Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

PA tatt inn i fem FN-avtaler

PA-leder Mahmoud Abbas leverer søknad om fullt FN-medlemskap til FNs generalsekretær Ban ki-Moon i 2011. Fra november 2012 har "Palestina" hatt observatørstatus. (Foto: FN / Flickr.com.)
PA-leder Mahmoud Abbas leverer søknad om fullt FN-medlemskap til FNs generalsekretær Ban ki-Moon i 2011. Fra november 2012 har "Palestina" hatt observatørstatus. (Foto: FN / Flickr.com.)
De palestinske selvstyremyndighetene ble fredag offisielt anerkjent som delaktige i fem av FNs internasjonale avtaler.

Dermed er fem søknader innvilget og trådt i kraft, av de om lag 15 søknadene til internasjonale organisasjoner og konvensjoner som ble underskrevet av Abbas 1. april.

De fem internasjonale avtalene det er snakk om denne gangen, handler ifølge FN om forbud mot tortur og rasediskriminering, og beskyttelse av rettighetene til kvinner, barn og funksjonshemmede.

7. mai trer enda en avtale i kraft. Da blir palestinerne omfattet av en konvensjon om beskyttelse av barn i konfliktsoner, en tilleggsprotokoll til barnekonvensjonen.

2. juli trer to avtaler til i kraft, som gjelder sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Dette melder Times of Israel.

De palestinske selvstyremyndighetene er allerede tatt opp i Geneve-konvensjonene, som omhandler regler for krigføring og humanitære operasjoner i konfliktområder.

Blant de gjenstående søknadene som Abbas har sendt, er Wien-konvensjonen om diplomatiske relasjoner og en antikorrupsjonsavtale.

Det er PAs observatørstatur i FN, som de har hatt siden november 2012, som gjør det mulig for dem å søke om å bli tatt med i internasjonale organisasjoner, konvensjoner og avtaler.

Pressetalsmannen for FNs menneskerettskontor roser palestinerne for å ha tatt viktige skritt i retning av å fremme og beskytte menneskerettighetene i ”Palestina”.

Hver av søknadene 1. april utgjorde imidlertid et brudd på de avtalte vilkårene for fredsforhandlinger med Israel, da PA hadde forpliktet seg til ikke å ta ensidige skritt i retning av statsdannelse så lenge det pågikk forhandlinger.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart