Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

januar 27, 2001

Utdanning

Israel er på 3. plass i verden over andelen av innbyggere som har akademisk utdanning. Men noe av dette skyldes innvandringen av høyt kvalifisert arbeidskraft fra det tidligere Sovjetunionen.

Økonomi

Israel grenser til Libanon, Syria, Jordan og Egypt. Disse landene dekker til sammen 60 ganger så stort areal som Israel, og har 14 ganger så stor befolkning. Likevel er Israels brutto nasjonalprodukt halvannen gang så stort som disse nabolandene.

Jordbruk

Israels jordbruk er et kapittel for seg, med høyteknologi i et område av ørken og halvørken. Dryppvanning er kjent: I stedet for å sprøyte kostbart vann som vanner hele jorda og som for det meste fordamper, legger israelerne ut slanger som drypper ut nøye tilmålte mengder vann like ved rota til hver plante eller tre.

Israelske arabere og demokratiet

Sommeren 1997 var en delegasjon israelske arabere på besøk i Syria. Mange av dem var medlemmer av Knesset. Syrerne tillot ingen jøde å være med, ikke en gang en journalist. Syria er formelt sett i krig med Israel (status er våpenhvile).

Integrering

Da de store gruppene med jødiske flyktninger fra arabiske land kom til Israel fra 1948 og utover, møtte de en jødisk befolkning som bodde der fra før. Allerede før 1948 var en del jøder fra Jemen og andre arabiske land kommet til Israel. Men de fleste av de snaut 700.000 jødene som bodde i Israel i 1948, var fra Europa.

Helse og sikkerhet

Levealderen er et godt mål på helsetilstanden i et land. Den svinger litt fra år til år, avhengig av influensa-epidemier hvor gamle mennesker dør o.l.

Forskning og teknologi

Israelsk forskning ligger på verdenstoppen på en rekke felter. I forhold til folketallet er Israel trolig det landet i verden som betyr mest for forskningen totalt.

Fordel for araberne

Vi hører mye om palestinernes lidelser: Flyktninger, kontroller, fengslinger, trefninger med israelske soldater, de er fattigere enn jødene m.m. Vi hører sjelden om de fordelene mange arabere har hatt av situasjonen sammenliknet med den i nabolandene.

Det er ikke flere saker å vise
0

Your Cart