste rettsregler som vi kjenner fra en rettsstat gjelder også ved disse militærdomstolene. Bevisreglementet er for eksempel det samme som brukes i israelske sivile domstoler.

At israelske styrker gjennomfører arrestasjoner på natten kan høres brutalt ut, men hovedhensikten med dette er å vise hensyn – å unngå mest mulig friksjon mellom israelske soldater og den palestinske sivilbefolkningen. På dagtid kunne slike arrestasjoner lettere utarte seg til store og voldelige konfrontasjoner med store konsekvenser for liv, helse og eiendom.

Antallet arrestasjoner av mindreårige palestinere må også sammenlignes med andre land. I 2015 ble 886 mindreårige palestinere arrestert, og det resulterer i en konferanse i Oslo. Hvert år blir flere titalls tusen amerikanske barn under 15 år arrestert. For barn under 18 år er tallet mye større. For ni år siden satt 2.270 amerikanere i fengsel på livstid for forbrytelser de hadde gjort som mindreårige. En rekke land i verden har kriminell lavalder betydelig lavere enn i Israel. I Norge er den 15, i Israel er den 12. I India og Pakistan 7, Australia, England og Sveits 10 år – bare for å nevne noen eksempler. Min tid er for knapp til å gå inn i flere sammenligninger, men det sitter barn bak gitter i veldig mange land – også vestlige land.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart