Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Ber om stans i diskriminering av Israel i FN-systemet

Ingjerd Schou
Stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H). (Foto: Stortinget)
Høyres stortingsrepresentant Ingjerd Schou har, sammen med 314 andre parlamentarikere fra begge sider av Atlanterhavet, skrevet under på et krav om stans av diskriminering av Israel i FN.

I den siste stortingsperioden har Ingjerd Schou fra Østfold vært en av Høyres representanter i Utenrikskomiteen på Stortinget. Hun ble gjenvalgt til fire nye år på Stortinget 13. september. Schou er den eneste norske politikeren som nylig har undertegnet et opprop i regi av den internasjonale gruppen av parlamentarikere Transatlantic Friends of Israel.

– Vi ber EUs medlemsland og andre demokratier bidra til å stanse den systematiske diskrimeringen av Israel i FN, skriver parlamentarikerne.

I 2020 ble det vedtatt 17 resolusjoner mot Israel i FNs generalforsamling. Til sammenligning vedtok FN bare seks resolusjoner mot alle andre land i verden. Les flere andre eksempler på diskrimineringen på MIFFs temaside Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig.

Parlamentarikerne skriver: «Når vi ser økende global antisemittisme, er den ustoppelige, uproporsjonale og rituelle fordømmelsen av verdens eneste jødiske stat i FN spesielt farlig og må ta slutt. Israel fortjener oppmerksomhet og granskning, slik som alle andre land. Men de fortjener også lik behandling, ikke mer, ikke mindre.»

Oppropet påpeker at dobbeltstandarden mot Israel også utgjør en fare for FN, ved at tilliten svekkes og støtten reduseres. Ved å bruke uforholdsmessig mye tid på Israel, flytter FN sine begrensede ressurser bort fra alvorlige internasjonale kriser.

Schou og de andre parlamentarikerne oppmuntrer til å stemme mot de anti-israelske resolusjonene i FNs generalforsamling og andre FN-organer, oppheve at Israel står som fast punkt på agendaen til FNs menneskerettighetsråd og stanse diskrimineringen av Israel i FN-komiteer.

Både Israel og FN kom ut av Holocausts aske, påpeker parlamentarikerne. «Det transatlantiske fellesskapet av demokratier har derfor en hellig forpliktelse til å sikre at FN-systemet ikke lenger blir misbrukt til hele tiden å demonisere den jødiske staten og, på den måten, ødelegge verdensorganisasjonen selv og den universelle verdier.»

Les mer på MIFFs temaside Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart