Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne avviser Israel-boikott i programmet

To forslag om å føre støtte til BDS-kampanjen inn i arbeidsprogrammet er avvist. Anerkjennelse av «Palestina som selvstendig stat» kan bli programfestet i helgen.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) avholder sitt landsmøte 19.-21. mai. Partiet er det eneste på Stortinget med en representant som er sønn av en tidligere MIFF-leder.

I det nåværende arbeidsprogrammet til MDG heter det:

MDG vil «at Norge gjennom diplomatiske kanaler skal øve press på Israel, USA, Iran og arabiske land for å løse Israel–Palestinakonflikten. Norge må ikke selge krigsmateriell til eller kjøpe slikt materiell fra noen land i Midtøstenregionen.»

I det foreslåtte programutkastet for neste stortingsperiode er dette punktet tatt ut. Israel eller «Palestina» nevnes ikke med et ord i forslaget.

Landsmøtet skal i helgen ta stilling til tre forslag som bringer «Palestina» tilbake i programmet.

Akershus MDG foreslår å legge til punktet:

«Norge må anerkjenne Palestina som selvstendig stat, og palestinerne må garanteres sikkerhet og mulighet til en selvstendig økonomi.. De Grønne vil støtte BDS-kampanjen som har som mål å få Israel til å avslutte okkupasjonen av palestinske og arabiske landområder.»

Dette forslaget har ikke fått støtte fra sentralstyret.

Sør-Trøndelag MDG og Arne Thodok Eriksen foreslår å legge til punktet:

«Norge må anerkjenne Palestina som selvstendig stat. Et underliggende motiv er å bidra til fredsprosessen i området.Palestinerne må garanteres sikkerhet og mulighet til en selvstendig økonomi. De Grønne vil støtte BDS-kampanjen som har som mål å få Israel til å avslutte okkupasjonen av palestinske og arabiske landområder.»

Heller ikke dette forslaget har fått støtte fra sentralstyret.

Andrew P. Kroglund foreslår å legge til punktet:

«Norge må anerkjenne Palestina som selvstendig stat. Et underliggende motiv er å bidra til fredsprosessen i området.»

Dette forslaget støtter sentralstyret.

Miljøpartiet De Grønne i Trondheim ga sin støtte til kommunal boikott av varer fra israelske bosetninger i november 2011.

Hvorfor burde ikke MDG støtte anerkjennelse av Palestina? Les hvorfor her.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart