Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Forbilledlig demokrati

I den israelske befolkningen har over 80 % av befolkningen bakgrunn i land og kulturer som har liten eller ingen demokratisk tradisjon. Det er da bemerkelsesverdig at Israel er et av verdens grunnfestede demokratier, i samme grad (minst) som vest-europeiske land.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

I 1999 foretok Senter for palestinske studier i Nablus en meningsmåling. Den viste at palestinerne på Vestbredden og i Gaza mener at Israel er et mer demokratisk samfunn enn USA og Storbritannia. Det betyr at selv for dem som føler israelerne som fiender og undertrykkere, framstår det israelske samfunnet som selve referansen på demokrati. Det er sterkt.

Debatten i israelske medier er mer fri og levende enn debatten i norske medier (selv om Israel har militær sensur). Valgordningen er gjennomført demokratisk: Hver stemme teller like mye, sperregrensen for småpartier er så lav som 1,5 %.

Valgene pågår uten fusk. Riktignok kom noen i Arbeiderpartiet med anklager om fusk etter valget i 1996. Men grundige undersøkelser viste at det ikke hadde vært ett eneste tilfelle av fusk. Noen få feil (trolig færre enn i Norge), men ikke noe fusk.

Israels demokrati og frie debatt er en viktig side av landets strålende suksess. Dette blir desto mer imponerende når vi vet at Israel har vært i en krigssituasjon hele tida. Jeg våger påstanden: Ikke noe land i historien har klart å bevare tilnærmet så stor frihet så lenge under så stort press og så sterke trusler som Israel har vært utsatt for.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart