Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

– Salg av eiendom til israelere er et svik mot Jesus

Bosetningen Einav (Foto: Eilam Gil, flickr.com)
Arabere som selger sin egen eiendom på Vestbredden til jøder risikerer å bli hardt straffet. (Foto: Eilam Gil, flickr.com)

I henhold til palestinske myndigheters (PA) lover er det en straffbar handling for palestinere å selge eiendom til jøder. Straffen for å begå et slikt lovbrudd er livstid i fengsel med hardt arbeid. Det var den palestinske presidenten Mahmoud Abbas som i 2014 besluttet å øke straffen for salg av eiendom.

I tillegg fremstiller palestinerne også salg av eiendom til israelere som en religiøs overtredelse. En kristen spaltist for den offisielle palestinske avisen Muwaffaq Matar skrev 27. desember at «kristne palestinere forstår faren ved jødifisering» og «derfor ser de på salg av palestinsk eiendom til rasistiske kolonialistiske israelske okkupanter og bosettere som et svik mot Jesus».

Spaltisten fremstiller det som om landets kristne hellighet blir krenket hvis det blir solgt til jøder, skriver organisasjonen Palestinian Media Watch.

På samme måte ser muslimske palestinere på hele landet Israel som islamsk hellig land og derfor har PAs stormufti og Fatwa-rådet advart om at salg av eiendom til jøder ikke bare bryter PAs lover, men også de islamske lovene:

Alle som selger palestinsk eiendom til fienden er en forræder for Allah og Hans sendebud, i tillegg til hans religion og hjemland.

Offisielt palestinsk TV

Stormuftien gjentok dette i 2020, da han han sa at «landet tilhører den islamske nasjon». Videre sa han at alle som selger eiendom «til fienden» skal bli utstøtt og han advarte om at slike mennesker ikke vil bli begravet på en muslimsk gravplass.

Palestinske myndigheters lovverk sier at alle som prøver å selge land til jøder skal straffes med fem års hardt straffearbeid, mens de som faktisk gjennomfører et slikt salg skal straffes med livstid i fengsel med hardt arbeid. PA har instruert sine egne politistyrker til å ta «de strengeste skritt mot alle som i hemmelighet selger eller overfører land til okkupasjonen, eller som har bidratt til det».

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart