Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Palestinernes 2018-budsjett viser helt åpent at terrorister belønnes

Etter terrorangrepet mot synagogen i Har Nof ble massakren feiret i gatene på Gaza-stripen. (Foto: Abed Rahim Khatib, Flash90)
Terroristene bak massakren i synagogen i Har Nof blir feiret i gatene på Gaza-stripen. (Foto: Abed Rahim Khatib, Flash90)
Utbetalingene til palestinske terrorister og deres familier er mer enn halvparten av palestinernes helsebudsjett.

Samme uke som USA vedtok Taylor Force-loven, som kutter nesten all amerikansk støtte til palestinske selvstyremyndigheter (PA) så lenge de fortsetter å belønne terrorisme, publiserte PA hoveddelene i sitt budsjett for 2018. I det nye budsjettet trosser de advarsler fra USA og andre bistandsytere ved helt åpent å vise at de har ingen planer om å slutte å lønne terrorister eller deres familier, skriver Itamar Marcus i Palestinian Media Watch (PMW).

Beløpet som PA har satt av i 2018-budsjettet til lønn til fengslede terrorister eller til familien av «martyrer» utgjør 7,47% av PAs totale budsjett. Beløpet som brukes på belønning av terror tilsvarer 44% av den totale summen PA håper å få i utenlandsk bistand i 2018. Målet er å få 6,1 milliarder kroner.

I budsjettet for 2018 er det satt av 1,3 milliarder kroner til Kommisjonen for fengselssaker, som har ansvaret med å betale lønn til fengslede eller løslatte terrorister. Av beløpet på 1300 millioner kroner går rundt 1240 millioner direkte til utbetalinger til terrorister som enten sitter i fengsel eller er løslatt.

Budsjettet til «Familiene til martyrer og Institusjonen for Sårede» er i 2018 på 1565 millioner kroner. Av dette utgjør 1539 millioner utbetalinger direkte til familiene til såkalte «martyrer» eller til personer som har blitt skadet under gjennomføringen av et terrorangrep.

Familiene til «martyrer» er de etterlatte etter palestinske selvmordsbombere og andre palestinske terrorister som ble drept under angrepet på israelere og turister. For eksempel får familien til Bashar Masalha, som drepte den amerikanske studenten Taylor Force i Tel Aviv, en månedlig utbetaling av PA.

Den amerikanske studenten Taylor Force (29) ble drept i et terrorangrep i Jaffa tirsdag kveld. (Foto: Facebook/privat)
Den amerikanske studenten Taylor Force (29) ble drept i et terrorangrep i Jaffa i 2016. (Foto: Facebook/privat)

Til sammen utgjør lønnen til terrorister, deres familier og andre fanger nesten 2,8 milliarder kroner i 2018. Det er 7,47% av PAs totale driftsbudsjett på drøyt 37 milliarder kroner.

Tidligere har palestinske myndigheter, blant annet etter press fra Norge, brukt mellomledd for å skjule at de utbetaler penger til terrorister, men nå gjør de det helt åpenlyst og direkte.

Etter at Palestinian Media Watch i 2014 avslørte overfor den amerikanske kongressen, EU og andre giverland at PA brukte bistandspenger til å lønne terrorister som satt i fengsel, valgte PA å stenge sitt departementet for fengselssaker. Etterpå løy til det internasjonale samfunn om at det var PLOs Kommisjon for fengselssaker som utbetalte lønningene helt uavhengig av de palestinske selvstyremyndighetene. Sannheten var noe helt annet.

PMW avslørte at PA overførte penger til Palestinian National Fund (PNF), som igjen overførte pengene PLO-kommisjonen som utbetaler lønn til terrorister. Det beviste at lønnen til terrorister ble betalt med PAs penger. Dette førte til et opprør blant giverne, som førte til Taylor Force-loven og andre reaksjoner.

Taylor Force-loven er oppkalt etter det amerikanske terror-offeret. Budsjettet for 2018 viser at PA igjen betaler lønn til terrorister direkte.

Israelsk fengsel. (Illustrasjon: Ariela Ross)
Terrorister som sitter fengslet i israelske fengsler, får lønn av palestinske myndigheter. (Illustrasjon: Ariela Ross)

Palestinske selvstyremyndigheter bruker nesten like mye penger på lønn til terrorister som de bruker på sitt eget helsevesen, ifølge deres eget budsjett. PAs helsedepartementet, som betjener hele befolkningen på fem millioner palestinere, har et budsjett på 3,9 milliarder kroner. Det er bare 44% mer enn de 2,7 milliardene som PA bruker på å lønne terrorister, som tross alt bare gjelder en liten brøkdel av befolkningen.

PAs tidligere minister for fengselssaker, Ashraf Al-Ajrami, bekreftet nylig at PA forsøkte å skjule for bistandsland at de utbetaler penger til terrorister. Al-Ajrami vitnet til forsvar for PA i forbindelse med et søksmål mot PA fra en familie som var rammet av terrorisme. I sitt vitnemål fortalte Al-Ajrami at nedleggelsen av Departementet for fengselssaker og den påfølgende opprettelsen av PLOs Kommisjon for fengselssaker ble gjort for å lure det internasjonale samfunnet, som ikke ønsket at PA skulle bruke deres bistandsmidler til å betale lønn til terrorister eller familiene til «martyrer».

Kilde: Palestinian Media Watch, PAs budsjett for 2018

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart