Klikk for å bli medlem nå!

Regjeringen har gitt en belønning til terror ved å anerkjenne fantasistaten «Palestina». Klikk her for å protestere! 

Conrad Myrlands tale på Oslo Symposium

Conrad Myrland, daglig leder i MIFF, taler på Oslo Symposium 22. april 2023. (Foto: Privat)
Det beste bidraget norske medier kunne gitt til å bekjempe jødehat ville være å dekke Israel slik man dekker andre land, sa Conrad Myrland på Oslo Symposium i helgen.

I helgen arrangerte den kristne ukeavisen Norge IDAG en konferanse i Oslo. MIFF var invitert sammen med andre partier, organisasjoner og medier til å tale. Her er Conrad Myrlands tale. Framført tale avvek ikke vesentlig fra dette forhåndsskrevne manuset.

Shalom! Er det noen venner av Israel her? Er det noen som er Med Israel for fred?

Jeg har lekt meg litt med regnearket, og anslår at bare dere her i salen har sett på NRK flere millioner timer.  

Når du gir noen flere millioner timer, gir du dem mye makt. For ikke å bli overmannet fullstendig, trenger du da også annen input. Og det skal du få nå. Det kan du få løpende hvis du følger Med Israel for fred på miff.no og i sosiale medier.

Vi er samlet i formiddag under overskriften: «Makt, myter og media.» Hvordan mediene har makt til å forme befolkningens holdninger blir svært tydelig når det gjelder Israel.

Vi vet at to tredeler av Europas jødiske befolkning ble utryddet i et industrielt massemord under andre verdenskrig. Vi vet at den palestinske befolkningen har økt raskere enn nesten noen annen befolkningsgruppe i hele etterkrigstiden. Den årlige veksten skjøt for øvrig fart for alvor etter at de kom under israelsk kontroll i 1967. FN-tall forteller oss at palestinernes levekår ligger på nivå med naboene i Jordan og Egypt.

Likevel sier 33 prosent av det norske folk seg helt eller nokså enig i at «Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under andre verdenskrig». 33 prosent sier det er umulig å svare på. Bare 1 av 3 har kunnskap nok om det som skjer i Midtøsten og/ eller det som skjedde under andre verdenskrig til å ta avstand fra denne myten.

Anklagen om at Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under andre verdenskrig er ikke bare løgnaktig, den er livsfarlig. For i fjorårets undersøkelse fra HL-senteret sa 10 prosent av den norske befolkningen at «trakassering og vold rettet mot jøder kan forsvares når en tenker på hvordan Israel behandler palestinerne». I den norske muslimske befolkningen er støtten 17 prosent. Når man sprer et falskt bilde av Israel øker man med andre ord sannsynligheten for trakassering og vold mot norske jøder betydelig.

I Europa og Norge er det mange som klør etter en unnskyldning til å hate jøder samtidig som de insisterer på ikke å bli kalt antisemitter. Den merkelappen vil de på død og liv unngå, men når medier, LO og biskoper gir dem grønt lys, omfavner de gjerne sjansen til å boikotte og hate Israel – verdens eneste jødiske stat.

De siste årene har vi sett flere eksempler på hvordan sterkt intensivert anti-israelsk mediedekning har ført til klare antisemittiske uttrykk.

I 2006 ble Israel demonisert under Den andre Libanon-krigen. «Staten Israel i sin nåværende form er historie,» skrev Jostein Gaarder i Aftenposten. Måneden etter ble synagogen i Oslo angrepet med skytevåpen.

I 2009 ble Israel demonisert under Gaza-krigen. «Vi vasser i død og blod,» skrev Mads Gilbert, og norske medier klistret hans sovjetisk-inspirerte antisionisme opp på sine forsider og ga det sine største sendeflater. Bare dager senere ble det løftet et banner med jihadistisk massakretrussel mot jøder utenfor Stortinget. Fredelige Israel-venner ble angrepet og det ble gjort ødeleggelser for titalls millioner kroner i anti-jødiske opptøyer.

I januar 2021 kastet norske medier seg på palestinske myndigheters kampanje for å sverte Israel i forbindelse med koronavaksinering. Dekningen ble så ensidig og mangelfull at denne gang var det en av NRKs egne programledere som plumpet ut med antisemittisme. «Det er nesten som jeg skulle ønske at vaksinen ikke virket i Israel,» sa Shaun Henrik Matheson.

Så hvilke teknikker blir brukt av mediene for å skape et falskt bilde av Israel?

1. Konflikter hvor Israel er involvert blir dekket ekstremt mye mer enn andre konflikter som krever mange ganger flere menneskeliv.

2. Israels forsvarskamp blir ikke sammenlignet med andre lands krigføring.

Israel følger reglene for krigføring godt over gjennomsnittlig, også bedre enn NATO-land, men det kommer ikke fram. 

3. Palestinske flyktninger blir nevnt ustanselig, selv om det har gått 75 år siden arabisk side tapte i forsøket på å utrydde den jødiske staten i 1948.

Men jødiske flyktninger fra arabiske land blir så godt som aldri nevnt, selv om de var flere enn de palestinske.

4. Levekårene til palestinerne blir ikke sammenlignet med arabiske naboland.

5. Folkeretten blir manipulert til kun å ramme den jødiske staten, og Israels rettigheter blir nesten aldri nevnt.

Israel blir holdt til en påstått internasjonal folkerettslig standard som ikke gjøres gjeldende for noen andre.

Disse teknikkene er også svært utbredt i norske skolebøker. I tillegg gjør skolebøkene, NRK, nyhetsbyrået NTB og andre medier hele tiden små og store feil.

Vi startet med å påpeke at dere har sett på NRK flere millioner timer. Er dere fornøyd med hvordan de har dekket Israel? Kjenner dere den jødiske staten igjen, slik den blir dekket av NRK og NTB? Kan du med god samvittighet se på NRKs versjon av Israel og si at du er en god venn av Israel?

Nei, men du er en god Israel-venn fordi du vet mer. Du vet at Israel er noe annet og noe mer enn det bildet som NRK, NTB, KFUK-KFUM, Kirkens Nødhjelp, LO og Den norske kirke tegner av landet.

Bare ytterst sjeldent gir NRKs utenriksredaksjon dere valuta for NRK-skatten. Hva NRK Dagsrevyen kunne melde 28. februar 2021 var så uvanlig at de selv forstod at det burde innledes med en advarsel: «Når vi i media rapporterer om forholdet mellom jøder og arabere, så handler det svært ofte om konflikt. Den neste reportasjen vil derfor kanskje overraske litt,» sa NRKs programleder Rima Iraki.

«Jeg tror kanskje det,» smilte programleder Atle Bjurstrøm. «Det pågår en historisk omveltning i Midtøsten,» fortsatte han.

I en lang reportasje fortsatte NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal å fortelle om det gode vennskapet som har utviklet seg mellom Emiratene og Israel. Da Abraham-avtalene kom høsten 2020, normaliseringsavtaler med Emiratene, Bahrain, Sudan og Marokko, ble de stort sett ignorert av norske medier. Men nå, fem måneder senere, klarte NRK å lage et syv minutters innslag i Dagsrevyen relatert til Israel uten en eneste negativ bisetning. Det må ha vært ny rekord med veldig god margin.

Ja, her gjorde NRK seg fortjent litt applaus.

Men hvis de ville, kunne NRK ha laget slike positive innslag om Israel mye oftere. Det er rikelig materiale å ta av. De kunne fortalt om gode samarbeidsprosjekter med palestinere på grasrotnivå. De kunne fortalt hvordan israelsk teknologi gir et enormt positivt bidrag til verden. De kunne minnet om at Israel reddet verden fra at Saddam Hussein og Bashar Assad fikk atomvåpen. De kunne påpekt at Irans ekstreme ayatollaher ville ha hatt atomvåpen for flere år siden dersom ikke Israel bevisst hadde gått inn for å sabotere prosjektet.

I stedet velger NRK og NTB alt for ofte å gjøre seg til ukritisk mikrofonstativ for anti-vestlige palestinske ledere som kjemper for Israels ødeleggelse. Det er en stor skam.

Det beste bidraget norske medier kunne gitt til å bekjempe jødehat ville være å dekke Israel slik man dekker andre land. Norske medier som ønsker å bekjempe antisemittisme har ingen troverdighet dersom de ikke samtidig arbeider for en rettferdig dekning. Derfor må vi få en rettferdig Israel-dekning nå!

For én måned siden kom World Happiness Report for 2023. I rangeringen blir deltakerne utfordret til å rangere sin livsopplevelse på en skala fra 0 (verst tenkelig liv) til 10 (best tenkelig liv). Finland kom på førsteplass, etterfulgt av dansker og islendinger. Og dere vet vel hvem som kom på fjerdeplass?

Israelerne!

World Happiness Report måler også hvor stor ulikheten er i lykkerapportering mellom den øvre og nedre halvdelen av befolkningen. Også her er Israels resultat oppsiktsvekkende bra. Israel blir rangert på 7. plass i verden i «lykke-likhet». Det vil si at lykkeopplevelsen også i stor grad innbefatter minoriteter i Israel, som muslimer, kristne, drusere og andre.

Så vil noen innvende at disse tallene ble hentet inn i fjor, før indre politisk uro grep Israel denne vinteren. Mange israelere er dypt bekymret for regjeringens rettsreformer. De frykter et flertallsstyre som ikke gir tilstrekkelig beskyttelse til minoriteter. Høyrepartiene på sin side, er bekymret for at deres politikk blir obstruert av en høyesterett som de ser på som venstreorientert og et selvsupplerende råd. For øyeblikket pågår det forhandlinger, og reformene kommer tidligst på agendaen igjen ut på sommeren.

Heldigvis skal vi ikke løse Israels utfordringer her fra Oslo. Men vi kan håpe og tro på at det som egentlig er gamle problemer, men som nå er blitt akutte kriser, vil framtvinge gode løsninger. Og la det være helt klart: Ingenting av det som har skjedd de siste ukene overskygger den enorme suksessen Israel har vært de siste 75 årene. Med en innvandrerbefolkning som stort sett kommer fra muslimske og kommunistiske diktaturer, har Israel blitt bevart som et fritt demokrati selv når de gjentatte ganger er blitt tvunget til å forsvare seg.

Og Israels enorme betydning for jødisk liv vil bare fortsette å bli mer og mer tydelig. La meg gi deg tallene som beviser det.

I dag er det omkring 15 millioner jøder i verden, og drøyt 7 millioner av dem bor i Israel.

Dersom det ikke hadde vært noe Holocaust, og Israel hadde blitt etablert, ville det i dag vært 36 millioner jøder i verden.

Dersom det hadde vært et Holocaust, og staten Israel ikke hadde blitt etablert, ville det i dag bare vært 6-7 millioner jøder.

Ifølge den israelske futuristen David Passig vil antallet jøder i Israel øke til 20 millioner i år 2100, mens antallet jøder i resten av verden vil synke ned til bare 4 millioner. Antisemitter forstår hvilken enorm positiv betydning Israel har hatt for jødisk liv, og derfor er antisemitter også antisionister.

Gjenoppbyggingen av det som gikk tapt i Holocaust pågår fortsatt. Israel ble lyset i enden av tunnelen etter det jødiske folkets største tragedie. Det vil den jødiske staten fortsette å være også etter at dagens regjering, høyesterett og kriser er historie. Jostein Gaarder tok feil for 17 år siden, Israel er ikke historie, og vil ikke bli det. Israel er det jødiske folkets framtidshåp.

Nei, Israels tid er på ingen måte ute! Men det er taletiden min. Takk at du gjenkjenner den urettferdige Israel-dekningen når du ser den! Takk for at du gir makt til medier og organisasjoner som ønsker Israel det beste! Takk for at du er Med Israel for fred!

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart