Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Hamas blir hvitvasket i Store Norske Leksikon av tidligere Palestina-aktivist

Hamas-lederen Osama Hamdan på NRK Dagsrevyen 16. november 2023.
Hamas åpner ikke for en tostatsløsning når de holder fast på at Israel skal bort og 7 millioner palestinere skal ha rett til å flytte inn i den jødiske staten.

I april publiserte MIFF artikkelen Nei, VG og Store Norske Leksikon – Hamas åpner IKKE for en tostatsløsning. Da vi spurte VGs journalist Kyrre Lien om hvilket punkt i 2017-dokumentet til Hamas som åpner opp for en tostatsløsning, henviste han til Store Norske Leksikon og deres «fagforfattere med spisskompetanse på feltet».

Hos Store Norske Leksikon er det Erik Skare, forsker ved Universitetet i Oslo, som står som forfatter av artikkelen om Hamas sitt program. Som vi påpekte i april har Skare bakgrunn som aktiv i Palestinakomiteen, organisasjonen som omtalte den brutale Hamas-massakren som «frigjørelse». Det er mer å si om Skare – han har bakgrunn fra den ytterste venstresiden, og omtalte i 2009 seg selv som «revolusjonær ungdom». Han har vært solidaritetsarbeider for Palestinakomiteen. I 2013 skrev han en bok som oppfordret til boikott av Israel.

En 13 år gammel omtale av Skare lyder: «Erik Skare er redaktør for Radikal Front og er aktiv i Rødt og Palestinakomiteen. Han har de siste årene reist mye rundt i Midtøsten som er en hjertesak, og studerer nå arabisk. Han skriver i tillegg artikler som populariserer og forenkler politisk økonomi og marxisme. Erik har fått publisert artikler i en rekke aviser og magasiner som Klassekampen, Ny Tid, Perspektiv, Revolusjon, Rødt – marxistisk tidsskrift m.m.»

I dag er Erik Skares venstreekstreme fortid borte fra hans private nettside og den offisielle nettsiden til UiO.

Hva SNL skriver om Hamas

Hva skriver Skare om Hamas sine mål hos Store Norske Leksikon? Det er to relevante avsnitt:

SNL: «2017-programmet gjorde det tydelig at Hamas ikke anerkjenner Staten Israels legitimitet, men anerkjenner Israel som en realitet som de må forholde seg til. På den ene siden slår Hamas fast at målet er en frigjøring av Palestina (§1) som bevegelsen definerer seg som «fra Jordans elv i øst til Middelhavet i vest og fra Ras al-Naqura i nord til Umm al-Rashrash i sør». På den andre siden åpner Hamas opp for en tostatsløsning ved å erklære at det er en del av en palestinsk nasjonal konsensus.»

SNL: «Hamas’ logo har et kart (øverst) over området som i dag omfatter både Israel og Palestina. I prinsipprogrammet står det blant annet at Palestina strekker seg fra elven Jordan i øst til Middelhavet i vest og fra Ras-al-Naqourah (grensa til Libanon) i nord til Umm al-Rashrash (Eilat) i sør. Samtidig åpner Hamas opp for en tostatsløsning ved å erklære at det er en del av en palestinsk nasjonal konsensus.»

(MIFFs understrekninger.)

Faktasjekk på Store Norske Leksikon

Formuleringen i 2017-dokumentet til Hamas lyder slik i sin engelske versjon:

«Hamas believes that no part of the land of Palestine shall be compromised or conceded, irrespective of the causes, the circumstances and the pressures and no matter how long the occupation lasts. Hamas rejects any alternative to the full and complete liberation of Palestine, from the river to the sea. However, without compromising its rejection of the Zionist entity and without relinquishing any Palestinian rights, Hamas considers the establishment of a fully sovereign and independent Palestinian state, with Jerusalem as its capital along the lines of the 4th of June 1967, with the return of the refugees and the displaced to their homes from which they were expelled, to be a formula of national consensus.»

Den tidligere Palestina-aktivisten får ikke fram i Store Norske Leksikon at Hamas sin åpning for en tostatsløsning er betinget av at dette ikke er en varig løsning, og at organisasjonen ikke vil gjøre kompromisser når det gjelder at Israel skal bort. Samtidig med åpning for en palestinsk stat, krever Hamas «rett til retur» for over 7 millioner etterkommere av palestinske flyktninger, noe som også vil bety at Israel forsvinner som en jødisk stat.

Når forskeren selv har oversatt Hamas-dokumentets artikkel 20, blir det noenlunde korrekt:

«Vi gir ikke opp en eneste del av palestinsk land uansett grunn, omstendigheter og press, uansett hvor lenge okkupasjonen varer. Hamas avviser totalt alle alternativer til en komplett frigjøring av Palestina fra dens elv til dens hav. Uten å anerkjenne den sionistiske enheten eller fraskrive Palestinas rettigheter, vurderer Hamas opprettelsen av en selvstendig og fullstendig palestinsk stat med full suverenitet basert på grensene fra 4. juni 1967 med Jerusalem som hovedstad og retur for flyktningene og de internt fordrevne til hjemmene sine som de har blitt kastet ut av. Det er det en nasjonal, felles konsensus for.»

9. april tok MIFF kontakt med spørsmål til Skare: Har du sett noen Hamas-ledere som tolker paragraf 20 i retning av at Hamas «åpner opp for en tostatsløsning», slik du tolker artikkel 20?

Etter dette fulgte en maildialog som vi gjengir her:

Erik Skare:

Viser til uttalelser og rapporter fra, for eksempel:

*    Ahmed Yousef:
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2009/07/30/acceptance-versus-recognition
*   Ismail Abu Shanab i: Jeroen Gunning, “Peace with Hamas? The Transforming Potential of Political Participation”. International Affairs 80.2 (2004), s. 250.
 *   Siste rapporter fra Qatar jf. israelske Jerusalem Post: https://www.jpost.com/israel-hamas-war/article-786737

Conrad Myrland, MIFF:

Finner det underlig, når jeg spør om tolkninger av en kilde fra 2017, at du kommer med referanser fra 2004 og 2009? Derfor spør jeg igjen: Har du sett noen Hamas-ledere som tolker paragraf 20 i retning av at Hamas «åpner opp for en tostatsløsning», slik du tolker artikkel 20?
Jeg ser ikke noe i JPost-artikkelen som indikerer at Hamas viser vilje til å akseptere å leve side om side med Israel i en tostatsløsning, her gjengis bare anonyme kilder på at de kan være villig til å inngå i PLO og midlertidig være del av en palestinsk stat på Vestbredden og Gaza, men uten å gi opp målet om å frigjøre hele Palestina.
Ber deg rette opp dette, så jeg slipper å ta det opp med ledelsen i Store Norske Leksikon. Feilen din sprer seg til VG og andre: https://miff.no/mediedekningen/2024/04/09nei-vg-og-store-norske-leksikon-hamas-apner-ikke-for-en-tostatslosning.htm

Erik Skare:

Beklager, jeg leste e-posten din litt for raskt.

Her har du Hamas-leder Ismail Haniyeh som i 2023 ber om våpenhvile og tostatsløsning: https://www.timesofisrael.com/as-idf-advances-in-gaza-hamas-chief-haniyeh-claims-to-seek-political-negotiations/amp/

Når det gjelder Hamas’ charteret fra 2017 må du gjerne ta kontakt med ledelsen av SNL og jeg har lagt ved min ansvarlige redaktør i kopi . Jeg står hundre prosent inne for artikkelen hos SNL. Den gjør det helt tydelig at Hamas ikke anerkjenner Israel sin legitimitet. Samtidig referer jeg til den delen av programmet som er relevant når jeg skriver at Hamas åpner opp for en tostatsløsning («[…] å erklære at det er en del av en palestinsk nasjonal konsensus.»). Helt i starten gjør artikkelen det klart at dette ikke betyr at Hamas har moderert seg selv, men at den opererer med et mer fleksibelt program.

Conrad Myrland, MIFF:

Jeg leser hva Haniyeh sa i november, men heller ikke her kommer det noen signaler om at Hamas er beredt til å gi opp målet om å frigjøre hele Palestina. Så lenge du ikke finner uttalelser som støtter dette, og når det samtidig finnes en mengde uttalelser fra Hamas-ledere som sier det motsatte, er din artikkel om Hamas-programmet på SNL misvisende. Den største feilen er at du ikke tar med betingelsen som Hamas oppgir i paragraf 20: «Uten å anerkjenne den sionistiske enheten eller fraskrive Palestinas rettigheter».
Jeg vil be SNL korrigere dette snarest mulig, begge steder det hevdes at Hamas åpner opp for en tostatsløsning.

Erik Skare:

Jeg har forståelse for, og respekterer, at du som leder for en interesseorganisasjon som arbeider for én part i konflikten er uenig i analysen. Jeg står likevel for det som er skrevet i artikkelen gitt mine argumenter nedenfor og, videre, at den er forankret i forskningslitteraturen på feltet.

Conrad Myrland, MIFF:

Du er ikke redd for at din bakgrunn fra en interesseorganisasjon farger din egen analyse, og gjør at SNL må være ekstra varsom for å få fram ulike tolkningsalternativer og synspunkter?

Erik Skare:

Jeg er ikke medlem av noe parti eller interesseorganisasjon og har ikke vært det på snart ti år. Som jeg har nevnt i diskusjonen under er det nettopp ulike tolkningsalternativer som fremheves i artikkelen når det på den ene siden gjøres helt klart at Hamas ikke anerkjenner Israels legitimitet og at de arbeider for det de omtaler som full frigjøring av Palestina fra Jordanelva i øst til Middelhavet i vest, og fra Ra’s al-Naqura i nord til Umm al-Rashrash i sør, jf §1, samtidig som bevegelsen åpner opp for en tostatsløsning ved å erklære at den er en del av en palestinsk nasjonal konsensus, §20. Det du i praksis ber om er ikke ulike tolkningsalternativer (som allerede er der), men fjerning av én spesifikk tolkning slik at det bare er den andre som står igjen. 

Conrad Myrland, MIFF:

Jeg ber deg ikke fjerne noe, men ber deg legge til betingelsen som Hamas selv oppgir i paragraf 20. Hvis det for dem skal være aktuelt å gå med på en «palestinsk nasjonal konsensus» om tostatsløsning, så er det «uten å anerkjenne den sionistiske enheten eller fraskrive Palestinas rettigheter.»

Dette kan jeg ikke se kommer fram i din tekst.

Erik Skare:

Det er helt åpenbart gitt at setningen om anerkjennelse av Israels legitimitet er rett før setningen om palestinsk nasjonal konsensus. Jeg tar som tekstforfatter utgangspunkt i at leseren leser dette som, og forstår at dette er, en sammenhengende tekst og ikke en rekke løsrevne setninger uten tilknytning eller kobling til hverandre. Det er ikke en gang snakk om to deler i samme tekst, men to etterfølgende setninger i ett og samme avsnitt. Jeg anser derfor denne saken som avsluttet og oppfordrer deg på det aller sterkeste til å ta kontakt med SNL-ledelsen.

Åsmund Gram Dokka, redaktør for Store Norske Leksikon, har fått kopi av mailvekslingen, men framstillingen har ikke blitt rettet opp.

Oppsummering

Artikkel 20 i Hamas-dokumentet fra 2017 gjør det klart at Hamas aldri vil gjøre kompromisser der de må godta at Israel (den sionistiske enheten) skal bestå. Selv om de skulle midlertidig godta opprettelse av en palestinsk stat på Vestbredden og Gaza, vil de fortsatt avvise Israel. For å godta en palestinsk stat på Vestbredden og Gaza stiller de også som krav at etterkommerne av palestinske flyktninger skal ha rett til å vende tilbake, noe som vil bety at jødene kommer i mindretall i sin egen stat. Da blir det ikke en løsning med to stater – én jødisk og én arabisk – slik verdenssamfunnet har forstått en «tostatsløsning» siden 1947, men to arabiske stater. Derfor blir det feil å hevde, slik Store Norske Leksikon gjør to ganger, at Hamas åpner opp for en tostatsløsning. Forsker Erik Skare har ikke lagt fram noen overbevisende uttalelser fra Hamas-ledere som bekrefter hans omskrivning. Store Norske Leksikon må rette opp feilen før den sprer seg videre.

Sannheten om Hamas sin holdning til Israel kom fram da NRK intervjuet Hamas-lederen Osama Hamdan i november 2023: «Det var aldri, og det vil aldri finnes, noe Israel.»

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart