Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Haredim og IDF

En av de største spenningene internt i det israelske samfunnet er forholdet mellom de ultra-ortodokse (haredim) og resten av befolkningen.

En av hovedsakene i denne konflikten er at en stor del av haredim ikke gjør tjeneste i det israelske forsvaret, IDF. Israels første statsminister, David Ben-Gurion, gikk med på at de haredim som studerer teologi på fulltid, skal få slippe militærtjeneste. Den gangen gjaldt det noen få hundre. Men nå gjelder det titusener av ultra-ortodokse menn som studerer teologi på heltid i årtier og ikke deltar verken i militærtjeneste eller i normalt yrkesliv. Det fører til mye fattigdom i de ultra-ortodokse gruppene og til mye misnøye i samfunnet ellers. Folk flest oppfatter det slik at haredim ikke tar sin del av byrdene i et samfunn med så store sikkerhets-utfordringer som Israel har.
Dette i motsetning til de nasjonalreligiøse og moderne ortodokse jødene, som bærer en vel så stor del av byrdene i forsvaret som de sekulære.

Demografisk utvikling
De ultra-ortodokse (haredim) har meget store familier, og denne befolkningen vokser raskt. De utgjør nå nesten én million av befolkningen i Israel. I og med at de fleste av dem er barn og unge, utgjør de en stor og raskt økende del av den unge befolkningen i Israel. Den sekulære befolkningen, derimot, øker lite eller ingenting.

Derfor blir det viktigere hver dag å få haredim inn i militæret. Det israelske forsvaret (IDF) kan ikke i lengden klare seg uten en så stor del av ungdommen.

Halacha
Halacha betyr sti eller en vei man skal gå på. Ordet brukes i overført betydning om den rette måten å leve på, og er et samleuttrykk for alle de jødiske lovene.

En av de viktigste grunnene til at så mange haredim ikke vil gå i militæret, er at det er vanskelig å forene militærtjenesten med å overholde halacha strengt. Derfor er det opprettet egne avdelinger i militæret for haredim. Der er det meningen at det skal være mulig å kombinere et strengt jødisk liv med å bidra til Israels forsvar.

Kvinner som synger
Blant de mange ting som er forbudt for en mann som strengt vil overholde halacha, er å høre kvinner synge. Det kan kanskje vi andre synes er litt rart. Men det er vanskelig å tenke seg at det skal være nødvendig for Israels forsvar å tvinge haredi soldatene til å høre på kvinnelig sang mot deres vilje og samvittighet.

Men det var det som skjedde for en tid siden. Noen soldater i en infanteri-brigade for haredim deltok på et offiserskurs. Da kvinnelige soldater begynte å synge på det kurset, valgte ni av soldatene å forlate lokalet. Det gjorde de selv om regiments-sjefen bad dem bli.

De soldatene som forlot salen, og som ikke ville love å gjøre annerledes ved en lignende anledning i framtida, ble utvist fra offiserskurset.

Høyesterett
En av dem som ble utvist, Yoel Glickman, brakte saken inn for Høyesterett. Høyesterett avviste saken, og sa at det ikke ville blande seg i hva militæret bestemte. Mange finner det litt rart, for Høyesterett har mange ganger blandet seg inn i militære avgjørelser, til og med i avgjørelser fra øverstkommanderende. Men Høyesterett sa at militæret skal tenke gjennom bruken av kvinnelige sangere en gang til. Så vidt jeg vet i skrivende stund, er ingen endelig avgjørelse tatt i så måte.

Mange i Israel er spent på hva denne saken ender med. Dersom ikke haredim kan føle seg rimelig trygge på at de kan leve i samsvar med halacha når de gjør militærtjeneste, er det nok fare for at det vil forsinke arbeidet med å få de store massene av haredim inn i militæret og inn i yrkeslivet. Dersom ikke haredim blir behandlet med respekt, vil kløften øke ytterligere.

Kilder: En artikkel 14. september 2011 av Cori Widen på Ynetnews.com (Yediot Aharonot), en artikkel av Zvi Harel på Israel Hayom 14. september 2011 og en artikkel av Aviad Glickman på Ynetnews.com 5. oktober 2011.

Relaterte artikler:
Fattige haredim
Ortodokse og ultraortodokse
(Den politiske situasjonen som skildres, er fra 2003, men de grunnleggende spørsmålene er fremdeles aktuelle.)

 

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart