Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

– Skyver handikappede foran seg i støtte til voldelig kamp mot Israel

Hvordan har Norges Handicapforbund blitt en del av Fellesutvalget for Palestina? (Illustrasjonsfoto: Tucker W., flickr)
Heldigvis kommer det protester mot Norges Handikapforbunds anti-israelske aktiviteter.

Et større antall mindreårige er blitt drept eller handikappet for livet i Hamas-demonstrasjonene «Great Return March» på Gaza-stripen det siste året. Det hindret ikke Norges Handikapforbund (NHF) å bli med på feiringen av ettårsdagen.

30. mars demonstrerte en rekke anti-israelske organisasjoner støttemarkering for palestinerne og «Great Return March» i Oslo. I tillegg til de vanlige anti-israelske aktørene, stod også Redd Barna og Norges Handikapforbund som «tilsluttede organisasjoner».

Historieprofessor Issam Adwan er en av lederne for provokatørene i «Great Return March». Han er tilknyttet Hamas og veldig tydelig på at Israel skal utslettes. Den samme agendaen har også de norske støttespillerne. «De palestinske flyktningenes rett til retur må respekteres,» er en av parolene under markeringen i Oslo. Dersom Israel skulle bli presset til å gå med på dette kravet, vil verdens eneste jødiske stat bli erstattet av arabisk stat nummer 23 og muslimsk stat nummer 58.

I klart brudd med barnekonvensjonen har Hamas systematisk misbrukt mindreårige under «Great Return March». Tenåringsgutter, noen ganger barn helt ned i 8-årsalderen, blir sendt mot det israelske grensegjerdet, og har også i noen tilfeller lykkes med å ta seg inn på israelsk side. I en rekke av konfrontasjonene har palestinerne brukt brannbomber, eksplosiver og andre våpen. For å drive angriperne tilbake og avskrekke har israelske styrker i flere tilfeller åpnet ild. Tallene for drepte og skadde, og opplysninger om skadetyper fra palestinske kilder, viser at soldatene i hovedsak har forsøkt å skyte mot angripernes ben, men dette har gjort mange av dem handikappede for livet. Hvordan kan støttespillerne til Redd Barna og Norges Handikapforbund akseptere at deres organisasjoner, med så ellers gode formål, blir misbrukt i en politisk demonisering av verdens eneste jødiske stat på bekostning av liv og helse til palestinske barn? På israelsk side har ildspåsettelsen til provokatørene gjort enorme ødeleggelser.

Tenk om de norske støttespillerne til Hamas-taktikken «Great Return March» var like klarsynte som Mahmoud al-Habbash, seniorrådgiver for PA-president Mahmoud Abbas i religiøse og islamske saker. «Hamas sender folk i døden for å få gode avisoverskrifter,» sier han. (Al-Habbash er for øvrig på ingen måte noen moderat stemme!)

Tenk om de norske støttespillerne til Hamas-taktikken «Great Return March» var like klarsynte som Salman al-Harfi, den palestinske ambassadøren i Frankrike. «Iran gir full økonomisk støtte og oppmuntrer Hamas-demonstrasjonene,» sier han.

Etter at MIFF satte kritisk søkelys på deltakelsen til Norges Handikapforbund har det i siste utgave av Handikapnytt kommet to protestinnlegg fra medlemmer. «Jeg utfordrer NHF til å lage et demonstrasjonstog mot Hamas,» skriver Rolf Reinertsen. Erik E. Johansen påpeker at NHF ikke hadde tid til å hjelpe ham i en sak, «men tid og kapasitet til å agitere i politiske og betente saker i Midtøsten går bra!»

Forbundsleder Arne Lein svarer at NHF er medlem av Fellesutvalget for Palestina, og bekrefter at de støttet markeringen 30. mars «for å vise vår støtte til funksjonshemmede i Palestina». I sin argumentasjon demonstrerer Lein på ny at NHF ikke er nøytrale, men lister opp en rekke krav til Israel.

MIFFs styremedlem Jan Benjamin Rødner, som også er medlem av NHF, reagerer sterkt på hvordan handikapsaken blir misbrukt til politisk kamp mot Israel. «Det er ironisk at nettopp Israel er et foregangsland når det gjelder å skaffe funksjonshemmede et bedre liv og bringe hjelp til arabere i Israel, Vestbredden og Gaza. Det er typisk at Shifa-sykehuset i Gaza hvor Mads Gilbert opererte er bygget av Israel. Nettopp i disse områdene har araberne den høyeste levealderen i hele den arabiske verden. Det er til Israel araberne i Gaza sender mange av sine syke for å få verdens beste medisinske hjelp. Og det får de, selv om noen av pasientene (sjokkerende nok) forsøker å bringe terror mot sykehuset de er innlagt på,» skrev Rødner i en replikk til Handikapnytt i forrige uke.

Alle medlemmer av NHF bør sende krav om utmelding fra Fellesutvalget for Palestina.


Her følger hele innlegget som Jan Benjamin Rødner har sendt
til Handikapnytt.

NHF og Fellesutvalget for Palestina (FuP)

Jeg viser til debatt i Handikapnytt 2/19 s.53. Dessverre gjør forbundsleder Arne Lein seg skyldig i grove fortegnelser av hva NHF er med på. Lein forsøker å lure oss til å tro at NHF opptrer nøytralt ved å skrive at «Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon,» Det er ikke alle som får med seg det kvalifiserende ordet «partipolitisk» og også det er tvilsomt.

Norges Handikapforbund er medlem i FuP. FuPs politiske plattform , sist endret den 09.02.2019, sier at man «arbeider i solidaritet med det palestinske folket og støttar deira frigjeringskamp.» Det tas ensidig stilling på palestinernes side til en rekke brennbare spørsmål i konflikten mellom «det palestinske folket» og Israel. Det gjelder spørsmål og påstander om diskriminering, undertrykking, blokade, flyktningenes rettigheter, okkuperte områder, apartheidmuren, bosettinger, BDS m.v. I plattformen sies det intet om det som er NHFs formål, nemlig funksjonshemmedes rettigheter og deltagelse i samfunnet.

Ved NHFs medlemskap i FuP blir NHF tatt til inntekt for FuPs arbeide, herunder dets politiske plattform samt deltagelse i eksempelvis «støttemarkering for Palestina» som fant sted den 30. mars 2019.

Jeg vil understreke at NHFs formål er å fremme funksjonshemmedes sak, uansett hvor i verden de befinner seg og uansett rase, tro eller nasjonalitet. Utenrikspolitisk arbeide som ikke har noe med NHFs formål å gjøre, skal NHF holde seg borte fra.  Når forbundet gjennom sitt medlemskap gir sin politiske støtte til en av partene i en betent konflikt, og gjennom en organisasjon som arbeider med ytterliggående metoder og mål, er dette langt utenfor hva forbundet har mandat til. På denne måten støter forbundet fra seg mennesker som naturlig ville vært medlemmer.

Det er ukjent hvordan NHF ble medlem i FuP. Ved tidligere forsøk på å få opplyst hvordan det skjedde, hva slags vedtak som ble gjort av hvem, har det ikke fremkommet noen konkrete opplysninger.  Så vidt vites har det aldri vært oppe til seriøs behandling i organisasjonen og i henhold til våre lover. Allerede av denne grunn må det påståtte medlemskapet avsluttes snarest mulig.

Hertil kommer at det i NHFs lover § 11-1 om medlemskap i andre organisasjoner heter at «En landsforening kan melde seg kollektivt inn i andre organisasjoner som på nasjonalt, nordisk eller internasjonalt plan arbeider for de samme mål som landsforeningen. Det er en forutsetning at et slikt medlemskap ikke begrenser landsforeningens eller Norges Handikapforbunds selvstendighet eller integritet.» Det fremgår av FuPs politiske plattform at de ikke «arbeider for de samme mål som landsforeningen». Deres arbeide er en politisk stillingtagen i en konflikt som ikke har noe med NHFs formål å gjøre.

NHF blir tatt til inntekt for FuPs politiske plattform og dets politiske arbeide, sist demonstrasjonen den 30.03.2019. Derved mister NHF sin selvstendighet og integritet idet dette blir bestemt over hodet på NHF og uten at NHF har noen praktisk mulighet for å påvirke FuPs plattform og arbeide. Demonstrasjonen gir støtte til Hamas´ ondsinnede politikk hvor de sender barn og sivile foran seg som skjold i forsøk på å presse Israel til eftergivenhet, slik at grensegjerdet skal bli revet og Israel overrent av terrorister. Det fører til død, lemlestelse og ødeleggelser på begge sider av grensen. Denne politikken gir uhyggelig mange flere funksjonshemmede enn det NHF noen gang kan håpe å hjelpe.

Følgende partier er medlemmer av FuP: Arbeidernes ungdomsfylking (AUF), Norges Kommunistiske Parti (NKP), Rødt, Rød Ungdom (RU), Oslo Senterungdom, Sosialistisk Ungdom, Sosialistisk Venstreparti (SV), Ungkommunistene i Norge.  Da har jeg tatt med meg alle. Hvordan dette kan være partipolitisk nøytralt, er for meg en gåte.

Medlemmer i FuP som arbeider spesifikt med Palestina er: Palestinakomiteen i Norge, BDS Norge, Palestine Network Norway, Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel (AKULBI) og Ship to Gaza Norway. Alle disse er ytterliggående, sterkt Israel-fiendtlige organisasjoner som i praksis støtter utslettelsen av Israel. Ved sitt medlemskap i FuP er NHF med og støtter dette, hvilket åpenbart er i strid med våre vedtekter og splitter medlemmene i NHF. Leins retorikk er et tragisk forsøk på å dytte funksjonshemmede foran seg i et hemningsløst og følelsesladet politisk angrep på staten Israel.

Det er slående at Lein i sitt svar bruker en retorikk og viser en historieforståelse som er ensidig negativ overfor Israel. Imidlertid er ikke Handikapnytt et naturlig forum for politisk diskusjon av slike spørsmål og det ville føre altfor langt å gå inn på alle de uefterretteligheter han bringer til torgs. Det er ikke slikt NHF er til for.

Det er ironisk at nettopp Israel er et foregangsland når det gjelder å skaffe funksjonshemmede et bedre liv og bringe hjelp til arabere i Israel, Vestbredden og Gaza. Det er typisk at Shifa-sykehuset i Gaza hvor Mads Gilbert opererte er bygget av Israel. Nettopp i disse områdene har araberne den høyeste levealderen i hele den arabiske verden. Det er til Israel araberne i Gaza sender mange av sine syke for å få verdens beste medisinske hjelp.  Og det får de, selv om noen av pasientene (sjokkerende nok) forsøker å bringe terror mot sykehuset de er innlagt på.

På sitt årsmøte den 10. april vedtok Alna avdeling av NHF å kreve at forbundet trekker sitt medlemskap i FuP. Jeg vil på det sterkeste kreve at forbundet gjør det. Siden det ikke foreligger et gyldig vedtak om innmelding kan og bør utmelding skje umiddelbart.

Jan Benjamin Rødner

Oslo, 7. mai 2019


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart