Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

De sosiale aksjonene i Israel

Israel har sett store sosiale protestaksjoner i sommer. Første helg i august nådde disse en foreløpig topp da noen hundre tusen israelere tok ut i gatene.

I mars begynte legene med aksjoner rundt omkring på sykehus og andre helseinstitusjoner. Noen dager og noen steder gjennomførte de bare behandling der hvor det var fare for livet til pasientene. Andre ganger hadde de sabbats-vakter, noen ganger enda mindre, på hverdager. Av og til var også sykepleierne med på aksjonene.

Legenes krav var ganske omfattende. Det har vært snakk om økt lønn, til dels sterk økning i lønna. Det har også vært snakk om bedre bemanning på avdelingene. Legene sier at hvis de ikke får kravene innfridd, vil helsevesenet i Israel bli ødelagt.

I nyhetene har det stadig vært meldt om forhandlinger. Noen ganger har det vært meldt om framgang i forhandlingene, men så låste det seg, og alt måtte begynne på nytt. For noen dager siden begynte legenes forhandlingsleder på en sultestreik. Det førte etter hvert til forhandlinger med finansminister Yuval Steinitz (Likud). Disse forhandlingene gav såpass stor framgang at sultestreiken kunne avblåses.

Dersom ikke en ordentlig avtale er på plass i begynnelsen av september, vil et stort antall leger si opp jobbene sine. Der står saken når denne avisen blir avsluttet.

Teltleirer
Midt i juli ble det opprettet teltleirer, først i Tel Aviv. Det var studenter som protesterte mot at husleiene har steget meget sterkt i Israel. De forlangte rimelige studentboliger. Ganske snart sluttet andre seg til dem. Det er ikke bare studentboliger som har steget enormt i pris i Israel. Det er en lignende situasjon som i Norge: Det bygges for lite, og dermed presses prisene i været.

En grunn til boligmangelen er for øvrig at ikke mindre enn 80.000 boliger i Israel står tomme det meste av året. Det er jøder og andre som bor i utlandet, men som vil ha en leilighet i Israel til ferier og som noe å flytte til hvis situasjonen blir for brennbar der de bor nå.

Cottage cheese
Allerede tidligere hadde det vært en boikottaksjon i gang. Cottage cheese (hytteost, «en type mager, løs ferskost med mild, litt syrlig smak») er meget populær i Israel. Da noen merket at prisen på denne osten hadde steget mye, ble det en facebook-aksjon hvor man organiserte en boikott av denne osten inntil prisen ble satt ned. Kravet gjaldt også andre meieri- og jordbruksprodukter. Denne aksjonen samarbeidet etter hvert med teltaksjonen.

Mange andre kom inn i bildet. Det ble en aksjon mot høy pris på barnevogner. En aksjon mot dyre barnehager. En aksjon mot høye drivstoff-priser førte til at avgifter ble redusert og prisen gikk ned. Men drosjesjåførene aksjonerte etterpå fordi avgiften på diesel ikke ble kuttet. Og mange andre saker. Felles for det meste er at kravene innebærer en stor økning i statlige bevilgninger.

6. august var det en kjempeaksjon i Tel Aviv. Ifølge israelske aviser noen timer etterpå deltok minst 250.000 mennesker i Tel Aviv og kanskje 30.000 i resten av landet. Men statsminister Netanyahus tilhengere hevder at disse tallene er betydelig overdrevne.

Politikk
Israels mektige «LO», Histadrut, har etter hvert sluttet seg til aksjonene. Likeså lærerorganisasjoner. Partiene på venstresiden har også hengt seg på.
Man kan høre og lese uttalelser som at Israel «har mistet medlidenheten og er blitt et kapitalistisk land». Netanyahu har stor tro på privatisering på de fleste felter. Og det protesterer demonstrantene sterkt imot.

Demonstrantene kaller seg «folket», som regjeringen må lytte til. Noen vil nok si at dette argumentet passer bedre i land med selvutnevnte herskere. I Israel styrer folket i form av frie valg.

Sentrumspartiet Kadima (som Sharon i sin tid dannet) forsøker å utnytte protestbølgen. Problemet for dem er bare at mye av den politikken demonstrantene kritiserer Netanyahu for, ble innført under den forrige regjeringen, som var ledet av nettopp Kadima (Ehud Olmert var statsminister og nåværende Kadima-leder Tzipi Livni var utenriksminister).

Meningsmåling
Ifølge professor Avraham Diskin, som ble intervjuet på IBAs engelske sending 4. august, viser meningsmålinger at dagens regjeringskoalisjon beholder flertallet. Men på venstresiden skjer det en bevegelse bort fra sentrumspartiet Kadima og mot partier lenger til venstre (Arbeiderpartiet og Meretz). Det er for tidlig å si noe om hvordan oppslutningen vil utvikle seg på lang sikt.

Altfor omfattende krav
Hver for seg kunne de ulike kravene som stilles kanskje la seg gjennomføre, helt eller delvis. Men kravlista er nå blitt så omfattende at ingen regjering, uansett standpunkt, ville ha noen mulighet til å innfri slike krav på en økonomisk forsvarlig måte.

Mislykket privatisering
Vi kjenner det her fra Norge også: Systemet er lagt opp til at markedet skal styre boligmarkedet (og elektrisitetsmarkedet). Men når forsyningene er underlagt konsesjoner og løyver som fører til knapphet, fungerer markedet dårlig, og prisene går i været.

På noen felter har det vært lignende forhold i Israel, ser det ut for. Konkurransen har ikke fungert, og noen næringslivstopper har gjort altfor store penger på bekostning av kundene.

Tiltak fra regjeringen
I det nevnte intervjuet med professor Diskin understreker han at statsminister Netanyahu har flertallet bak seg i Knesset og er demokratisk valgt. Han kan gjennomføre noen av kravene, men han må gjøre det «på sin måte».

Netanyahu har nedsatt en komite som skal drøfte sakene med representanter for demonstrantene og se hva som er mulig å gjøre innenfor de aktuelle budsjettrammene. Flere ministre er med i gruppen. Også sjefen for Israels Bank, Stanley Fischer, skal spille en rolle. Han har meget stor tillit i Israel etter å ha loset landet nesten uskadd gjennom finanskrisen.

Man skal forsøke å rette på noen av de skeivhetene som er, først og fremst på boligmarkedet. Men det er jo ikke mulig å framskaffe titusener av nye boliger på kort sikt.

Det var snakk om at Knesset skulle droppe ferien for å arbeide med sakene. Men det ble det ingenting av. Nå har Knesset ferie til oktober.

 

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart