Fra MIFFs støttemarkering for Israel 10. august 2014. (Foto: Aleksander Veksler)
Fra MIFFs støttemarkering for Israel 10. august 2014. (Foto: Aleksander Veksler)

Nedgang i støtten til Israel som jødisk stat

På to år har støtten til at Israel skal forbli et nasjonalt hjemland for det jødiske folk falt fra 43 til 30 prosent.

I en nasjonal meningsmåling har MIFF bedt deltakerne ta stilling til utsagnet Jeg støtter at Israel skal forbli et nasjonalt hjemland for det jødiske folk.

Her er resultatene for hele den norske befolkningen – med tallene fra 2019 i parentes.

  • Stemmer helt: 12 prosent (16 prosent)
  • Stemmer nokså godt: 18 prosent (26 prosent)

Sum positive til Israel som jødisk stat: 30 prosent (43 prosent)

  • Stemmer nokså dårlig: 10 prosent (12 prosent)
  • Stemmer ikke i det hele tatt: 13 prosent (10 prosent)

Sum negative til Israel som jødisk stat: 23 prosent (22 prosent)

  • Umulig å svare: 22 prosent (28 prosent)
  • Ubesvart: 24 prosent (8 prosent)

I målingen får vi bekreftet noen av de samme hovedfunnene som i forrige MIFF-måling fra 2019:

Menn (40 prosent) er langt mer positive til Israel som jødisk stat enn kvinner (21 prosent). Andelen som er negativ er tilnærmet lik for begge kjønn.

Støtten til Israel som jødisk stat er betydelig høyere for den eldste delen av befolkningen (41 prosent) enn den yngste (22 prosent).

Jo høyere utdanning du har, jo større sannsynlighet er det at du er negativ til at Israel skal forbli et nasjonalt hjemland for det jødiske folk. 27 prosent av befolkningen med mer enn fire års høyere utdanning erklærer seg negative.

Frivillighetsbarometeret 2021 er en befolkningsrepresentativ studie blant alle over 15 år. Målingen er utført for Frivillighet Norge, satt opp i samarbeid med Kantar. Studien kartlegger atferd, holdninger og interesser i frivillighets-Norge, samt holdninger til frivillighet i befolkningen. Dataene ble samlet inn i slutten av mai og begynnelsen av juni 2021. MIFF deltok i undersøkelsen forrige gang i 2019 – og resultatene finner du her.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart