Klikk for å bli medlem nå!

Regjeringen har gitt en belønning til terror ved å anerkjenne fantasistaten «Palestina». Klikk her for å protestere! 

Israel og «Palestina» glimrer med sitt fravær i regjeringsplattformen

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. (Foto: Arbeiderpartiet, flickr)
Arbeiderpartiet og Senterpartiet presenterte 13. oktober sin nye regjeringsplattform.

Hurdalsplattformen (PDF) danner grunnlaget for den nye Arbeiderparti/Senterparti-regjeringen.

Under avsnittet om utenrikspolitikken heter det innledningsvis: «Hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk ligger fast, herunder sterk oppslutning om FN og folkeretten, medlemskapet i NATO, EØS-avtalen og at Norge ikke er medlem av EU. Regjeringen vil arbeide for å styrke det nordiske samarbeidet. Nordområdene er Norges viktigste strategiske interesseområde.»

Regjeringsplattformene til Erna Solbergs regjeringer har alle hatt referanser til Israel og konflikten med palestinerne, både i 2013, 2018 og 2019.

Granavolden-plattformen fra 2019 hadde følgende tre kulepunkter under avsnittet om utenrikspolitikk:

  • Legge til grunn en balansert holdning til Midtøsten-konflikten, aktivt støtte målet om Israel og Palestina som to stater innenfor sikre og internasjonalt anerkjente grenser, og støtte opp under demokratisk utvikling i Midtøsten.
  • Legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel. Regjeringen anser ikke boikott av Israel som et bidrag til dialog, forståelse og en fredelig utvikling i Midtøsten.
  • Markere en tydelig kritisk linje overfor alle former for antisemittisme og aktivt motarbeide økonomiske bidrag til terrorisme, inkludert fangelønn.

Under avsnittet om utvikling/ bistand, var følgende kulepunkt:

  • Ikke støtte organisasjoner som oppfordrer til vold eller som fremmer hatefulle ytringer, rasisme eller antisemittisme, herunder i de palestinske områdene.

I Hurdalsplattformen er verken Israel, Palestina, israelere, palestinere, Midtøsten eller antisemittisme nevnt.

Det er ikke spor av den mer radikale politikken som Arbeiderpartiet har gått til valg på, som for eksempel merking av varer fra bosetningene og krav til Israel om å avslutte okkupasjonen og oppheve blokaden av Gaza. Arbeiderpartiet har også varslet at de vil «sette i gang en prosess for anerkjennelse av Palestina som selvstendig stat». Ingen slike formuleringer har blitt del av regjeringsplattformen, og dette må tolkes som en seier for kreftene i Senterpartiet, men også i Arbeiderpartiet, som ønsker at hovedlinjene i utenrikspolitikken ligger fast og at Norge skal ha et vennskapelig forhold til Israel. Hvis man skulle ønske en ny linje, har det i hvert fall ikke vært så viktig at det ble forankret i plattformen.

Regjeringsplattformen må være et stort nederlag for Palestinakomiteen og deres allierte, som håpet at rødgrønn seier skulle gi snarlig anerkjennelse av «staten Palestina», slik Sveriges venstreorienterte regjering gjorde i 2014.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart