Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

SV-politiker Petter Eide er leder av Palestinas venner på Stortinget. (Foto: Marius Nyheim Kristoffersen)

Leder av Palestinas venner på Stortinget: – Pensum må endres

Men Petter Eide vil ikke kutte i bistanden til palestinske myndigheter.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

5. desember kom regjeringspartiene, med støtte fra Senterpartiet, med en merknad i budsjettinnstillingen hvor det varsles at den økonomiske støtten til palestinske selvstyremyndigheter vil kuttes hvis ikke skolebøkene endres. Nye palestinske skolebøker er mye mer ekstreme enn før, viser gjenomgang. Vold, martyrdød og jihad er tema gjennom tolv år i palestinsk grunnskole.

MIFF har sendt spørsmål til Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti om hvorfor ikke de stilte seg bak denne merknaden. Ap har ikke besvart vår henvendelse, men det har SV. Spørsmålet ble opprinnelig sendt til Audun Lysbakken, som sitter i forsvars- og utenrikskomiteen, men ble besvart av SVs Petter Eide. Han er også leder av Palestinas venner på Stortinget.

– SV tar sterkt avstand fra palestinske lærebøker som framhever hat, antisemittisme og antisionisme. Vår beskjed til palestinske myndigheter er at denne type materiell svekker den internasjonale støtten til de internasjonale krav om en to-statsløsning, slutt på israelsk okkupasjon, og kamp for palestinernes menneskerettigheter. Palestinerne er avhengig av internasjonal støtte for sin sak, men denne type materiell svekker dem. De må snarest fjerne dette materiellet fra pensum, og benytte moderate og akseptable lærebøker, skriver Eide i en epost til MIFF.

Partiet vil likevel ikke kutte i Norges støtte til palestinske myndigheter.

– SV støtter derimot ikke kravet om at norsk bistand til palestinerne skal kuttes på grunn av dette. Bistanden til palestinerne både fra Norge, andre land og FN, har som mål å styrke institusjoner, statsdannelse, demokrati og menneskerettigheter i de palestinske områder. Bistanden gir også tilgang til dialog mellom giverland og palestinske myndigheter. Å kutte i bistanden vil derfor svekke disse målene, og derfor være kontraproduktivt, skriver han.

– Ved å kutte i bistanden, risikerer vi at det vi kritiserer palestinerne for blir enda verre. Så vidt jeg vet er bistandskutt ikke en ønskelig linje hverken i de norske diplomatiske miljø i området, eller blant de norske organisasjonene som arbeider i palestinske områder, skriver SV-politikeren avslutningsvis.

Fra Stortingets talerstol 12. desember tok også partileder Audun Lysbakken avstand fra de palestinske skolebøkene. – Det tjener på ingen måte palestinernes sak å fremstille seg selv på denne måten, sa SV-lederen.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart