Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

«Arbeiderpartiet foreslår en full boikott av varer og tjenester fra hele Israel»

Et større antall deltakere i 1. mai-toget i Oslo i 2017 gikk under paroler som krevde boikott av verdens eneste jødiske stat. (Foto: Roland Baltzersen)
Et større antall deltakere i 1. mai-toget i Oslo i 2017 gikk under paroler som krevde boikott av verdens eneste jødiske stat. (Foto: Roland Baltzersen)
Slik er den nøyaktige ordlyden i vedtaket fra årsmøtet til Arbeiderpartiet i Bergen.

Arbeiderpartiet i Norges nest største by går inn for full boikott av Israel, meldte MIFF 16. februar. Vi kontaktet Bergen Ap for å få hele vedtaket. Her er begrunnelsen som flertallet i Bergen Ap brukte for sitt boikottvedtak, og MIFFs kommentarer.

AP: «Det er i år 54 år siden Israel okkuperte Vestbredden etter Seksdagerskrigen i juni 1967. Det er vedtatt flere resolusjoner i FNs sikkerhetsråd og generalforsamling som slår fast at denne okkupasjonen er folkerettsstridig.»

Det er feil. Vestbredden var okkupert av Jordan (og ulovlig annektert) fra 1948 til 1967. Vestbredden inngikk i området som Folkeforbundet på 1920-tallet hadde utpekt som nasjonalhjem for det jødiske folk. Slik sett ble området frigjort av israelske styrker i 1967.

Det finnes ingen FN-resolusjoner som sier at den militære kontrollen av Judea og Samaria er folkerettsstridig. Ifølge folkeretten har Israel full rett til å administrere området inntil den okkuperte går med på en rimelig fredsavtale. I tillegg til internasjonale konvensjoner følger dette av FN resolusjon 242. Så lenge palestinerne ikke er villig til å gi Israel «sikre og anerkjente grenser fri fra trussel om vold», er i Israel i sin fulle rett til å opprettholde kontroll. Palestinerne har forøvrig hatt sivilt selvstyre de siste 25 årene.

MIFF har spurt Bergen Arbeiderparti om hvilke resolusjoner de mener slår fast at «okkupasjonen er folkerettsstridig». Denne artikkelen vil bli oppdatert dersom vi noen gang får et svar.

AP: «Den siste, resolusjon 2334, sier at koloniseringen må stanses. Likevel går koloniseringen ufortrødent videre. Mer enn 500 000 jødiske okkupanter er nå bosatt på Vestbredden.»

Resolusjon 2334 er vedtatt etter kapittel VI i FN-charteret og er derfor ikke bindende og ikke folkerett. Mange av FN-resolusjonene er resultatet av politiske hestehandler av verste sort, hvor arabiske og muslimske stater med sine allierte stort sett kan vedta det de vil. Resultatet blir heldigvis bare meningsytringer, ikke folkerett.

Ap bør vite at Norges Svalbard-politikk hviler tungt på en hundre år gammel avtale, som ble til i de samme konferanser som gav et internasjonalt løfte om en jødisk stat. Norge burde derfor være særlig nøye med ikke å undergrave de folkerettslige prinsippene som ble etablert etter første verdenskrig. Jo mer Arbeiderpartiet uriktig anklager Israel for brudd på folkeretten, jo lenger bort skyver man palestinerne fra forhandlinger som kan føre fram til kompromisser og en god løsning for alle i området. Samtidig åpner det for en ny forståelse av folkeretten omkring Svalbard, som Russland legger opp til. Her legger Arbeiderpartiet seg på en farlig linje.

De israelske bosetningene på Vestbredden dekker kun 3 prosent av arealet. Den dagen palestinske ledere aksepterer å være fredelige naboer med en jødisk stat kan grenser avklares i forhandlinger.

AP: «Situasjonen blei ytterligere forverra i fjor på grunn av USAs såkalte fredsinitiativ ved å annektere 30 % av Vestbredden, den mest fruktbare delen av Vestbredden.»

Ap fortier at annekteringen ikke ble gjennomført, og også at palestinerne etter planen skulle bli kompensert med andre landområder. Israel la planene om å hevde full suverenitet over Jordan-dalen og bosetningene på vent, og inngikk normaliseringsavtaler med fire arabiske land. Fred og samarbeid mellom Israel, Emiratene, Bahrain, Sudan og Marokko er noe Ap burde feire, i stedet velger de å straffe verdens eneste jødiske stat.

AP: «Norge har spilt en sentral rolle i denne konflikten i mange år, blant annet gjennom Oslo-avtalen. Vi ønsker å se på oss selv som en sterk forsvarer for folkerett, demokrati og menneskerettigheter. Fraværet av straffereaksjoner på Israels stadige, grove brudd på folkeretten og manglende respekt for internasjonal rett, undergraver selve betydningen av og hensikten med folkeretten. Undertegnede mener at vi må ty til mer drastiske tiltak for å få Israel til å følge internasjonale konvensjoner. Vi har før vedtatt boikott av varer og tjenester fra de okkuperte områder. Dette har ikke hatt noen effekt. Derfor er det nå på tide for Arbeiderpartiet å velge side i denne konflikten. Arbeiderpartiet foreslår en full boikott av varer og tjenester fra hele Israel.»

Ap velger lovgivning basert på sharia i stedet for demokrati og vestlig rettstat. Ap klistrer seg til palestinske myndigheters agenda, uten å bry seg med at de nekter forhandlinger og fremmer jihad og jødehat i skole og medier. Ap heier fram en ny arabisk og muslimsk stat, samtidig som de vil utarme og utsulte innbyggerne i verdens eneste jødiske stat. Ifølge det tyske parlamentet, som burde være eksperter på området, finnes det et navn for slik ideologi: Antisemittisme.

Her kan du lese ti grunner til at Israel-boikott er umoralsk og hindrer fred.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart