Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Leksikon bruker anti-israelsk akademiker i samrøre med antisemitter til å skrive om MIFF

Store Norske Leksikon. (Skjermdump fra snl.no)
Hovedforfatteren av innlegget har en lang historie med sterke anti-israelske uttalelser og samrøre med noen av Norges mest kjente antisemitter.

Kan en akademiker som problematiserer «jødisk makt» skrive objektivt om en pro-israelsk organisasjon? Bør Store Norske Leksikon bruke en skribent som har vært i samrøre med en av Norges mest kjente antisemitter de siste to tiårene til å skrive om MIFF?

Vi oppdaget at Store norske leksikon (SNL) har en relativt ny oppføring om organisasjonen Med Israel for fred (MIFF). Ifølge oppslagsverket ble artikkelen på drøyt 300 ord første gang publisert 8. mars 2022.

Her er det ikke bare rene faktafeil, men hovedforfatteren av innlegget har en lang historie med sterke anti-israelske uttalelser og samrøre med noen av Norges mest kjente antisemitter.

Først faktasjekk

SNL skriver blant annet: «MIFF ønskjer at Israel skal vere ein stat med fulle demokratiske rettar for jødar, og med langt færre rettar for folk med palestinsk bakgrunn.»

Dette er feil. MIFF mener alle statsborgere i Israel skal ha fulle demokratiske rettigheter, slik de også har. Israels arabiske, drusiske, armenske og andre minoriteter har stemmerett og politisk frihet på linje med jøder. Israel har en demokratisk vedtatt lov som gir jøder fra andre land rett til å flytte inn i landet og få statsborgerskap, men det reduserer ikke rettighetene til landets minoriteter.

MIFF mener for øvrig at palestinerne som bor i områdene hvor palestinske selvstyremyndigheter har kontroll, bør få demokratiske rettigheter hos sine myndigheter. Dette blir de dessverre nektet av Hamas, som styrer diktatorisk på Gaza-stripen, og Fatah, som styrer diktatorisk på Vestbredden.

SNL skriver: «MIFF støttar utan synlege atterhald israelske militære aksjonar mot palestinarane eller mot naboland som Libanon eller Syria. Organisasjonen vert rekna som nokså ytterleggåande og vert kritisert for å tolke det meste av israelkritikk som antisemittisme.»

MIFF støtter den jødiske statens rett til å forsvare seg mot fiender som åpent tar til orde for utslettelse. MIFF tar ikke stilling for og imot militære aksjoner, men formidler hovedsynspunktene i den israelske befolkningen. Når Israel forsvarer seg mot angrep, har dette også normalt betydelig støtte i minoritetsbefolkningene.  

Hvem er det som regner MIFF som ytterliggående? Hvem er det som kritiserer MIFF for å tolke det meste av Israel-kritikk som antisemittisme? MIFF tolker ikke det meste av Israel-kritikk som antisemittisme. Det er bare når kritikken blir demoniserende, delegitimerende eller bygger på dobbeltstandard at det kan være grunnlag for å påpeke at kritikken kan ha antisemittisk effekt. MIFF ligger her helt på linje med arbeidsdefinisjonen for antisemittisme vedtatt av IHRA, og som Norge har støttet. MIFF har gode svar på masse av den vanlige kritikken av Israel, som for eksempel har kommet i FNs menneskerettighetsråd.

Hvem er Roar Madsen?

Det er Roar Madsen, førsteamanuensis i samfunnsfag (historie) ved NTNU, som har skrevet artikkelen om MIFF på SNL. Ifølge hans egen nettside hos NTNU skrev han en artikkel om MIFF for Allkunne (oppslagsverk på nynorsk) i 2020, men fra 2021 har SNL overtatt deler av dette innholdet og Allkunne ble avvikla. Hos SNL er Madsen oppgitt som «fagansvarlig», et betalt tillitsverv.

I 2005 sendte Madsen e-post til redaksjonen av Målmannen, etter at nynorskbladet hadde tatt inn et innlegg fra en norsk-israelsk skribent. «Stinkande sionistinnlegg», skrev Madsen, ifølge Olav Torheim (PDF). «Du skyner sikkert at eg ikkje nett fell i stavar av gleda yver at folk leflar med etnokrat-rasistane i Israel. Til all lukka er det færre høgreekstremistar av det slaget i Noreg no enn det var for nokre tiår sidan,» skrev Madsen.

I 2022 var Madsen med på å skrive et innlegg i forsvar for Hans Olav Brendberg, i anledning sistnevntes foredrag «Den jødiske lobbyen – frå borgarrettar til etnokrati». Brendberg blir omtalt av Madsen og de andre som «en av de mest kunnskapsrike om temaet i Norge». De nevner ikke at det i 2004 var en eksklusjonsprosess på gang for Brendberg i Rød Valgallianse (forløperen til partiet Rødt) for antisemittisme. «Hadde han ikke meldt seg ut, ville han blitt ekskludert,» skrev partiet så sent som april 2019. Mens Rød Valgallianse i 2004 var opptatt med å avvise Brendbergs antisemittisme, brukte Madsen tid på å forsvare ham i Klassekampen.

Da Rødt uttalte seg i 2019, var det etter at venner av Brendberg, deriblant Madsen, hadde sendt et åpent brev til Rødt-leder Bjørnar Moxnes hvor de ba om å fjerne stemplingen som antisemitt. En av underskriverne på oppropet var lederen for det nynazistiske partiet Alliansen. «Hvis du signerer et opprop som handler om antisemittisme, og folk som Hans Jørgen Lysglimt Johansen plutselig er på samme liste som deg, må du tenke grundig gjennom hva du har blitt med på,» skrev Rødts partisekretær Benedikte Pryneid Hansen.  

Madsens forsvar for Brendberg kommer blant annet etter at Brendberg i 2017 erklærte seg enig med flere av Lysglimts antisemittiske uttalelser, blant annet at «jødisk makt» i USA er «heilt vilt». «Dette har han [Lysglimt] heilt rett i – og difor fortener utspelet hans støtte,» skrev Brendberg. Det nynazistiske partiet Alliansen kvitterte med å dele Brendbergs innlegg på Facebook og kommenterte: «Takk til Hans Olav Brendberg for alltid god og etterrettelig informasjon.»

Roar Madsen har også skrevet et innlegg om Palestinakomiteen på SNL. Til forskjell for artikkelen om MIFF, er artikkelen om Palestinakomiteen helt ukritisk. Like etter at Madsen har nevnt at «Palestinakomiteen er uenig i at Israel skal være en jødisk stat» skriver han at Palestinakomiteen «tar avstand fra all rasisme». Ingenting er nevnt om alle som mener Palestinakomiteen er «nokså ytterliggående» eller at 8 av 10 norske jøder mener Palestinakomiteen bidrar til antisemittisme.

MIFF kommer til å kontakte Store Norske Leksikon om denne saken. Skriv din mening i kommentarfeltet under.

MIFFs journalist Bjarte Bjellås bidro til denne artikkelen.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart