Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Statsadvokaten mener Mathesons antisemittiske tirade ikke var et brudd på § 185

Shaun Henrik Matheson. (Foto: NRK)
NRK og Shaun Henrik Matheson har innrømmet at det var antisemittisme, men Statsadvokaten mener at det ikke kan rammes av straffeloven § 185.

Tirsdag 2. februar 2021 kom NRKs programleder Shaun Henrik Matheson med en antisemittisk tirade på sitt radioprogram på NRK P13. Les tidslinje og oppsummering av hele saken her.

«Vi ber om at Shaun Henrik Matheson blir tiltalt for brudd på Straffeloven § 185. Matheson har forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig framsatte diskriminerende og hatefulle ytringer. Det er skjerpende at ytringene kom i en offentlig radiokanal, finansiert av våre skattepenger og at Matheson er en erfaren journalist med lang fartstid i NRK,» skrev MIFF til Oslo Politikammer 3. februar.

Bare noen uker senere konkluderte politiet med at tiraden ikke var straffbar, til tross for at NRK-ledelsen hadde innrømmet at den hadde «antisemittisk innhold».

MIFF valgte å klage henleggelsen inn til Statsadvokaten. Vi er svært bekymret over denne utviklingen hvor det ser ut til at påtalemyndigheten ikke mener at israelere og jøder har noen særlig beskyttelse i Straffeloven § 185, skrev MIFF.

Behandlingen hos Statsadvokaten har tatt lang tid. I mellomtiden har Matheson selv innrømmet at han sa «hårreisende, antisemittiske ting».

13. oktober mottok MIFF Statsadvokatens konklusjon. Jens Olav Sæther ved Oslo statsadvokatembeter skriver:

«Henvisingen til «Guds utvalgte folk» og uttalelsen om at «det nesten som jeg skulle ønske at vaksinen ikke virket» kan trekke i en retning av å tolke uttalelsen som rettet mot jødene som gruppe.

Til sistnevnte uttalelsen må det nevnes at den er trukket tilbake eller dempet ved at programlederen i neste setning sa «det går ikke an å si. Beklager, jeg skjønner det. Pokker også.»

På den annen side så fremstår det som et reelt tolkningsalternativ å forstå uttalelsene sett i sammenheng som en sterk kritikk av staten Israel og dens politikk. I samsvar med den såkalte forsiktighetsregelen som det henvises til i HR-2020-184-A avsnitt 30 som «innebærer at ingen skal risikere straffansvar for et meningsinnhold som ikke er uttrykkelig uttalt med mindre et slikt innhold med rimelig stor sikkerhet kan utledes av sammenhengen» er det min vurdering at uttalelsene fremsatt i 2. februar 2021 ikke rammes av straffeloven § 185.

Klagen tas etter dette ikke til følge og politiet bes underrette klagerne og anmeldte om avgjørelsen og at den ikke kan påklages, jf. straffeprosessloven § 59 a siste ledd.»

Les hele brevet fra Oslo statsadvokatembeter (PDF)


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart